Algemene Leden Vergadering 2020

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2020

Aan de leden van Fotobond Brabant Oost
Onderwerp: algemene ledenvergadering
Datum: 31-5-2020

Beste leden,

Helaas. We zijn voorlopig nog niet af van de beperkingen die de overheid oplegt wegens het corona gevaar. Ook het bestuur vindt het daarom niet verantwoord om op korte termijn evenementen door te zetten.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Een afgelaste activiteit is de ALV die conform de statuten jaarlijks moet plaatsvinden. We kunnen wachten totdat de overheid bijeenkomsten weer toestaat, maar het kan lang duren voor dat weer mogelijk is. Formeel is een ALV nodig om het beleid en de begroting vast te stellen. Toch wil het bestuur graag mandaat om door te werken.
Daarom heeft het bestuur besloten om de afgelaste bijeenkomst van 15 april 2020 van de algemene ledenvergadering (ALV) te vervangen door een digitale procedure waarbij de leden op die manier hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen.

Bij deze aanbevelingsbrief zijn de volgende stukken op te vragen via oostbrabant@live.nl
 Notulen ALV 2019
 Financieel jaarverslag 2019 incl. verslag kascontrolecommissie
 Jaarverslag Fotobond Brabant Oost
 Begroting 2020 met daarin opgenomen de voorgenomen activiteiten.

Wat vragen we ?
Heb je opmerkingen/vragen t.a.v. bovengenoemde stukken stuur die dan vóór 15 juni naar oostbrabant@live.nl onder vermelding van ALV2020. Het bestuur zal hierop reageren en in overweging nemen om e.e.a. bij te  stellen/ aan te passen.

Bestuursverkiezing
Zoals jullie in het jaarverslag kunnen lezen hebben zich door het jaar heen twee nieuwe bestuursleden gemeld: Wicher Bos en Lia Hurkens. Deze twee nieuwe bestuursleden hebben aangegeven verkiesbaar te zijn (officieel moeten bestuursleden door de leden worden gekozen). Wij stellen voor deze twee mensen bij acclamatie te kiezen.

Volgens het rooster zijn in 2020 aftredend: Marga Nuijs en Joep Julicher.
Zowel Marga als Joep zijn herkiesbaar.
Bij geen bezwaar zullen zij het bestuurslidmaatschap voortzetten.

Dat neemt niet weg dat u zich niet verkiesbaar kunt stellen. Wilt u toetreden tot het bestuur, stuur dan vóór 15 juni uw naam en een korte beschrijving toe.

Vervolg
Indien het bestuur geen inhoudelijke bezwaren ontvangt voor 15 juni 2020, dan wordt daarmee de jaarvergadering als gehouden beschouwd en zijn de voorstellen en financiële stukken aangenomen. Hiermee heeft het bestuur een geldige begroting en is het bestuur/de penningmeester
gedechargeerd voor het jaar 2019.
Vaststelling en besluiten worden z.s.m. ná 15 juni toegezonden.

Het bestuur Fotobond Brabant Oost

MEET Ontmoet ons op de eindstreep

 

Sandra Kuijpers                                                                  Lieke van Grinsven van Aarle

 

EINDEXAMENWERK FOTOVAKSCHOOL EINDHOVEN
Donderdag 25 juni online opening examenexpositie Photographic Design. Normaal gesproken wordt de studie Photographic Design afgesloten met een fysieke expositie. Dit is onder de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Op donderdag 25 juni wordt daarom het werk om 20.00 uur online onthuld via www.meetexpo.nl.

Op deze website kan iedereen nu al via de verschillende blogs en vlogs de voortgang te volgen. Het geeft inzichten in het proces maar ook hoe Corona ons dwingt tot het maken van andere keuzes en manieren van studeren en fotograferen.

De studie Photographic Design draait om het vinden van je eigen fotografische handschrift. Je combineert vakmanschap met creativiteit en inspiratie waardoor je je ontwikkelt tot een autonoom denkend en werkend fotograaf. De examenseries zijn dan ook persoonlijk en heel verschillend van aard.

De volgende fotografen studeren af met…:
– Birgit van Beek
> Ode aan het varken. Waar zouden we zijn zonder het zwijn?
– Brigitte Jansen
> “Stay at home, Laura!”
Hoe is het om een 14 jarige puber te zijn, en thuis te moeten blijven vanwege de Corona
crisis?
– Diana Putters
> Slaaf van de maatschappij. Hoe ontworstel je je aan de dagelijkse ratrace?
– Frédèrique Niewöhner
> Hoe-Voel-Ik-Mij-Vandaag-Boek. Een boek over leven met een chronische ziekte en fotografie
– Karin Veenendaal
> Afslag Knooppunt. De wereld onthuld achter de knooppuntborden langs de snelwegen
– Lieke van Grinsven van Aarle.
> Over-Leven. Poëtische en persoonlijke stillevens
– Raquelle van Gemert
> My little book of… – Het proces van acceptatie
– Sandra Kuijpers
> Het laatste gevecht.
Reportage over het gevecht van de jonge moeder Zorana die haar kind probeert terug te krijgen na een uithuisplaatsing.

