Fotokring Sint-Michielsgestel exposeert dit jaar online

Vanwege de corona maatregelen gaat de jaarlijkse expositie in de Meander niet door. Op onze website is de expositie beeldvullend te zien vanaf 21 november t/m 25 december. Tien leden presenteren hun beste fotowerk van het afgelopen jaar in een doorlopende reeks.

Elk deelnemend lid heeft op de tentoonstelling 4 zelf gekozen foto’s. De rode draad is een reeks foto’s waarbij elke fotograaf reageert op de foto van zijn of haar voorganger. Het is een leuke uitdaging voor de toeschouwer om de verbanden op te sporen. Bezoekers kunnen met een stemformulier aangeven welke foto’s zij het beste vinden.

Op de website zijn verder foto’s van thematische onderwerpen te zien en de portfolio’s van alle leden. Bekijk de online expositie op: www.fotokring-gestel.nl

Wedstrijd: 15th FIAP WORLD CUP voor fotoclubs – 2020

We kennen allemaal de Bondsfotowedstrijd; de jaarlijkse wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Maar een soortgelijke wedstrijd is er ook op internationaal niveau. Elk jaar organiseert de FIAP de World Cup voor fotoclubs. Een internationaal speelveld waar ook Nederlandse fotoclubs zich kunnen meten met andere clubs van over de hele wereld. Stel een collectie samen van 20 digitale foto’s (kleur en/of zw) met een maximum van 2 foto’s per deelnemer en doe mee!

Doe mee en maak kans op eervolle prijzen binnen het internationale speelveld van de fotografie.
Suggestie: een club kan hiervoor bijvoorbeeld de foto’s gebruiken die in een (voor)selectie van de clubinzending voor de Bondsfotowedstrijd 2020 zaten.

Inzenden kan tot 4 december 2020

Download de reglementen hier: Reglementen

Online registratie en upload via : http://cfoto.hiho.it/fiap2020.php

Dit jaar geen expositie van Fotoclub Veghel

Traditiegetrouw houdt fotoclub Veghel in het eerste volle weekend van november haar jaarlijkse expositie; de uitgelezen mogelijkheid om aan iedereen te laten zien waarmee haar leden het afgelopen jaar bezig zijn geweest. Een activiteit waar de leden altijd bijzonder naar uitkijken, en in het bijzonder dit jaar, waarin Fotoclub Veghel haar 60e verjaardag viert.

Helaas is het gezien de huidige situatie uiteraard onmogelijk dit door te laten gaan, dus er zal dit jaar geen expositie zijn van Fotoclub Veghel.

Wat in het vat zit, verzuurt niet. De leden zijn allemaal bezig gebleven met hun fotografie, dus de volgende exposite belooft meer dan goeds! We hopen iedereen dan weer te kunnen begroeten, op een veilige en gezonde manier, om ons 60-jarig bestaan alsnog luister bij te zetten.

Weemoed en werkelijkheid in Het Groene Woud 13.12.2020 tm 20.02.2021

Als ik in de natuur ben, ervaar ik stilte en licht, en bij ruisend blad en kabbelend water hoor ik muziek. Vooral muziek van Schubert en Chopin: pure romantiek die me inspireert bij het maken van mijn foto’s. (Noud Aartsen)

In het kader van de Landschapstriënnale organiseert de Brabant-Collectie (Tilburg University) samen met Pennings Foundation en Brabants Landschap een fototentoonstelling over Het Groene Woud. De Landschapstriënnale, gericht op heden, verleden en toekomst van het Nederlandse landschap, kiest iedere keer een ander gebied om de aandacht op te vestigen. In 2021 wordt de focus gericht op Het Groene Woud, het gebied tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Daarin liggen onder andere de natuurgebieden het Bossche Broek, de Kampina, de Oisterwijkse Bossen en vennen, de Loonse en Drunense Duinen, de Mortelen en de Scheeken.

Poëtische, nostalgische beelden 
De Brabant-Collectie beheert het oeuvre van fotografen als Nard Vogels (1900-1973), Martien Coppens (1908-1986) en Noud Aartsen (1932-2010), die in genoemd gebied hebben gefotografeerd. Zij legden in de twintigste eeuw het kleinschalige agrarische cultuurlandschap vast, met keuterboeren, oude boerderijen met rieten daken, handenarbeid, begroeide sloten, weilanden met bomen erom heen en zandpaden met bermen. Met het (angstige) voorgevoel dat dit zou verdwijnen.
Daarnaast hadden zij oog voor bos en ongerepte natuur, zoals moeras, heide en vennen. Veelal zijn het poëtische, nostalgische beelden.

