The [un] fortunate man 27.07.2024 – 24.08.2024

De verzameling Jo Brunenberg

In de zomer toont Pennings Foundation een selectie uit de unieke verzameling mannelijk naakt van Jo Brunenberg.

Jo Brunenberg is graficus, fotograaf en verzamelaar. Hij verzamelde al vroeg fotografica, zowel camera’s als 19de-eeuwse fotografische procedés. In 1982 trof hij op een beurs voor fotografica in Keulen een foto van twee halfnaakte jonge mannen, vervaardigd door Wilhelm von Gloeden. Dat betekende de start van een nieuwe passie: het verzamelen van fotografie met als thema het mannelijk naakt. Wat hem daarin aantrok was de schoonheid, de gevoeligheid, maar ook de kwetsbaarheid van het naakte of halfnaakte mannelijke lichaam en de tweedimensionale weergave daarvan op fotografisch papier.

Zijn collectie geeft een beeld van de geschiedenis van het medium met de verschillende fotografische technieken, de veranderende stijl en de ‘tijdgeest’. Door de veranderende moraal is er in de loop der tijd heel verschillend aangekeken tegen afbeeldingen van mannelijk naakt. Van de preutse Victoriaanse tijd eind 19de eeuw, de vrijmoedige jaren ’60 van de vorige eeuw tot een soort ‘nieuwe preutsheid’ van de afgelopen jaren.

Brunenberg verzamelde werk van ‘grote namen’ als Frank Meadow Sutcliffe, Wilhelm van Gloeden, Horst P. Horst, Duane Michals, Arthur Tress, Paul de Nooijer, Robert Mapplethorpe, Paul Blanca, Michal Macku, Jan Saudek, Hans van Manen, Christian Vogt, Herb Rits, Joel Peter Witkin en Erwin Olaf, maar ook werk van minder bekende fotografen. Het collectioneren heeft hem veel gebracht. Met een aantal fotografen bouwde hij een persoonlijke band op. Hij kocht werk bij galeries maar ook rechtstreeks bij de fotografen die hij kende en ruilde ook eigen werk met dat van hen.

The [un]fortunate man toont een selectie van een vijftigtal originele drukken vanaf eind 19de eeuw tot heden. Bij de expositie verschijnt een boekje.

Opening:

Zaterdag 27 juli 2024 16.00 – 18.00 uur.

Jo Brunenberg (1949) is graficus, fotograaf en verzamelaar. Na een grafische opleiding in Utrecht, gevolgd door een opleiding aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven specialiseerde hij zich in reproductietechnieken, druktechnieken en kleurmanagement. In 2005 was een deel van zijn verzameling te zien op Breda Photo in de expositie ‘Onwerkelijke Schoonheid’.

Voor HR-beelden kunt u contact opnemen met Irma van Bommel.

Zie ook het blog over de verzamelaar: Jo Brunenberg aan het woord

 

Fotografie symposium in museum van Bommel van Dam, 25 mei

Op zaterdag 25 mei 2024 organiseert museum van Bommel van Dam samen met Fotobond Limburg een fotografie symposium. Centraal staat de tentoonstelling Machteld Schoep—Schoonheid (02/03/24 – 04/08/24) waar momenteel ruim 75 foto’s te zien zijn van de Venlose fotograaf Machteld Schoep (1962 – 2019). Aan de hand van de thema’s uit de tentoonstelling – de mens, architectuur en schoonheid van het alledaagse – is een programma samengesteld met masterclasses van inspirerende fotografen als voormalig Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg en Peter Nientied. Het wordt een dagvullend programma, inclusief lunch, op verschillende locaties in Venlo. Alle deelnemers krijgen de kans om mee te doen aan de flankerende fotowedstrijd en maken kans op bijzondere prijzen en exposure!  Zaterdag 25 mei 2024, 10:00 – 17.00 uur in museum van Bommel van Dam in Venlo.             

Nederlands Fotomuseum, 31 mei tm 14 september

I wish there was colour, I wish there was sound 

Een tentoonstelling waarin Andrea Stultiens, kunstenaar en onderzoeker, het werk van Paul Julien kritisch bevraagt.

