Expositie fotokring Sint-Michielsgestel, 16 en 17 november

 in nieuwe lokatie!!

Ook het afgelopen jaar zijn fotografen van Fotokring Sint-Michielsgestel weer actief met fotograferen bezig geweest. De fotografen  exposeren in het weekend van 16 en 17 november het beste fotowerk van het afgelopen jaar in “De Meander” . Ook dit jaar is er naast de tentoongestelde kleur- en zwart-wit foto’s  weer een afwisselende en originele audiovisuele diapresentatie te zien, gemaakt door 7 fotografen.

Elk lid heeft op de tentoonstelling een eigen bord met enkele zelf gekozen foto’s. Daarnaast zijn er foto’s van thematische onderwerpen. De rode draad is een reeks foto’s waarbij elke fotograaf reageert op de foto van zijn of haar voorganger. Het is een leuke uitdaging voor de toeschouwer om de verbanden op te sporen. Bezoekers kunnen met een stemformulier aangeven welke foto’s zij het meest waarderen.
De toegang is gratis.
Openingstijden:
zaterdag 16 november 2019 van 12-17 uur
zondag   17 november 2019 van 12-17 uur
Adres:
De Meander (gemeentehuis Sint-Michielsgestel)
Meanderplein3
5271 GC Sint-Michielsgestel.U bent van harte welkom.

Audio Visueel Kalender

Met genoegen willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.Op 5 oktober 2019 wordt het 6e Audio Visuele Festival van het Westen georganiseerd!

Na het succes van de voorgaande edities hebben AV-Groep Westland en AV-Groep PixAna(Moordrecht) wederom samen het initiatief genomen om dit bijzondere evenement te organiseren.
Voor inschrijving (vanaf 1 juni) en extra informatie kunt u onze site bezoeken; http://www.avwest.nl/

Kalender:
AV-festival van het Westen Moerkapelle 05-10-2019
VAN 35 jarig jubileum, zie blz. 6 Amstelveen 26-10-2019
Landelijke AV-dag Fotobond Maartensdijk 16-11-2019
Festival van het Noorden Steenwijk 23-11-2019
AV-studiedag Rijen 18-01-2020
Voorjaarsfestival Nijmegen 14-03-2020
NVBG Algemene Vergadering, tevens
Nationaal AV-festival. Zie blz. 7 Barneveld 29-02-2020
Meer info over AV activiteiten klik HIER

Uitnodiging Lezing Jan Nabuurs donderdag 10 okt. a.s.

Afgelopen seizoen heeft Jan Nabuurs een tweetal mentoraten  verzorgd voor ons rayon. In deze mentoraten hebben deelnemers zich verdiept in een door henzelf gekozen onderwerp of thema.
In een lezing zal Jan vanuit zijn expertise vertellen over fotografie en terugkijken op deze mentoraten; hij zal daarbij aandacht besteden aan de meerwaarde van het langdurig(er) werken aan één onderwerp of thema. Wij nodigen u van harte uit om bij deze lezing aanwezig te zijn.
De lezing vindt plaats in Dorpshuis De Brink in Eerde ( Sint Antoniusplein 7) op donderdag 10 oktober staande om 19.30 uur.
De toegang is gratis.

Jubileumexpositie 25-jarige Fotoclub Nepos Boxmeer 25 t/m 27 oktober

Op 25, 26 en 27 oktober gaan de leden van Fotoclub Nepos Boxmeer hun mooiste foto’s ten toon stellen in de kapel van de Weijer, De Raetsingel 1 in Boxmeer. Met veel enthousiasme is deze expositie door de leden, die graag hun beste werk laten zien, voorbereid nu de club haar 25-jarig jubileum viert. De toegang tot de expositie is gratis.