Landschap in beweging
Het accent van de expositie ligt op de foto’s van Noud Aartsen, dé fotograaf van Het Groene Woud. Ook hij maakte prachtige poëtische foto’s van slingerende beken, sloten, oude boerderijen en
houtwallen met doorkijkjes naar koeien in de wei. Maar hij zag ook dat steeds vaker de natuur werd aangetast door en opgeofferd aan economische groei en welvaart. In de jaren zestig en zeventig
fotografeerde hij de komst van nieuwbouw en vervuilende industrie en midden jaren tachtig de verbreding van de A58. Als een ware milieuactivist streed hij tegen waterverontreiniging veroorzaakt door afvalwater van de industrie en overbemesting en bestrijdingsmiddelen van de landbouw.

Ook de ruilverkaveling en schaalvergroting documenteerde hij. Hij ageerde tegen het kanaliseren van beken voor een betere afwatering, het weghalen van houtwallen en het verdelgen van onkruid in wegbermen. In zijn ogen waren het onnodige ingrepen. En hij heeft gelijk gekregen. Door toedoen van milieuactivisten zoals hij vond vanaf de jaren tachtig een tegenbeweging plaats. Beken zijn weer meanderend gemaakt, nu juist om het water langer vast te houden. Om vogels terug te halen zijn houtwallen hersteld en wordt minder gif gespoten op de akkers. En om vlinders en bijen een leefgebied te gunnen, mogen in randen van akkers en wegbermen ‘onkruiden’ ontstaan of worden veldbloemen ingezaaid. Ook fotografen Karel Tomeï (1941) en James van Leuven (1961), een leerling van Noud Aartsen, fotografeerden deze transitie, de een vanuit de lucht, de ander van dichtbij.

Is nu alle leed geleden? Nee, we zijn er nog niet. Hedendaagse fotografen protesteren tegen de zogenaamde ‘verdozing’ van het landschap. Het landschap wordt ontsierd door loodsen van  (internet) bedrijven, grote kassen en door megastallen, die ook nog eens voor luchtverontreiniging zorgen. De foto’s van Piet den Blanken (1951) getuigen hiervan.

Schuldig
Er worden ook poëtische landschappen getoond waarmee ogenschijnlijk niets aan de hand is, maar waar zich een vuilnisbelt onder blijkt te bevinden, zoals verbeeld door Hetty de Groot (1950). Of waar zich in het verleden iets gruwelijks heeft afgespeeld, zoals een executie. Bert Creyghton (1954) vond zo’n desolate plek en wist een unheimliche sfeer in zijn foto te leggen. ‘Schuldige’ landschappen zou je ze kunnen noemen.

Beleving
De expositie laat ook zien hoe hedendaagse beeldend kunstenaars de natuur beleven. Marc Mulders (1958) heeft zijn atelier op Landgoed Baest, omringd door bloemenweiden, waar hij de idylle
fotografeert. Hij werpt zich echter ook op als milieuactivist, omdat de rust en de idylle worden verstoord door vliegtuigen die af- en aanvliegen van Vliegveld Eindhoven.
Ook Margriet Luyten (1952) toont de schoonheid van het landschap. Haar foto’s dienen als basis voor geweven wandtapijten. Bijzonder is dat zij in de weeftechniek dezelfde lichtval weet te behouden als in de foto. Noortje Haegens (1985) zoekt de rust in de natuur, onder andere op de Kampina en de Moerputten en maakt foto’s en videowerken die onthaastend en meditatief werken op de toeschouwer. Anke van Iersel (1980) zoekt de vergankelijkheid in de natuur.
Maar er is ook plaats voor humor, zoals te zien is aan de modderpoelen van Paul Bogaers (1961), waarbij je goed moet kijken waar de (foto van de) waterplas ophoudt en de rand van modder
(papier-maché) begint.

In de expositie over Het Groene Woud wordt de nadruk gelegd op mooie, poëtische beelden, maar er is ook ruimte voor een kritische noot. Weemoed en werkelijkheid, ernst en humor wisselen elkaar af.

