Bestuur

Onze organisatie wordt gevormd door:

Toon Bekkers (Voorzitter)

Joep Julicher (Penningmeester)

Arnoud Augustinus

Carel Bullens

Marga Nuijs

Wicher Bos

Lia Hurkens

Voor contact met uw bestuur: stuur ’n mail naar oostbrabant@live.nl

We zijn altijd op zoek naar actieve fotografen die ons willen ondersteunen bij het organiseren van de diverse projecten, lezingen en andere activiteiten.
Mocht u hier interesse voor hebben of vragen over willen stellen, kunt u zich richten aan onze voorzitter, Toon Bekkers: e-mail (oostbrabant@live.nl).

Mocht u iets willen vermelden op onze website kunt u contact zoeken met onze webmaster, Lia Hurkens, via oostbrabant@live.nl.