Overlijdensbericht Joop Gobes

Onlangs bereikte ons het bericht dat Joop Gobes uit Uden is overleden.

We kennen Joop als ’n gedreven creatieve fotograaf.
Als bondsmentor maar ook bij zijn club F8 heeft Joop menigeen deelgenoot gemaakt van zijn bijzonder liefde voor de fotografie.

Voor onze afdeling verzorgde Joop tot 2014 een aantal cursussen Fotobespreken.
Later liet zijn gezondheid dit niet meer toe.
Geïnteresseerden kunnen op https://www.fotobond-brabantoost.nl/bondsmentor-joop-gobes/ zijn imposante C.V. nog ‘ns nalezen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

Afdelings mentoraat portret/model fotografie

Dit najaar willen we in onze afdeling een mentoraat portret/model fotografie organiseren.

Het mentoraat bestaat uit 5 bijeenkomsten, 4 maandagavonden en 1 zaterdag en wordt gegeven door Gerard Hol, mentor bij de fotobond en een gepassioneerd portret fotograaf die in maart een lezing over portretfotografie bij ons heeft gegeven. Gerard Hol is ook coördinator van de landelijke gespreksgroep portret van de fotobond en is al vanaf het begin van zijn fotografische leven gefascineerd door het fenomeen portret. Hij hanteert hierbij de doelstelling dat het niet het zoveelste mooie plaatje van een model moet zijn maar vooral eigen creatie van het beeld. Zijn filosofie is dan ook, dat je als fotograaf ,van ieder model, jong of oud, een foto moet kunnen maken, waarin het idee van de maker tot uitdrukking komt.

In dit mentoraat , dat toegankelijk is voor zowel de beginnende (portret) fotograaf alsook voor de fotograaf die reeds met portret fotografie bezig is, gaan we, naast een kleine dosis techniek en het regisseren van een model, vooral ook werken aan het creëren van eigen beelden, met gebruik making van een model.

Dit doen we vooral door het uitwerken van opdrachten, en het bespreken van de resultaten daarvan.

Omdat er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht moet zijn, kunnen er helaas maar maximaal 10 personen aan deelnemen. Als er meer dan voldoende belangstelling is, kunnen we mogelijk een tweede groep vormen die dan plaats vind op de maandag middag. Geef dus bij de aanmelding ook aan of je wel of niet op de maandag middag zou kunnen.

Deelnemers worden geselecteerd op datum van aanmelding. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar, dus heb je interesse, ben dan snel.

Het programma van het mentoraat is als volgt: de eerste avond gaan we onderzoeken wat ons inspireert. Dit wordt gevolgd door een zeer praktische zaterdag bijeenkomst, waar we gaan werken met licht en modellen (Die jullie zelf meebrengen). De resterende 3 avond bijeenkomst gaan we aan de hand van de opdrachten en de resultaten daarvan werken aan het optimaliseren van je portretten en waar mogelijk een eigen stijl.

Mentoraat               Portret/model fotografie
Mentor                    Gerard Hol
Locatie                    ‘De Brink’, Sint Anthoniusplein 7, 5466 PE Eerde
Data                         Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 febr
Tijd                           Maandag 19.30-22.00 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur
Kosten                     90 euro
Aanmelden             oostbrabant@live.nl ovv mentoraat Portret/model fotografie. Graag in de e mail ook vermelden of u wel of niet op de middag zou kunnen.

Bij voldoende inschrijvingen om een middag mentoraat te volgen worden data en tijd het volgende:

Data                          Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 Febr
Tijd                           Maandag 15.00-17.30 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur

Uitnodiging BondsFotoWedstrijd 25 september 2019

Beste fotoliefhebber,

De BondsFotoWedstrijd is voor veel clubs dé wedstijd van het jaar. Velen kijken nadien reikhalzend uit naar de uitslag.
• Op welke plek zijn we geëindigd?
• Hoeveel punten kreeg mijn foto?
• Wat is de mening van de jury over onze inzending?
• Hoe kunnen we onze inzending verbeteren?