De expositie ‘Weemoed en werkelijkheid in Het Groene Woud’ is te zien van 13 december 2020 t/m 20 februari 2021 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven. Open: wo t/m za van 12.00 tot 17.00 uur.

www.penningsfoundation.com
Tevens te zien: Talent Wall #5 Rik Kooke, ‘Het monster van Brabant’ (het wilde zwijn)

Pennings Foundation sluit de deuren tot 18 november

Het liefst zouden we jullie allemaal hier verwelkomen! We hebben gewikt én gewogen en besloten gehoor te geven aan het verzoek reisbewegingen te beperken en groeps-bijeenkomsten te ontmoedigen. We sluiten daarom enkele weken onze deuren.

De exposities van Martin en Inge Riebeek, J&B en Mirte van Duppen worden verlengd.
De geplande start van de presentaties van Hanneke Wetzer en Noortje Haegens wordt uitgesteld. Zo ook de tentoonstelling van Collectief Salvo die gepland stond voor november aanstaande.

Zodra er meer bekend is over de planning laten we dat uiteraard weten. Op onze website vind je altijd het laatste nieuws.

 

 

Fotoexpositie Anders 14 en 15 november te Eindhoven

Helaas….

onze expositie kan niet doorgaan. De omstandigheden hebben ons laten besluiten om de expo uit te stellen.
Foto-Expositie “Anders”
ANDERS
Anders kijken, Anders zien.
Anders denken.
Anders presenteren.
Andere techniek.
Wil je weten hoe anders, kom dan kijken naar onze Foto-expositie “Anders”.
4 foto-kunstenaars: Lotte Vrij, Dennis Verbruggen, Helga Nuchelmans, Mirjam Evers.
Zaterdag 14 november en zondag 15 november van 10:00-18:00u
Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7e, 5624 NJ Eindhoven
De eerder genoemde muzikale opening is vervallen. Wij vragen je binnen een mondkapje te dragen.
Kijk voorafgaand aan je bezoek op facebook bij Expositie Anders naar de meest actuele maatregelen ivm corona, of mail ons via ExpositieAnders@gmail.com

Agenda Pennings Foundation

Het zijn vreemde tijden! De coronacrisis heeft een stevige invloed op onze levens maar daagt ons ook uit flexibel te zijn en te blijven denken in wat wél mogelijk is.Als gevolg van aangescherpte maatregelen in verband met de nieuwe corona-uitbraak zijn de fysieke presentaties tijdens de Dutch Design Week gecanceld. Dat betekent dat de bij Pennings Foundation geplande expositie van Isola Design District dit jaar helaas geen doorgang kan vinden.De lezing van Gerdien Wolthaus Paauw, die gepland stond voor 8 oktober wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.We hebben besloten de huidige exposities van Martin en Inge Riebeek, J&B en Mirte van Duppen te verlengen.Vanaf 17 oktober worden daar twee nieuwe presentaties aan toegevoegd: van de fotografen Hanneke Wetzer en Noortje Haegens. Corona blijkt ook een bron van inspiratie!

Pennings Foundation hanteert de richtlijnen van het RIVM. In onze grote expositieruimte kun je rustig en op gepaste afstand van andere bezoekers de tentoonstellingen bezoeken. Onze medewerkers geven je graag een toelichting en heten je van harte welkom!

30.08 – 31.10 | Martin en Inge Riebeek – All the World is a Stage

30.08 – 31.10 | J&B – Eindhoven Work in Progress

30.08 – 05.12 | Talent Wall #4 – Mirte van Duppen

03.10 | BredaPhoto webinar Forum Beeldtaal (14.00 – 15.30 uur)

04.10 | Perfomance Burning Blood Group (volgeboekt)

17.10 – 05.12 | Hanneke Wetzer, Living Alone (Together)

18.10 – 05.12 | Noortje Haegens, Quarantine View

t/m 25.10 | Breda Photo

05.11 | Lezing Henri van der Tol – het verzamelen van fotografie

07.11 & 21.11| Forum Beeldtaal workshop verhalende fotografie

07.11 – 05.12 | Collectief Salvo

19.11 – 05.12 | Crosslab

Retrospectief door Harry Gruyaert 29/9 tm 28/2/2021

Harry Gruyaert, retrospectief

 

Museum Helmond presenteert de eerste overzichtstentoonstelling van de Belgische fotograaf Harry Gruyaert in Nederland. Gruyaert werd in 1941 in Antwerpen geboren en geldt als de Europese pionier van de kleurenfotografie. Hij fotografeert zowel de hectiek van de straat als de stilte van een kustlandschap. Gruyaert is sinds 1982 lid van het fotoagentschap Magnum Photos.