Locatie: Nederlands Fotomuseum (Las Palmas), Statendam 1, Rotterdam

Paul Julien (1901 – 2001) reisde tussen 1932 en 1962 zo’n vijftien keer naar verschillende landen in Afrika. Het was een tijd waarin Afrika nog grotendeels gekoloniseerd was door West-Europese landen en rooms-katholieke missionarissen en protestante zendelingen hun religie verkondigden. Tijdens zijn reizen verzamelde hij wetenschappelijke gegevens over en van de lokale bevolking die hij in Afrika ontmoette. Vaak hield Julien nog jaren contact met deze mensen. Aangevuld met foto’s zette hij al deze informatie om naar aansprekende verhalen.

Voor zijn onderzoeken gebruikte hij racistische methodes die ontstaan waren in de achttiende eeuw en gebruikt werden door West-Europese landen tijdens de kolonisatie van Afrika. Zo verzamelde hij data door bloedmonsters af te nemen en lichaams- en schedelafmetingen vast te leggen. Van zijn reizen en ontmoetingen publiceerde Julien vier fotoboeken met titels als ‘Kampvuren langs de evenaar’ en ‘De eeuwige wildernis’. Naast de publicatie van fotoboeken had hij zijn eigen radioprogramma waarin hij vertelde over zijn bevindingen in Afrika. Deze verhalen waren populair en bereikten zo een groot publiek.

Na het overlijden van Paul Julien werd zijn fotografische nalatenschap met bijbehorende documentatie overgedragen aan het Nederlands Fotomuseum.

Andrea Stultiens, kunstenaar en onderzoeker, bestudeert sinds 2012 hoe het werk van Paul Julien bijgedragen heeft aan de beeldvorming over Afrika in de twintigste eeuw. De foto’s die Julien in Afrika maakte, zijn onlosmakelijk verbonden aan de koloniale verhoudingen en de machtsstructuren die daarbij hoorden. In de tentoonstelling ‘I wishtherewas colour, I  wish therewas sound geeft Stultiens samen met vele betrokkenen in Afrika en haar diaspora, aanvullende en alternatieve perspectieven op deze beeldvorming.

Stultiens plaatst het archief van Paul Julien in een actuele context en breekt bestaande kaders open. Ze maakt hierbij gebruik van verschillende methoden, benaderingen en technieken zoals ‘herfotografie’ en ‘collectief maken’ in samenwerking met de gemeenschappen die door Julien werden gefotografeerd en het maken van collages en montages.

De titel van de tentoonstelling is een citaat van Sierra Leoonse historicus Arthur Abraham. Nadat hij de door Paul Julien geproduceerde zwart wit foto’s en stomme film zag verzuchtte hij: “I wish there was colour, I wish there was sound”.

De tentoonstelling bestaat uit vijf onderdelen die ieder een specifieke regio belichten: Liberia, Sudan, Sierra Leone, een Batwa gemeenschap (Congo, Rwanda en Oeganda) en Ethiopië. Tijdens je bezoek aan de tentoonstelling word je uitgenodigd om je eigen ideeën te vormen over hoe jij je verhoudt tot de foto’s die zowel mooi zijn en tegelijkertijd onderdeel zijn van een problematisch en in veel opzichten, pijnlijk verleden voor veel mensen.

Het Nederlands Fotomuseum beheert het archief van Julien sinds 2001. Het museum vindt het belangrijk om een activatie zoals deze te tonen om een kritische houding met de Collectie te stimuleren. Ook als dat betekent dat de bevraagde beelden schuren met de huidige inzichten.

De Landelijke Groep Dronefotografie, 13 april tm 12 mei

De Landelijke Groep Dronefotografie van de Koninklijke Fotobond exposeert een unieke verzameling dronefoto’s in het Aviodrome. Het zijn foto’s die gemaakt zijn met verschillende drones door de leden van de landelijke groep. Uit onze afdeling nemen Dick Mandemaker, Theo Heus en Mirjam Evers deel.

Je kunt de expositie op eigen gelegenheid bezichtigen vanaf zaterdag 13 april tot en met zondag 12 mei.

De expositie is toegankelijk tijdens de openingstijden van het Aviodrome, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. Entree is gratis als je in het bezit bent van een Museumkaart, Vriendenloterij VIP kaart of ander toegangsbewijs, voor entreeprijzen zie de site van het Aviodrome.