Openingstijden

De expositie van Fotoclub Nepos Boxmeer is te zien op:

Vrijdag     25 oktober van 20.00-22.00 uur
Zaterdag  26 oktober van 12:00-18:00 uur
Zondag     27 oktober van 12:00-17:00 uur

Plaats: De kapel van De Weijer, De Raetsingel 1, Boxmeer

Fotofestijn Meierijstad; De pracht en kracht van foto’s

 

Een uniek initiatief van de regionale fotoclubs Meierijstad.

Onder de naam “Fotofestijn Meierijstad” presenteren de enthousiaste leden van liefst vijf verschillende fotoclubs van oktober tot half november hun mooiste foto’s aan het grote publiek.

5 expo’s – 5 weekenden – 5 locaties
De fotoclubs Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel, Zooomm ( Wijnu) en en en Doorzien ( Phoenix Cultuur) exposeren vijf achtereenvolgende weekenden eigen werk op vijf verschillende locaties. Uitgebreid overleg heeft ertoe geleid dat het aanbod zeer divers zal zijn.fieVan landschappen/stillevens tot stadsfotografie/portretten, van abstract tot avondfotografie. Daarnaast zijn er op diverse locaties AV-series, dit alles
omlijst met passende muziek.

Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de kwaliteit die de regionale amateurfotografie te bieden heeft. De toegang is gratis.
U zult versteld staan van de geëposeerde foto’s, ideeën opdoen en ongetwijfeld talloze tips ontvangen om ook uw eigen inzichten uit te breiden.
Iedere fotoclub geeft zijn eigen draai aan de eigen expositie, maar samen zullen ze de pracht en kracht van fotografie binnen Meierijstad een geheel nieuwe dimensie geven.

Foto-exposities:
– FotoclubRooi, 12 en 13 oktober, van 10.30 tot 17.30 uur,
Deken van Erpstraat B, Sint Oedenrode.
– Fotogroep Zooomm, 19 en 20 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur.
Wilgenstraat 15, Wijnugebouw, Veghel.
– Fotogroep Zien & Doorzien, 26 en 27 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur,
Noordkade, Phoenix-Cultuur Veghel
– Fotoclub Veghel, 2 en 3 november, Za. van 11.00 tot 17.30 uur, Zo. van 10.00 tot 17.00 uur.
Hertoghof, Burg. de Kuijperlaan 6, Veghel
– Fotoclub Schijndel, 9 en 10 november, Za.van 13.30 tot 17.30, Zo.van 10.00 tot 17.00 uur.
De Vink, Hoevenbraaksestraat 28, Schijndel.

Voor uitgebreide informatie klik op het logo van Meierijstad.

Uitstel Besturenavond

Tijdens de overlegavond met bestuurders van de fotoclubs in onze afdeling hebben we  meegedeeld dat we er naar streefden om dit overleg op 7 oktober te herhalen.
We hebben besloten om dit overleg uit te stellen naar maandag 20 januari 2020.

Enerzijds omdat nadien vanuit de clubs nog te weinig initiatieven zijn ondernomen, anderzijds omdat de tijd toch te kort bleek om een aantal ideeën uit te voeren en de effecten ervan goed te kunnen evalueren.

U ontvangt t.z.t. tijdig ’n nieuwe uitnodiging hiervoor.
We hopen dan ook weer velen van u te mogen begroeten.
Voorts onze excuses voor deze wat late berichtgeving.

Fotoclub ‘T Karregat exposeert op zaterdag 16 november 2019

Je bent er elke dag mee bezig Drie maal per dag liefst.
Met: “Wat De Pot Schaft”

De leden van fotoclub ’T Karregat laten dit jaar op hun expositie het thema “Wat De Pot Schaft” zien.
Naast het hoofdthema wordt uitgebreid het vrij werk tentoongesteld.
Het sub-thema “De Rode Draad” wordt dit jaar wel erg letterlijk genomen.

De opening van de expositie is op zaterdag 16 november om 14.00 uur.

U bent van harte welkom. 