Op 13 mei kregen deze acht studenten groen licht. Dit betekent dat het werk van voldoende kwaliteit is om mee af te studeren. Op woensdag 24 juni volgt het officiële examen. Een dag later gevolgd door de online officiële opening op donderdag 25 juni, 20.00 uur via www.meetexpo.nl

Nabuurs & Van Doorn Something Could Actually Happen: Zwischenlandschaften 21.06.2020 – 18.07.2020

De expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Van Abbemuseum Curator: Carolina Calgaro (special advisor: Steven ten Thije)

Start: zaterdag 21 juni 2020

Toelichting door Charles Esche

‘Zwischenlandschaften’ noemen de Eindhovense beeldend kunstenaars Inge Nabuurs en Erwin van Doorn de projecten waar zij sinds 2016 aan werken. De titel is geïnspireerd op een uitspraak van de Zwitserse socioloog Lucius Burckhardt (1925-2003), “Het is aan schilders en dichters om het landschap zichtbaar te maken”.

Bij Pennings Foundation wordt een overzicht getoond van Zwischenlandschaften I, II en III. Het acccent ligt op Zwischenlandschaften III en de video van een speciaal hiervoor uitgevoerde performance.

De expositie verschaft inzicht in de methodologie van de kunstenaars, waarbij research als basis dient. Nabuurs & Van Doorn onderzoeken sociale of culturele situaties of gebeurtenissen uit het verleden en reageren daar als kunstenaars op, door middel van allerlei typen interventies. De media waarvan ze zich bedienen zijn installatie, video, fotografie en performance. Teksten en projecties van teksten vormen een belangrijk bestanddeel van hun werk.

Onderzoeksresultaten en bevindingen tonen zij o.a. in installaties (research sculptures). Uit gevonden teksten, bijvoorbeeld archiefdocumenten, briefwisselingen of interviews, halen zij citaten – een woord of een markante uitspraak – die zij isoleren door de rest van de tekst zwart te maken. Vervolgens presenteren ze die woorden of uitspraken op banners of projecteren die op een door henzelf gekozen ondergrond. Door de citaten los te maken van de oorspronkelijke context krijgen ze iets tijdloos. In hun nieuwe presentatie kunnen de woorden en uitspraken associaties oproepen en een nieuwe betekenis krijgen, als een statement, waarmee het verleden verbonden wordt met het heden en mogelijk ook de toekomst. Daarnaast transformeerden de kunstenaars onderzoeksresultaten naar een legenda, die weer als basis dient voor een performance.

Er zit een gelaagdheid in de werkwijze van Nabuurs & Van Doorn. In het eerste deel van de expositie komt hun methode van onthullen en verbergen aan bod. Het tweede deel van de expositie toont hoe de kunstenaars met de vondsten nieuwe artistieke ‘landschappen’ creëren.

Voor Zwischenlandschaften I (2016-2017) verdiepten Nabuurs & Van Doorn zich in het Furkart project, waarbij zestig kunstenaars tussen 1984 en 2000 als een artist-in-residence kunstwerken maakten in de Zwitserse Alpen vanuit een hotel op de Furkapas. Nabuurs & Van Doorn interviewden een aantal kunstenaars via e-mails. Uitspraken uit deze e-mails vormden de basis voor kunstwerken en voor een performance (Game Piece I), uitgevoerd tijdens Documenta 14 in Kassel. Ook maakten ze een poëtische film.

Voor Zwischenlandschaften II (2017) doken ze in het archief van houtverwerkingsfabriek Picus in Eindhoven en haalden vergeten projecten en nooit uitgevoerde plannen en ontwerpen boven water. Teksten uit documenten en correspondentie dienden als basis voor kunstwerken van het kunstenaarsduo. Ook van dit project werd een poëtische film gemaakt.

Aanleiding voor Zwischenlandschaften III (2017) was een expositie van de spraakmakende Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley (1954-2012) en de Oostenrijkse kunstenaar Franz West (1947-2012) in Villa Empain in Brussel in 1999. De installatie Categorical Imperative and Morgue van Mike Kelley, aangekocht door het Van Abbemuseum, was reden voor Nabuurs & Van Doorn om af te reizen naar Wenen en naar Detroit en om daar onderzoek te doen. Dit project resulteerde in een film, aangekocht door het Van Abbemuseum, en installaties (research sculptures) die nu getoond worden bij Pennings Foundation. De geplande
performance (Game Piece II) kan vanwege het coronavirus niet voor publiek worden opgevoerd. Deze wordt van tevoren opgenomen, zodat de film tijdens de expositie te zien is.