 

 

I am, Groepsexpositie 08.03.2024 – 04.05.2024

Als in een samenleving vrouwen niet vrij zijn, is niemand vrij. Iedereen zou zich dit moeten realiseren.
Het verplicht dragen van een hoofddoek, niet naar school mogen, niet mogen studeren, uitgehuwelijkt worden, het zijn restricties opgelegd aan vrouwen door mannen door bestaande maatschappelijke systemen. Als vrouwen niet vrij zijn eigen keuzes te maken, als zij geen zelfbeschikkingsrecht hebben, is er sprake van genderongelijkheid. Nog is het voor vrouwen niet altijd gemakkelijk om op dezelfde posities te komen, gelijk behandeld te worden en even serieus genomen te worden als mannen. Genderongelijkheid leidt vaak tot onderdrukking, vervolging en geweld. Vrouwen voeren een strijd voor vrijheid en gelijkheid om zo de weg te banen voor de toekomstige generaties. Zodat zij wel kunnen studeren, werken en hun leven kunnen leiden in alle vrijheid.

De expositie ‘I am’ toont door middel van fotografie, video en teksten persoonlijke verhalen van vrouwen die vanuit een positie van gender-ongelijkheid van zich laten horen: portretten van krachtige vrouwen die met hun acties een bewustwordingsproces over genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen op gang willen brengen. Het gaat om vrouwen in West-Azië (Iran, Syrië, Koerdistan, Turkije, Afghanistan, Bangladesh) die als gevolg van een traditionele samenleving onderdrukt worden. De expositie is (mede) samengesteld door de in Eindhoven gevestigde fotograaf Maryam Yazdani uit Iran.

Van iedere fotograaf worden een of enkele werken getoond uit grotere series over vrouwen die te lijden hebben gehad van genderongelijkheid. Telkens is gekozen voor een of enkele portretten van vrouwen die op de een of andere manier actie hebben ondernomen om tegen de situatie waarin ze verkeren in verzet te komen. De vrouwen die voor het voetlicht verschijnen tonen hun veerkracht na (traumatische) ervaringen. Het zijn krachtige vrouwen die weer wat van hun leven trachten te maken. Door de portretten te tonen vragen we
aandacht voor het probleem van onderdrukking van vrouwen. Door werken uit verschillende series te tonen, willen we laten zien dat het probleem niet alleen voortkomt uit religieuze motieven, maar ook uit politieke en culturele opvattingen. Genderongelijkheid wordt van
generatie op generatie doorgegeven.

De titel ‘I am’ verwijst naar de protestactie die wereldwijd ontstond nadat in Iran in september 2022 de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Jina Mahsa Amini was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek te los droeg en dat met de dood moest bekopen. Vrouwen over de hele wereld toonden zich solidair, gingen de straat op en scandeerden ‘Vrouw, leven, vrijheid’, knipten een lok van hun haar af en maakten selfies ‘I am’ (Jina Mahsa Amini).

Maar ‘I am’ verwijst ook naar uitspraken van William Shakespeare, ‘I think, therefore I am’, en René Descartes, ‘Cogito ergo sum’, oftewel ‘Ik denk, dus ik ben’.

De tentoonstelling wordt in samenwerking met de uit Iran afkomstige Eindhovense fotograaf Maryam Yazdani samengesteld. Ook haar eigen werk zal onderdeel zijn van de tentoonstelling. Zij onderzoekt met haar fotocamera maatschappelijke problemen. In de expositie toont zij het zelfportret ‘Ik ben ….. (Jina Mahsa Amini)’ (2022) en een korte video ‘Ignored. Genderongelijkheid’ (2018) met haar werk waarmee ze de 2de plaats van de aanmoedigingsprijs Keep an Eye Award behaalde (video Yannick van de Graaf).
Het zelfportret wordt getoond samen met een gedicht van Gerry Toenders uit Oirschot over vrijheid voor vrouwen.
Daarnaast is er werk te zien van beeldend kunstenaar Gilda Wilpstra Gouhari, eveneens afkomstig uit Iran, en nu woonachtig in Assen. Zij toont een beeld (3D) waarin ze foto’s verwerkte van Maryam Yazdani. Met toevoeging van de woorden ‘vrouwen, leven en
vrijheid’ in verschillende talen.