Om jullie voor 2020 op de goede weg te helpen hebben we René van Rijswijk bereid gevonden ’n nabeschouwing te geven op de inzendingen van 2019.  Deze avond zal ook in het teken staan van de BFW 2020.

Wat komt er aan bod:
· Allereerst bespreekt hij kort de inzending per club. (Dit met behulp van digitale presentatie).
· Vervolgens focust hij zich op de toekomst
· Aandacht voor het verbeteren van de inzending
· Hoe ga je te werk bij de selectie van de foto’s

René is beslist in staat u hierin op weg te helpen.
Van alle op deze avond aanwezige clubs gaan we de foto’s te bespreken.
Als uw club op de avond vertegenwoordigd zal zijn, wordt u verzocht om uiterlijk 20 september een mailtje naar René van Rijswijk te sturen (erveer62@ziggo.nl) waarin u met uw clubnaam (eventueel ook het bondsnummer) vermeldt dat u aanwezig bent. Hij kan dan goed voorbereid aan de slag op de avond.

René van Rijswijk is lid van Fotokring Polderlicht en al sinds 2006 lid van de landelijke BMK groep en was afgelopen BFW één van de juryleden. Verder geeft René diverse lezingen en workshops over fotografie. Fotomateriaal is te zien op: https://500px.com/renevanrijswijk

Wanneer: woensdag 25 september a.s. Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur)
Let op : we beginnen vroeg om voldoende tijd voor de bespreking te hebben. De avond eindigt om 22:15 uur

MFC de Brink Eerde
Sint Antoniusplein 7
5466 PE Eerde
Tel 0413 – 36 75 28

Klik hieronder voor route en parkeermogelijkheden.
Route MFC de Brink

Graag tot 25 september a.s.
De ideale start, met veel foto’s en dito inspiratie, voor het nieuwe seizoen.
De toegang is gratis
Informatie: Toon Bekkers Email : oostbrabant@live.nl

Overlijden Theo van Waas

Heden ontvingen we het bericht dat Theo van Waas op 3 augustus j.l. is overleden.

Menigeen zal door de jaren met Theo kennis gemaakt hebben.

Vele clubs hebben gebruik gemaakt van zijn kennis van fotografie en lieten hem ’n mentoraat verzorgen.

We wensen zijn familie sterkte toe met het verlies van Theo.

Expositie Fotoclub Bommelerwaard tem 27-9-2019

“ Verbinden” vastgelegd

De jaarlijkse fototentoonstelling in De Poorterij van Fotoclub Bommelerwaard draagt dit jaar het centrale thema van het Cultuurfestival Bommelerwaard 2019.
De leden zijn uitgedaagd om “Verbinding” in de breedste zin van het woord naar beelden te vertalen, de invalshoeken zijn verrassend.
De expositie is van maandag 19 augustus tot vrijdag 27 september gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel (www.de-poorterij.nl).
Belangstellende amateurfotografen zijn van harte welkom op de club. Kijk voor informatie en de contactgegevens op de

www fotoclubbommelerwaard.nl.
.

Fotowedstrijd van fotokring FIDIFOK  uit Mol

Het is weer zover. Vanaf 15 juli start de – inmiddels vierde editie – van de fotowedstrijd van fotokring FIDIFOK  uit Mol. Meer info   (wedstrijdreglement en deelnameformulier) kan je vinden website. (www.fidifok.be)
De wedstrijd loopt tot 15 oktober. Als extra stimulans om deel te nemen hebben we dit jaar het prijzenpakket uitgebreid.
We wensen u  veel fotografiegenot.
Fotokring Fidifok
Juri Majewski

Theo Derksen –  Disneyfication 08.09.2019 – 12.10.2019 

Theo Derksen signaleerde wereldwijd een opvallend fenomeen in het straatbeeld: het mooier maken van de omgeving door het opplakken van grote foto’s. Afbraakbuurten, stukken braakliggende grond, bouwputtenlelijke woonwijken en drukke verkeersaders worden steeds vaker afgeschermd door wanden met beelden van mooie architectuurmooie landschappen of met glamourbeelden van actrices en fotomodellenMet ideaalbeelden wordt een schijnwerkelijkheid gecreëerd, als decors in een filmset. Theo Derksen spreekt dan ook van disneyfication’.  