Over de kunstenaars
Inge Nabuurs (1972) en Erwin van Doorn (1971) zijn conceptueel kunstenaars, gevestigd in Eindhoven. Na hun opleiding aan de Design Academy in Eindhoven kozen ze ervoor om als autonoom kunstenaarsduo verder te gaan. Om hun projecten te realiseren gebruiken ze uiteenlopende media: fotografie, video, installatie en performance.
Nabuurs & Van Doorn exposeerden eerder in o.a. het Van Abbemuseum in Eindhoven, The New Museum in New York, Villa Empain in Brussels, 12 Hay Hill in London, The Forgotten Bar Project in Berlin en Galerie Pennings (nu Pennings Foundation) in Eindhoven.
Werk van het duo bevindt zich in collecties van o.a. het Van Abbemuseum te Eindhoven, Lucius Buckhardt Foundation te Basel en het V&A Museum in Londen.

Over Pennings Foundation
In 1979 werd de eerste fotografietentoonstelling bij voorloper Galerie Pennings getoond. Er werd fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. In 2019 vierde Galerie Pennings haar 40-jarig bestaan en vond de transitie plaats van galerie naar stichting. Onder de naam Pennings Foundation zijn de activiteiten uitgebreid naar een breed platform en kenniscentrum voor fotografie, videokunst en new media art. De Foundation heeft een unieke bibliotheek met 5500 boeken over Nederlandse fotografie. Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten loopafstand van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com

Kort CV Wicher Bos

Wicher Bos (1953): Gepensioneerd – Werkzaam geweest bij Philips. Fotografeer al sinds mijn jeugd, maar na onderbreking, en mede door de opkomst van de digitale fotografie weer actief sinds 2011. Individueel lid van de Fotobond. Fotografie betekent voor mij vooral plezier in het maken en intenser kijken. Ben actief als editor bij een internationaal fotografie platform, 1x.com. Mijn interesse gaat uit naar de filosofische kant van fotografie en kunst. Mijn foto’s vind je op verschillende online platforms, o.a. Instagram, 500px.com en 1x.com verder lever ik foto’s aan via Shutterstock en Adobe Stock, omdat ik het een boeiend idee vind dat mijn foto’s zo een tweede leven krijgen.

Kort CV Lia Hurkens

Lia Hurkens (1956): Gepensioneerd – Werkzaam geweest als bestuur secretaresse en communicatiemedewerker bij ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill.

Ik fotografeer sinds ongeveer 10 jaar waarvan de laatst vijf jaar als lid van Fotogroep Focus KBO Boekel. Bij deze fotogroep ben ik lid van het bestuur als secretaris/penningmeester. Fotograferen betekent voor mij voornamelijk ontspannen en een fijne hobby. Doordat ik fotografeer ben ik beter op details gaan letten en kijk ik met een ander oog naar mijn omgeving.

Mijn interesse is breed maar architectuur en natuur vind ik toch wel het leukste om te doen, hoewel een uitstapje in een compleet andere richting voor mij ook altijd een uitdaging is.

Pennings Foundation gaat weer van start!

 Vanaf 27 mei zijn onze deuren weer geopend en vervolgen we de tentoonstelling van Ephemeral Photography van Willem Populier. De expositie heeft hier al die weken geduldig op u gewacht! Op 6 juni wordt het project afgesloten met een korte performance.

Al onze activiteiten worden aangepast in lijn met de RIVM normen. Dat wil zeggen dat er maximaal 30 personen tegelijkertijd in de ruimte aanwezig mogen zijn, en dat we het mogelijk maken om voldoende afstand te houden. Openingen, workshops en andere bijeenkomsten zullen in aangepaste vorm plaats gaan vinden.

We zullen je in de toekomst vaker vragen uw komst vooraf aan te melden. Via website en social media houden we je op de hoogte van alle activiteiten en de daarbij behorende maatregelen.

Aanvraag meerjarige subsidie amateurkunst

De provincie heeft een nieuwe inschrijving geopend voor een 4-jarige subsidie amateurkunst. Zoals u wellicht nog bekend, is onze aanvraag 3 jaar geleden afgewezen.