Gruyaert ontdekte in de jaren zeventig van de vorige eeuw de rijkdom van kleur. Kleur was in de fotografie tot dan toe voorbehouden aan reclamefotografie. In Gruyaerts fotografie zien we verzadigde kleuren, met vaak opvallende accenten in rood, groen of blauw. ‘De kleur is een middel, een manier om datgene wat ik zie te beeldhouwen. De kleur illustreert geen onderwerp of een scène, maar is een waarde op zichzelf’, aldus Gruyaert. Daarnaast bepalen licht en contrasten zoals clair-obscur veelal de beleving van zijn foto’s.

29 september 2020 – 28 februari 2021

Museum Helmond (Kunsthal)
F.J. van Thielpark 7
5707 BX Helmond
0492-587716
info@museumhelmond.nl
www.museumhelmond.nl
@MuseumHelmond (twitter)

Het museum is geopend dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur. Het museum is gesloten op 1 januari, tijdens carnaval (zaterdag t/m maandag), eerste paasdag en eerste kerstdag.
Koop je ticket voor Museum Helmond online en reserveer een datum en tijd naar keuze. Dit is verplicht volgens de laatste richtlijnen in verband met Covid-19. Heb je al een ticket gekocht online maar zonder tijdslot, dan kun je uiteraard het museum bezoeken en noteren we je aankomsttijd aan de balie.

Me & Nadiah 18/9 tm 22/11

Living alone (together), 2020

Er wordt een lockdown aangekondigd en je bent alleenstaand. Je hebt niemand om gedurende al die eenzame maanden mee te kunnen knuffelen. Wat doe je dan? Dan zoek je een partner in crime om allebei mentaal gezond te kunnen blijven.
Hanneke Wetzer: ‘Omdat vluchten al gecanceld waren heb ik mijn bff Nadiah noodgedwongen met de post over laten komen. Sinds ze hier is hebben we veel steun aan elkaar, en delen we kleine geluksmomentjes. Alles ging geweldig tot ons appartement door een serieuze lekkage onleefbaar werd. Gelukkig was er in MU nog ruimte voor ons, waar we kunnen blijven tot de lekkage gerepareerd is.’

Hanneke Wetzer (Eindhoven, NL, 1979) studeerde in 2010 af als illustrator aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sindsdien werkt zij binnen haar multidisciplinaire praktijk als illustrator, beeldend kunstenaar, fotograaf, co-curator en performance artiest. Haar werk nodigt op een speelse manier uit tot het herbezien van conventionele denkwijzen, waarbij alle esthetiek een ondertoon bevat van onze diepste angsten of verlangens. Terugkerende thema’s zijn erotiek, evolutie, (im)perfectie en (gender)identiteit. Vervreemding kent vele gezichten in haar werk; van heel klinisch en surrealistisch tot fluffy en met een ondeugende dosis humor.

18 september 2020 – 22 november 2020

MU Hybrid Art House
Torenallee 40-06
5617 BD Eindhoven
040-2961663
mu@mu.nl
www.mu.nl
@MUArtHouse (twitter)
MU is geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

In navolging van de richtlijnen van het RIVM werken we vanaf 30 september 2020 weer met tijdslots. Klik hier voor meer info over het maken van een reservering. We adviseren bezoekers van MU om een mondkapje te dragen.

Lezing 19 oktober John Lommen over Erwin Olaf geannuleerd.

Genoodzaakt door alle COVID-19 ontwikkelingen hebben we de lezing, die georganiseerd werd door Fotogroep Waalre voor 19 oktober moeten annuleren. Iedereen die was ingedeeld voor de lezing van 19 oktober krijgt/kreeg hiervan bericht; ook de betaalde bijdragen worden teruggestort.
Met John Lommen is de afspraak gemaakt dat de lezing in 2021 wordt herhaald, mits de omstandigheden het dan toelaten. Alle fotoliefhebbers die hadden ingeschreven krijgen daarvan te zijner tijd bericht.
Het is jammer dat deze succesvolle lezing niet kan plaatsvinden. De deelnemers aan de lezing van 21 september hebben genoten van een interessante en actuele lezing, gelardeerd met heel veel foto’s. De zaal in het Huis van Waalre leende zich daarvoor uitstekend. Met 3 schermen en perfect geluid onder de deelnemers (op veilige afstand van elkaar) was de hele lezing goed volgen.
Wij gaan ervan uit dat we in 2021 dezelfde lezing opnieuw kunnen aanbieden…..