Dat maakt nieuwsgierig naar wat er aan het zicht moet worden onttrokken, wat er verborgen moet blijvenWe hebben geen vrije keuze meer in wat we zien van de werkelijkheid. Er wordt voor ons beslist wat we mogen zien.  

Met zijn foto’s doorbreekt Theo Derksen de geïdealiseerde wereld door oneffenheden te laten zien: de scheuren in de wallpapersconstructies die de beelden verstoren of simpelweg het gegeven dat niet alle lelijkheid bedekt kan worden met fotowanden. Alsof hij wil zeggen dat de wereld zich niet laat idealiseren. 

Derksen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de geografische spreiding en verschillende uitingen van het fenomeen Disneyfication in de openbare ruimte in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Zijn conclusie is dat geografische plaatsbepaling niet meer relevant is: overal ter wereld duiken dezelfde beelden op. De globalisering is een feit.  

In september verschijnt zijn boek Disneyfication bij de internationale uitgeverij Dewi Lewis Publishers (https://www.dewilewis.com/) 

Theo Derksen (Geldrop, 1954) volgde zijn opleiding aan AKV|St. Joost, was jarenlang hoofd van de opleiding visuele communicatie van Media Design en Technologie aan Hogeschool Zuyd in Maastricht en geeft workshops storytelling. Hij woont in Nederweert. Hij heeft een aantal fotoboeken op zijn naam staan, o.a. Ogenblikken (1993), Oorzaak-Gevolg (2008), Kind mijn kind (2016) en Disneyfication. 

De expositie Disneyfication is te zien bij Pennings Foundation van 8 september t/m 12 oktober 2019. 

Opening zondag 8 september om 15.00 uur door Corinne Noordenbos, fotograaf en voormalig hoofd Fotografie KABK in Den Haag. 

De opening zal worden opgeluisterd met een muzikaal optreden van Ernst Jansz en Jos Wigman. 

Pennings Foundation
Geldropseweg 63
5611 SE Eindhoven
info@penningsfoundation.com
www.penningsfoundation.com 

Cas Oorthuys – Op het netvlies tem 22 sept.

Vanaf 30 juni is in het Limburgs Museum de overzichtstentoonstelling van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) met eenmalig een extra sectie specifiek over Limburg te zien. Bezoek is inclusief gratis audiotour ingesproken door Joris Lutz en Jacques Vriens die de tentoonstelling met context en diepgang verrijken. (info over de audiotour)

Oorthuys richtte zijn camera op de mens en zijn omgeving. Hij behoorde tot een generatie documentaire fotografen die met een positieve blik op de mens wilde bijdragen aan een betere wereld. De foto’s van Cas zijn esthetisch, warm, optimistisch en in een tijdloze, grafisch sterke vorm.

Cas legde de grote historische gebeurtenissen van de 20ste eeuw vast. Daaronder waren de economische crisis begin jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting, de strijd van Nederlands-Indië om onafhankelijkheid, de wederopbouw en de Koude Oorlog. Hij kreeg de reputatie van ‘wederopbouwfotograaf’ en maakte tientallen boeken over het herrijzende Nederland. Enige internationale bekendheid verwierf hij met de foto- en reispockets die hij tijdens reizen door Europa voor Uitgeverij Contact maakte.

Zijn werk werd beïnvloed door stilistische invloeden van de Nieuwe Fotografie – diagonale composities, scherpe en heldere weergave van het onderwerp. Altijd in zwart-wit, ‘want dat waren de kleuren van mijn generatie’, zoals hij het zelf ooit kernachtig uitdrukte.

Bij zijn overlijden in 1975 liet Cas Oorthuys een archief na van circa een half miljoen beelden, dat nu wordt beheerd door het Nederlands Fotomuseum. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum

Beeld: Jacquardweefster, textielfabriek Diddens & Van Asten, Helmond (1960-1964) © Cas Oorthuys / Nederlands

12 x Erwin Olaf tem 22 sept.