Maryam Saeedpoor (Iran) toont esthetische portretten van vrouwen in Iran die eigenlijk hun haar zouden moeten bedekken.

Van het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek (Breda) zijn videoportretten te zien uit de serie ‘The Essential’ van vrouwen uit West Azië (al dan niet gevlucht) die vertellen over hun ervaringen met genderongelijkheid.

Met beeldmateriaal wordt een impressie gegeven van ‘Jinwar, het dorp van de vrije vrouwen’ in Noord Syrië. Het dorp is opgericht door vrouwen die er met hun kinderen wonen. Vanwege geweld tegen vrouwen en onderdrukking kozen deze vrouwen voor een samenlevingsvorm zonder mannen.

Marielle van Uitert (Vught) fotografeerde vrouwen in Bangladesh die een zuuraanval (meestal uitgevoerd door mannen) overleefden. Enkele vrouwen slaagden er in een zelfstandig leven op te bouwen.

Fotograaf en filmer Shaghayegh Moradiannejad maakte een project over zelfverbranding door jonge Koerdische vrouwen (in Iran, Syrië en Turkije) als een ultieme vorm van protest tegen geweld en onderdrukking. Vele jonge vrouwen vonden zo de dood. Van de vrouwen die overleefden slaagde een enkeling erin een zelfstandig leven op te bouwen.

De groepsexpositie is te zien van vrijdag 8 maart t/m zaterdag 4 mei 2024 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Opening:
Vrijdag 8 maart 2024 (Internationale Vrouwendag): 17.00 – 19.00 uur.
Tijdens de expositie wordt een randprogramma georganiseerd

Fotokring Merksplas Expo 2024, 16 tot 18 februari

De hobbyfotografen van Fotokring Merksplas hebben niet stil gezeten. Jaarlijks stellen we nieuw werk tentoon – traditioneel in de maand februari.We kijken al uit naar een gezellige babbel met onze bezoekers bij een frisse pint of een ander drankje naar keuze.Jij komt toch ook kijken naar het beste van ons kunnen?
De toegang is gratis.
 
Gemeenschapscentrum De MarcktMarkt 1 – 2330 Merksplas
  • Vrijdag 16 februari 2024 – Opening om 20:00 – Iedereen welkom
  • Zaterdag 17 februari van 14:00 tot 22:00
  • Zondag 18 februari van 10:00 tot 18:00

Voor meer informatie klik hier

P.S.De vorige edities van onze tentoonstelling kan je nog steeds vinden op onze portfolio pagina.

World Press Photo Exhibition in Gouda, tot 17 december

Dit najaar reist de World Press Photo Exhibition 2023 naar Gouda. Het is voor het eerst in decennia dat de gerenommeerde internationale fototentoonstelling daar weer te zien is. Toch is de keuze  logisch: Gouda is immers dé stad van verdraagzaamheid, het vrije woord en het drukkersambacht.

Niet in Rotterdam, Den Haag of Utrecht dus, maar in Gouda. En waar anders dan in de Chocoladefabriek, dé plek waar alles draait om (beeld)taal en verhalen?

De World Press Photo Exhibition in Gouda is te zien van 25 november t/m 17 december op Klein Amerika 20. Zeven dag per week, van 10.00-20.00 uur. De entree is helemaal gratis. Want deze belangrijke beelden moeten gedeeld worden met jong en oud!

Wil je er met je leerlingen of de fotoclub naartoe? 

Neem dan het ov. Om drukte op de wegen in de oude binnenstad te reduceren en duurzaam vervoer te stimuleren, hebben Arriva, NS en Chocoladefabriek Gouda namelijk de handen ineengeslagen voor voordelig ov-vervoer. 

Arriva verkoopt vanaf 25 november in alle stads- en streekbussen in de regio de speciale Samenreisdagkaart. Daarmee kunnen twee t/m vijf personen voor maar € 9,95 vanuit de hele regio naar het centrum van Gouda reizen en weer terug. Meer info klik hier.