Laat U verrassen door de leden van Fotoclub ’T Karregat.
Hun werk wordt geëxposeerd in:

Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

Fototentoonstelling Mitch Epstein -1 oktober tm 9 februari 2020

Mitch Epstein’s iconische foto’s geven een verrassend en gelaagd beeld van Amerika. Een enorme dieptewerking en de vele interpretatiemogelijkheden zijn kenmerkend voor zijn werk.

In Kunsthal Helmond zijn zo’n 50 foto’s te zien die de fotograaf selecteerde uit vier vermaarde series:
Rocks and Clouds (2018),
New York Arbor (2013),
American Power (2009) en
Family Business (2003).

Epstein (1952 in Holyoke, Massachusetts, VS) is een pionier op het gebied van de kleurenfotografie maar werkt ook in zwart-wit. Bij het afdrukken zoekt hij de grenzen van het technisch mogelijke op.

De serie Family Business toont de teloorgang van de ondernemingen van Epstein’s vader. De kijker wordt deelgenoot van de gevolgen voor de familie van de fotograaf. Epstein plaatst dit in het licht van de sociaal-maatschappelijke veranderingen in de stad.

In American Power toont hij op groot formaat foto’s de invloed van de winning van energiebronnen op het landschap en de inwoners van Amerika.

In Rocks and Clouds en New York Arbor zet Epstein op poëtische wijze de traditionele manier om een stad weer te geven op zijn kop. In zijn eerbetoon aan New York staat de natuur centraal en is deze meer dan een achtergrond voor het stadsleven.

Museum Helmond
Postbus 950, 5700 AZ
Kasteelplein 1, 5701 PP
Tel. 0492-587148

 

Taakbeschrijving bestuurslid rayon Brabant-Oost

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd sturen wij onderstaand een korte beschrijving van het bestuurslidmaatschap.

Wij bevelen het van harte aan dat u hier eens écht naar kijkt. Uiteraard hopen wij dat hierdoor uw interesse wordt gewekt of uw eventuele twijfels verdwijnen.

Meer informatie kan ondergetekende desgewenst aanvullend verstrekken.

Op korte termijn is er plaats voor 1 of 2 extra bestuursleden.

Taakomschrijving bestuurslid Fotobond Afdeling Brabant-Oost

Het bestuur bestaat in beginsel uit 5 a 6 personen. Het bestuur regelt onderling de taken. De voorzitter wordt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering. De penningmeester en secretaris worden binnen het bestuur na elke ledenvergadering voor een jaar benoemt.

Behalve dit vaste “dagelijkse bestuur” zorgen ook de overige leden voor de organisatie van activiteiten. In de bestuursvergaderingen, die iedere 6 tot 8 weken plaatsvinden (afhankelijk van de agenda), wordt de planning en voortgang besproken, worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en afgesproken wie welke activiteiten organiseert. Dat gaat meestal in samenspraak met de penningmeester die immers de bijdragen van deelnemers ontvangt en administreert. De vergaderingen zijn beurtelings bij de bestuursleden thuis.

Taken die de leden dus voornamelijk uitvoeren:

  • ·      Bijwonen van bestuursvergadering (iedere 6-8 weken) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering
  • ·      Mee bedenken van nieuwe initiatieven voor de leden
  • ·      Af en toe bezoeken expositie regionale fotoclubs
  • ·      Organisatie van één of twee lezingen/mentoraten per jaar
  • ·      Eventueel behulpzaam zijn bij schrijven beleidsplan en aanvraag 4-jaarlijkse subsidie
  • ·      Eventueel bij toerbeurt schrijven van het verslag van de bestuursvergadering.

Er staat geen vergoeding voor deze vrijwillige activiteiten. Kosten die gemaakt moeten worden (zoals reiskosten, worden wél vergoed. Eenmaal per jaar is er een thema/studiedag als soortement teamcoaching: dan wordt een expositie oid bezocht en gebruiken we ergens een diner.

Toon Bekkers

Afd. Brabant Oost
oostbrabant@live.nl