Kort CV Wicher Bos

Wicher Bos (1953): Gepensioneerd – Werkzaam geweest bij Philips. Fotografeer al sinds mijn jeugd, maar na onderbreking, en mede door de opkomst van de digitale fotografie weer actief sinds 2011. Individueel lid van de Fotobond. Fotografie betekent voor mij vooral plezier in het maken en intenser kijken. Ben actief als editor bij een internationaal fotografie platform, 1x.com. Mijn interesse gaat uit naar de filosofische kant van fotografie en kunst. Mijn foto’s vind je op verschillende online platforms, o.a. Instagram, 500px.com en 1x.com verder lever ik foto’s aan via Shutterstock en Adobe Stock, omdat ik het een boeiend idee vind dat mijn foto’s zo een tweede leven krijgen.

Kort CV Lia Hurkens

Lia Hurkens (1956): Gepensioneerd – Werkzaam geweest als bestuur secretaresse en communicatiemedewerker bij ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill.

Ik fotografeer sinds ongeveer 10 jaar waarvan de laatst vijf jaar als lid van Fotogroep Focus KBO Boekel. Bij deze fotogroep ben ik lid van het bestuur als secretaris/penningmeester. Fotograferen betekent voor mij voornamelijk ontspannen en een fijne hobby. Doordat ik fotografeer ben ik beter op details gaan letten en kijk ik met een ander oog naar mijn omgeving.

Mijn interesse is breed maar architectuur en natuur vind ik toch wel het leukste om te doen, hoewel een uitstapje in een compleet andere richting voor mij ook altijd een uitdaging is.

Pennings Foundation gaat weer van start!

 Vanaf 27 mei zijn onze deuren weer geopend en vervolgen we de tentoonstelling van Ephemeral Photography van Willem Populier. De expositie heeft hier al die weken geduldig op u gewacht! Op 6 juni wordt het project afgesloten met een korte performance.

Al onze activiteiten worden aangepast in lijn met de RIVM normen. Dat wil zeggen dat er maximaal 30 personen tegelijkertijd in de ruimte aanwezig mogen zijn, en dat we het mogelijk maken om voldoende afstand te houden. Openingen, workshops en andere bijeenkomsten zullen in aangepaste vorm plaats gaan vinden.

We zullen je in de toekomst vaker vragen uw komst vooraf aan te melden. Via website en social media houden we je op de hoogte van alle activiteiten en de daarbij behorende maatregelen.

Aanvraag meerjarige subsidie amateurkunst

De provincie heeft een nieuwe inschrijving geopend voor een 4-jarige subsidie amateurkunst. Zoals u wellicht nog bekend, is onze aanvraag 3 jaar geleden afgewezen.

Wij hebben ons als bestuur beraden om alsnog een nieuwe aanvraag te doen en daarin de overwegingen van de vorige jury mee te nemen. Op 7 mei jl. hebben wij als bestuur besloten om géén nieuwe aanvraag te doen. Daarbij hebben wij onder meer overwogen:

• dat het plan dat wij in 2017 hebben ingediend erg ambitieus was en ons heel veel werk zou bezorgen;
• dat een belangrijk deel van de ambities was gericht op nieuwe aanwas (jongeren e.d.) terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat initiatieven in die richting geen of weinig succes hebben;
• dat ook is gebleken dat de aangesloten clubs niet zo zeer op uitbreiding van activiteiten zit te wachten;
• dat bovendien de nieuwe coalitie van het Brabants bestuur op 7 mei heeft afgesproken om in te zetten op beëindiging van subsidies voor amateurkunst en vrijetijdsbesteding;
• dat dit wellicht betekent dat een eventuele subsidie geen lang leven beschoren is;
• dat hiermee ook alle energie waarschijnlijk tot niets zal leiden.

Wij vertrouwen er op dat dit besluit aansluit bij de visie van onze leden en clubs.

Challenge via facebook

Heb je weinig of geen inspiratie? Kijk dan eens op facebook naar de groep Photochallenge April 2020.

De hele maand april heeft een groep fotografen dagelijks foto’s geplaatst naar aanleiding van een vooraf opgegeven onderwerp.
De animo was zo groot dat besloten is dit in mei 2020 een vervolg te geven. Heb je zin om hieraan mee te doen kijk dan op Facebook.nl/photochallenge May en laat weten dat je mee wilt doen. Het motiveert om dagelijks even met fotografie bezig te zijn, je leert van elkaar en het levert mooie foto’s op.