Kom je van verder, dan is in de Spoordeelwinkel een ticket te koop voor maar € 29,-. Daarmee kun je vanuit het hele land met de trein naar station Gouda reizen, en krijg je ook nog eens een goodiebag cadeau én 50% korting op een bezoek aan de tentoonstelling ‘Koninklijke Kunst’ van Museum Gouda. Meer info klik hier.

Je bent alle dagen welkom en kunt zó naar binnenlopen. Ben je met een grote(re) groep, dan is het misschien handig om vooraf te mailen.

Ornithology | Anne Geene & Arjan de Nooy | Expositie 16.12.2023 – 24.02.2024

Pseudowetenschappelijk en met een flinke dosis humor

Ornithologie is de wetenschap die fysiologie, classificatie, ecologie en gedrag van vogels bestudeert. Door hun alomtegenwoordigheid en vaak kleurrijke verschijningen zijn vogels een populair onderwerp van zowel studie als kunst – en van fotografie in het bijzonder. Met hun pseudowetenschappelijke aanpak verkennen Geene & De Nooy de grenzen tussen deze disciplines, en voegen een humoristische laag toe. Hun classificaties zijn het resultaat van creatief en associatief denken, met in iedere foto een verfrissende blik op vogels. Deze tentoonstelling is een overzicht van het werk dat ze de laatste jaren over dit onderwerp maakten. Naast foto’s uit de publicaties Ornithology en Pigeon Milk zullen er installaties en bewegende beelden worden getoond. De tentoonstelling kan worden gezien als de wetenschappelijke vogelstudie door een fotograaf alsook een uitstapje van een vogelkenner in de fotografie. De tentoonstelling wordt ten zeerste aangeraden door Charles Darwin, Harper Lee, Humphrey Bogart, Charlie Parker, Woody Woodpecker en vele anderen.

Anne Geene (1983) volgde de opleiding Kunst en Cultuurwetenschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gevolgd door de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, AKV|St. Joost in Breda en de Master Photographic Studies aan de Universiteit van Leiden.

Met behulp van fotografie onderzoekt, verzamelt en ordent ze de wereld om haar heen. Daarbij zoekt ze naar overeenkomsten, patronen en fenomenen.

Arjan de Nooy (1965) studeerde scheikunde (in Leiden en Delft) en fotografie (aan de KABK in Den Haag). Aan de hand van zijn eigen foto’s en gevonden materiaal construeert hij verhalen en theorieën. Een doorlopend project is een fictieve geschiedenis van de Nederlandse fotografie.

Samen met Sander Uitdehaag en Vincent van Baar maakten zij van 2012 tot 2021 deel uit van collectief Salvo. De finale expositie van Salvo vond plaats bij Pennings Foundation.

Geene en De Nooy hebben ieder een aantal fotoboeken op hun naam staan. Samen publiceerden ze de eerste versie van ‘Ornithology’ in 2016. Dit boek, met ontwerp van Jeremy Jansen, ontving in 2017 de ‘Goldene Letter’ voor ’s werelds beste boekontwerp. Daarna volgden ‘Dodonaei’ (2017), ‘The Universal Photographer’ (2018) en recent verscheen een vernieuwde en aangevulde uitgave van ‘Ornithology’ (2023), bij hun eigen uitgeverij Blind Finch Books.

De expositie is te zien van zaterdag 16 december 2023 t/m zaterdag 24 februari 2024 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven.

Open woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Opening: Zaterdag 16 december 2023 16.00 – 18.00 uur

Groepsexpositie Forum BEELDtaal UNCOVER23 Wat een amateurs! 04.11.2023 – 02.12.2023

UNCOVER23 toont het eindwerk van 16 fotografen die gedurende vier jaar de onlineAcademy van Forum BEELDtaal hebben gevolgd. Forum BEELDtaal richt zich op beeldtaal en storytelling met workshops, persoonlijke begeleiding en de Academy. UNCOVER is eens in de twee jaar te zien bij Pennings Foundation. De eindopdracht van de Academy is het maken van een serie. De onderwerpen die de fotografen kozen hebben te maken met persoonlijke geschiedenis, identiteit en maatschappelijke vraagstukken.

 

De deelnemers zijn: Connie Akkermans, Lucia Berg, Martin de Bock, Odette Cattrysse, Ria
Cox en Marion Willemsen, Sam Dekkers, Nicole Hagesteijn, Anneke Jager, Peter Janssen,
Rachel Lemlijn, Susan Leurs, Ferdi Notten, Jurgen Onland, Geri Put, Christi Wijnen.