Het Rijksmuseum is voor Erwin Olaf al sinds zijn vroege jeugd een grote inspiratiebron. Rembrandt, Jan Steen, Breitner en andere Nederlandse kunstenaars hebben een grote invloed op zijn werk. Ter gelegenheid van de overdracht van zijn kerncollectie presenteert het Rijksmuseum 12x Erwin Olaf. Daarin laat Olaf zijn foto’s een dialoog aangaan met de Nederlandse schilderkunst en is zijn werk voor het eerst te zien naast dat van zijn voorbeelden.

Kerncollectie
De overdracht van de kerncollectie van Erwin Olaf is de aanleiding voor deze tentoonstelling. Vorig jaar ontving het museum bijna 500 afdrukken, portfolio’s, video’s, magazines, boeken en posters van de kunstenaar. Het overgrote deel betrof een schenking, daarnaast is een deel aangekocht dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij.

60 jaar
De feestelijke opening vindt plaats op 2 juli, de zestigste verjaardag van de kunstenaar. Een dag later is de tentoonstelling voor het publiek te zien. Olaf: Het vervult me met trots dat ik op mijn zestigste verjaardag omringd wordt door zoveel schoonheid die mij vanaf mijn vroegste jeugd heeft geïnspireerd. Hier liggen mijn artistieke roots, de wortels van mijn kunstenaarschap.

Combinaties
Erwin Olaf heeft, samen met Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum, elf foto’s en één video-installatie geselecteerd die worden getoond in combinatie met elf schilderijen en een prent uit de collectie van het Rijksmuseum. Daardoor is te zien dat Olaf moeiteloos een brug slaat tussen heden en verleden. Iedere kunstenaar staat voor dezelfde opgaven en werkt met dezelfde middelen: licht, expressie, stofuitdrukking. Olaf: Ik herken mezelf in die schilderijen. Het is de innerlijke noodzaak om jezelf uit te drukken. Dat innerlijke onderzoek vind ik het zwaarste, maar ook het leukste.

combi1
Zo wordt Meisje in het Blauw van Johannes Cornelisz. Verspronck gecombineerd met de foto Hope – Portrait 5 van Erwin Olaf. Het schilderij van Verspronck heeft Erwin om uiteenlopende redenen gekozen. Het meisje kijkt je aan, het is alsof je iemand in de ogen kijkt, terwijl het alleen maar wat streken verf zijn. Het licht dat Verspronck in de ogen aanbracht, heeft een overtuigend effect. Verder is het de stofuitdrukking die hem in dit werk trof. De gelijkenis tussen de werken is treffend: blauw en geel, een meisje en een jonge vrouw. Beide werken hebben in essentie een eenvoudige compositie, er is naast de figuren weinig te zien. Het model op Erwins foto maakte – ongevraagd – het juiste gebaar: de hand die steun zoekt tegen de muur. Zoiets valt niet te regisseren. Volgens Olaf is deze foto, net als het schilderij van Verspronck, het resultaat van het samenspel tussen kunstenaar en model.

combi2
De prent Naakte vrouw van Rembrandt is te zien naast de foto La Penseuse (Squares) uit 1987. In de prent én de foto gaat het om de weergave van de huid. In het zwart-wit van de gravure en de foto komt die goed tot uitdrukking. Erwin koos, net als Rembrandt, bewust voor een niet-perfect lichaam. De huid van zijn model is voor een kunstenaar veel interessanter dan die van een jong, mooi, perfect geproportioneerd lichaam dat nog niet in verval is en dat nog geen leven achter de rug heeft.

Podcast
Bij de tentoonstelling verschijnt ook een podcast. Daarin spreekt journaliste Janine Abbring met Erwin Olaf over de tentoonstelling en zijn werk. De podcast is vanaf 2 juli te beluisteren via ons kanaal In het Rijks in de bekende podcast-apps.

Tickets via deze Rijksmuseumlink