Wij hebben ons als bestuur beraden om alsnog een nieuwe aanvraag te doen en daarin de overwegingen van de vorige jury mee te nemen. Op 7 mei jl. hebben wij als bestuur besloten om géén nieuwe aanvraag te doen. Daarbij hebben wij onder meer overwogen:

• dat het plan dat wij in 2017 hebben ingediend erg ambitieus was en ons heel veel werk zou bezorgen;
• dat een belangrijk deel van de ambities was gericht op nieuwe aanwas (jongeren e.d.) terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat initiatieven in die richting geen of weinig succes hebben;
• dat ook is gebleken dat de aangesloten clubs niet zo zeer op uitbreiding van activiteiten zit te wachten;
• dat bovendien de nieuwe coalitie van het Brabants bestuur op 7 mei heeft afgesproken om in te zetten op beëindiging van subsidies voor amateurkunst en vrijetijdsbesteding;
• dat dit wellicht betekent dat een eventuele subsidie geen lang leven beschoren is;
• dat hiermee ook alle energie waarschijnlijk tot niets zal leiden.

Wij vertrouwen er op dat dit besluit aansluit bij de visie van onze leden en clubs.

Challenge via facebook

Heb je weinig of geen inspiratie? Kijk dan eens op facebook naar de groep Photochallenge April 2020.

De hele maand april heeft een groep fotografen dagelijks foto’s geplaatst naar aanleiding van een vooraf opgegeven onderwerp.
De animo was zo groot dat besloten is dit in mei 2020 een vervolg te geven. Heb je zin om hieraan mee te doen kijk dan op Facebook.nl/photochallenge May en laat weten dat je mee wilt doen. Het motiveert om dagelijks even met fotografie bezig te zijn, je leert van elkaar en het levert mooie foto’s op.

24 september 2020 Lezing Bart Siebelink – Grip op Creativiteit gaat NIET door

In verband met de ontwikkelingen van corona en de te verwachten grote opkomst is het ons niet gelukt een geschikte locatie te vinden waar iedereen op 1,5 meter afstand kan zitten. Daarom heeft het bestuur, in overleg met Bart Siebelink besloten de lezing voorlopig uit te stellen. Mocht de situatie in positieve zin veranderen, dan komen wij hier graag op terug.

Hoe ontwikkel je een idee? Hoe kom je tot de kern? Hoe maak je een beeld interessant en wanneer weet je dat het goed is? Daarover gaat deze presentatie van Bart Siebelink, auteur van het spraakmakende boek Grip op Creativiteit. Bart maakt je deelgenoot van zijn speciale manier van kijken en denken. De gewoonste onderwerpen krijgen daardoor opeens een nieuwe betekenis. In dit persoonlijke verhaal deelt Bart zeer openhartig zijn feilbaarheden, maar ook de inzichten en keuzes die voor hem bevrijdend bleken. Tipje van de sluier: voor vrijheid en inspiratie heb je geen zeeën van tijd of bergen geld nodig.

Het zijn lastige tijden voor iedereen die bijeenkomsten organiseert. Voorop staat dat alles Corona veilig moet kunnen plaatsvinden. Daarom geldt voor de lezing met Bart Siebelink die gepland is op 24 september a.s. een afwijkende procedure. 

In de nieuwsbrief van 5 september aanstaande leest u of de lezing definitief doorgaat. Dat hangt o.a. af van de mogelijkheden in de Brink in Eerde  in verband met corona maatregelen.

De manier van inschrijven voor de lezing zal ook nieuw zijn. Er komt een speciaal e-mailadres voor het aanmelden. Bovendien wordt vooraf aanmelden verplicht.

Bij binnenkomst wordt uw naam gecontroleerd. Zonder  aanmelding vooraf kunnen wij geen toegang verlenen. We doen dit omdat we verwachten een beperkte zaalcapaciteit te hebben. Mocht de belangstelling groter zijn dan de capaciteit van de zaal dan telt de volgorde van aanmelden. Mocht u niet in aanmerking komen  de lezing bij te wonen, dan krijgt u uiteraard tijdig bericht.

De concrete aanwijzingen komen als gezegd in de nieuwsbrief van 5 september, dit alles natuurlijk onder Corona-voorbehoud.

Onderwerp mail: Lezing Bart Siebelink
Mail adres:    aanmelden.oostbrabant@outlook.com

 

Foto regionaal

Anders dan anders gaat alles nu in deze vreemde tijd. Zo ook Foto Regionaal.

De foto’s worden nu digitaal gejureerd door 3 juryleden.

De juryleden dit jaar zijn; Wim Jenniskens, Petra Cardinaal en Bram van der Berge.

De uitslag moet 1 juni bekend zijn zodat ik de namen op tijd kan doorsturen naar foto Nationaal. Jullie moeten dus nog even wachten op de uitslag. Als ik de uitslag binnen heb dan zal ik de leden benaderen die ingezonden hebben. De uitslag van de “winnaars” zal in de volgende nieuwsbrief te lezen zijn. Bedankt alvast voor jullie geduld.

Groet Marga Nuijs namens bestuur Fotobond Brabant Oost.