Voor info over deelnemers klik hier
Voor info over de opleiding klik hier 
De groepsexpositie is te zien van zaterdag 4 november t/m zaterdag 2 december 2023
bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van
12.00 tot 17.00 uur.

Opening: Zaterdag 4 november 16.00 – 18.00 uur
Graag aanmelden via de website: Wat een amateurs!

GROTE FOTO-EXPOSITIE in K26 te Oss, 30-11 tm 3-12 en 7-12 tm 10-12

Dit jaar houdt Fotoclub Focoss haar grote jaarlijkse expositie in K26 aan de Kruisstraat 22 te Oss.

Open van donderdag 30-11 t/m zondag 3-12 en donderdag 7-12 t/m zondag 10-12 (zondag 10-12 tot 16.00uur)
Vrij entree!

De expositie omvat een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals Architectuur, Urbex, macro-, straat-, studio en avondfotografie. Maar ook Landschappen, sport, enz.

Alle ruim 120 foto’s zijn op 50×40 cm afgedrukt met de informatie over hoe de foto is gemaakt.
Heel apart zijn de foto’s die geprint zijn op aluminium, waardoor een speciaal effect ontstaat.
Op een groot scherm wordt een wisselende collectie foto’s van de verschillende werkgroepen getoond, die elk hun eigen thema fotograferen.
Zo zie je in korte tijd een mooie serie thema foto’s.

Vind je een of meer foto’s mooi??
Elke geëxposeerde foto is beschikbaar op een full color bedrukte en afwasbare placemat van 40 x 30 cm. Voor slecht € 5,00 geniet je nog lang van de foto. Ook leuk om cadeau te geven met de komende feestdagen !

Ben je geïnspireerd geraakt door de foto’s en wil je meer weten over fotografie? Dan ben je van harte welkom om op een clubavond vrijblijvend te komen kijken. Focoss is een gezellige, kleinschalige club van 60 leden met beginnende en ervaren hobby-fotografen.

Samen bespreken we foto’s, worden er leuke foto-uitstapjes gemaakt. Tijdens de doe-avonden leren we van elkaar over apparatuur en techniek. We nodigen regelmatig sprekers uit en bekende fotografen vertellen over hun werk.

Klik hier voor meer info en foto’s

EEN WEL HEEL BIJZONDERE FOTO VAN DEZE SCHOTSE HOOGLANDER….

Als fotoclub Focoss kijken we naar nieuwe mogelijkheden in fotografie als ook in het bewerken en printen van foto’s.

In gesprek met Compleetprint kwamen we op het idee om een foto te printen met de nieuwste printtechniek. Het komt er -eenvoudig uitgelegd- op neer dat bij een foto met behulp van Artificial Intelligence wordt gekeken of bepaalde delen van de foto echt diepte kunnen krijgen door meerdere lagen te printen.

Het beeld op de foto moet zich daar natuurlijk wel voor lenen zodat het resultaat ook meteen opvalt omdat delen van de foto een gevarieerde dikte hebben en er dus een structuur zichtbaar en voelbaar is. Zo krijg je dus een héél bijzondere foto.

Voor de liefhebbers hier een iets meer technische uitleg van dit proces:

Dit beeld, gevangen in de dimensie van 2.5D, wordt met uiterste zorg afgedrukt via de nieuwste flatbed printtechniek. Deze geavanceerde methode maakt gebruik van state-of-the-art technologie om de gelaagde diepte van de foto te benadrukken.

Deze nieuwe en zeer nauwkeurige printtechniek brengt de diepte op verfijnde wijze tot leven, waarbij elke laag van het beeld zorgvuldig wordt overgebracht. Hierdoor ontstaat de illusie van diepte en dimensie. De subtiele veranderingen in hoogte en textuur creëren een visueel en tastbaar contrast, waardoor de kijker wordt uitgenodigd om de diepte van de afbeelding te verkennen.

Elk element, elke schaduw en elke contour worden met ongekende zorg vastgelegd, waardoor een beeld ontstaat dat niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar indrukwekkend is.

