Bestuur

Onze organisatie wordt gevormd door:

Toon Bekkers (Voorzitter)

Joep Julicher (Penningmeester)

Arnoud Augustinus 

Carel Bullens

Marga Nuijs

Wicher Bos

Voor contact met uw bestuur: stuur ’n mail naar oostbrabant@live.nl

Subsidieaanvraag:
Voor de periode 2017-2021 is er een voorstel beleidsplan opgesteld aan de Provincie Brabant in het kader van de subsidieaanvraag voor deze periode.

Onlangs ontvingen we bericht dat deze aanvraag is afgewezen.
Lees verder…..

Jaarvergadering 2017
Lees HIER de notulen van de ALV 2017

We zijn altijd op zoek naar actieve fotografen die ons willen ondersteunen bij het organiseren van de diverse projecten, lezingen en andere activiteiten.
Mocht hier interesse voorhebben of vragen over willen stellen, kunt u zich richten aan onze voorzitter:
e-mail (oostbrabant – at – live.nl).

Mocht u iets willen vermelden op onze website kunt u contact zoeken met onze webmaster,
Toon Bekkers, via oostbrabant – at – live.nl.