24 september 2020 Lezing Bart Siebelink – Grip op Creativiteit

Hoe ontwikkel je een idee? Hoe kom je tot de kern? Hoe maak je een beeld interessant en wanneer weet je dat het goed is? Daarover gaat deze presentatie van Bart Siebelink, auteur van het spraakmakende boek Grip op Creativiteit. Bart maakt je deelgenoot van zijn speciale manier van kijken en denken. De gewoonste onderwerpen krijgen daardoor opeens een nieuwe betekenis. In dit persoonlijke verhaal deelt Bart zeer openhartig zijn feilbaarheden, maar ook de inzichten en keuzes die voor hem bevrijdend bleken. Tipje van de sluier: voor vrijheid en inspiratie heb je geen zeeën van tijd of bergen geld nodig.

Informatie over tijd en locatie volgt.

Uiteraard onder voorbehoud van de corona-maatregelen

Foto regionaal

Anders dan anders gaat alles nu in deze vreemde tijd. Zo ook Foto Regionaal.

De foto’s worden nu digitaal gejureerd door 3 juryleden.

De juryleden dit jaar zijn; Wim Jenniskens, Petra Cardinaal en Bram van der Berge.

De uitslag moet 1 juni bekend zijn zodat ik de namen op tijd kan doorsturen naar foto Nationaal. Jullie moeten dus nog even wachten op de uitslag. Als ik de uitslag binnen heb dan zal ik de leden benaderen die ingezonden hebben. De uitslag van de “winnaars” zal in de volgende nieuwsbrief te lezen zijn. Bedankt alvast voor jullie geduld.

Groet Marga Nuijs namens bestuur Fotobond Brabant Oost.

Open Foto Cup: fotowedstrijd voor iedereen!

De winnende foto’s worden geëxposeerd in het Rietveld Paviljoen.

Met “Vrijheid” als thema opent de Fotobond haar deuren voor alle fotografen in Nederland : “75 jaar Vrijheid: in verleden, heden en toekomst”.

Van 1 april tot 1 oktober 2020 kunnen alle fotoliefhebbers in Nederland, leden – en niet leden van de Fotobond, met maximaal 10 foto’s deelnemen aan de Foto Cup 2020.

Wie wil er nou niet met zijn of haar foto exposeren in het Rietveld paviljoen?

Zowel leden als niet-leden kunnen hun foto’s insturen. Voor de Fotobondleden zijn de eerste twee foto’s gratis en verder wordt er door iedereen € 5,00 per foto betaald. De wedstrijd opent op 1 april en sluit 1 oktober om 12.00 uur.

Het reglement staat gepubliceerd op www.fotobond.nl.

De jury, onder leiding van Tom Meerman, bestaat verder uit Rob ’s Gravendijk en Jan Donders. Op 22 november zal de prijsuitreiking plaatsvinden in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, tijdens de Grote Fotobond Expositie. Daar worden ook de winnende foto’s geëxposeerd.

Er zijn mooie prijzen te verdienen, zoals waardebonnen: € 500,00, € 250,00, € 150,00 van Camera Nu ( 1e t/m 3e prijs), Voucher Fotofabriek € 100,00 (4e), Gratis Portfoliobespreking (5e), Boekenpakket Van Duuren Media ( 6e), Workshops Calumet (7e t/m/ 10e). Tien Jaarboeken 2020 van de Fotobond.

 

Foto Individueel gaat weer van start!

De wedstrijd voor ieder lid van de Fotobond, waar je als lid van de Fotobond lid naar uit hoort te kijken. Met genres waar ieder zijn creativiteit en verbeeldingskracht in kwijt kan. De inschrijving is open van 1 april 2020 tot en met 15 mei 2020 en de openbare bespreking is op 12 september in Druten, Cultureel Centrum d’n Bogerd.

De genres:

  • Straatfotografie
  • Natuur
  • Science fiction
  • Vakantiesfeer
  • Vrij onderwerp

Het uiteindelijke programma voor die dag zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden op deze site.

Het reglement van deze wedstrijd: SR_Foto-Individueel-V8.6.pdf

Voor meer informatie over Foto Individueel kunt u een mailtje sturen naar fotoindividueel@fotobond.nl.

TIP: Digitale clubavond

Wil je als club een digitale clubavond houden ter vervanging van de reguliere clubavond in deze periode van corona, dan kan dat via het programma jitsi.org.
Het werkt erg simpel. Installeer de App Jitsi Meet. Bij de instellingen moet je een naam invullen zodat de deelnemers weten wie je bent. Maak een ruimte aan en app die naar de deelnemers. Fluitje van een cent.
Het is even wennen maar het is een goede manier om elkaar te blijven stimuleren in de fotografie.

Veel succes!