Het resultaat is een verbluffende afbeelding die dankzij de nieuwste flatbed printtechniek de gelaagde diepte van 2.5D op een verfijnde en innovatieve manier weet te vangen.

Niet alle foto’s lenen zich voor dit bijzondere resultaat. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid met uw foto!

Wil je meer informtie hierover neem dan contact op met

Dit jaar houdt Fotoclub Focoss haar grote jaarlijkse expositie in K26 aan de Kruisstraat 22 te Oss.

Open van donderdag 30-11 t/m zondag 3-12 en donderdag 7-12 t/m zondag 10-12 (zondag 10-12 tot 16.00uur)
Vrij entree!

De expositie omvat een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals Architectuur, Urbex, macro-, straat-, studio en avondfotografie. Maar ook Landschappen, sport, enz.

Alle ruim 120 foto’s zijn op 50×40 cm afgedrukt met de informatie over hoe de foto is gemaakt.
Heel apart zijn de foto’s die geprint zijn op aluminium, waardoor een speciaal effect ontstaat.
Op een groot scherm wordt een wisselende collectie foto’s van de verschillende werkgroepen getoond, die elk hun eigen thema fotograferen.
Zo zie je in korte tijd een mooie serie thema foto’s.

Vind je een of meer foto’s mooi??
Elke geëxposeerde foto is beschikbaar op een full color bedrukte en afwasbare placemat van 40 x 30 cm. Voor slecht € 5,00 geniet je nog lang van de foto. Ook leuk om cadeau te geven met de komende feestdagen !

Ben je geïnspireerd geraakt door de foto’s en wil je meer weten over fotografie? Dan ben je van harte welkom om op een clubavond vrijblijvend te komen kijken. Focoss is een gezellige, kleinschalige club van 60 leden met beginnende en ervaren hobby-fotografen.

Samen bespreken we foto’s, worden er leuke foto-uitstapjes gemaakt. Tijdens de doe-avonden leren we van elkaar over apparatuur en techniek. We nodigen regelmatig sprekers uit en bekende fotografen vertellen over hun werk.

Klik hier voor meer info en foto’s

EEN WEL HEEL BIJZONDERE FOTO VAN DEZE SCHOTSE HOOGLANDER….

Als fotoclub Focoss kijken we naar nieuwe mogelijkheden in fotografie als ook in het bewerken en printen van foto’s.

In gesprek met Compleetprint kwamen we op het idee om een foto te printen met de nieuwste printtechniek. Het komt er -eenvoudig uitgelegd- op neer dat bij een foto met behulp van Artificial Intelligence wordt gekeken of bepaalde delen van de foto echt diepte kunnen krijgen door meerdere lagen te printen.

Het beeld op de foto moet zich daar natuurlijk wel voor lenen zodat het resultaat ook meteen opvalt omdat delen van de foto een gevarieerde dikte hebben en er dus een structuur zichtbaar en voelbaar is. Zo krijg je dus een héél bijzondere foto.

Voor de liefhebbers hier een iets meer technische uitleg van dit proces:

Dit beeld, gevangen in de dimensie van 2.5D, wordt met uiterste zorg afgedrukt via de nieuwste flatbed printtechniek. Deze geavanceerde methode maakt gebruik van state-of-the-art technologie om de gelaagde diepte van de foto te benadrukken.

Deze nieuwe en zeer nauwkeurige printtechniek brengt de diepte op verfijnde wijze tot leven, waarbij elke laag van het beeld zorgvuldig wordt overgebracht. Hierdoor ontstaat de illusie van diepte en dimensie. De subtiele veranderingen in hoogte en textuur creëren een visueel en tastbaar contrast, waardoor de kijker wordt uitgenodigd om de diepte van de afbeelding te verkennen.

Elk element, elke schaduw en elke contour worden met ongekende zorg vastgelegd, waardoor een beeld ontstaat dat niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar indrukwekkend is.

Het resultaat is een verbluffende afbeelding die dankzij de nieuwste flatbed printtechniek de gelaagde diepte van 2.5D op een verfijnde en innovatieve manier weet te vangen.

Niet alle foto’s lenen zich voor dit bijzondere resultaat. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid met uw foto!

Wil je meer informtie hierover neem dan contact op met Compleetprint.