Expositie Fotoclub Schijndel 20 en 21 november 2021

Aangezien de coronamaatregelingen op12 november aangescherpt zijn, voelt Fotoclub Schijndel zich genoodzaakt om de foto tentoonstelling van komend weekend niet door te laten.

Zij vinden het niet verantwoord om onder deze omstandigheden een fototentoonstelling door te laten gaan. Zij  willen wij niet het risico nemen dat er hierdoor eventuele extra besmettingen zouden kunnen ontstaan.

Fotoclub Schijndel vindt het jammer, maar hoopt in het voorjaar van 2022 een nieuwe poging te kunnen wagen om een fototentoonstelling te organiseren.

Fotoclub Schijndel organiseert, zoals de coronaregels nu zijn, haar fototentoonstelling op zaterdag 20 november van 13.30 uur tot 17.30 uur en zondag 21 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Daarbij hanteren wij de huidige coronamaatregelingen:

Zonder geldige (groene) QR code GÉÉN toegang!

Een QR code heeft de bezoeker kunnen verkrijgen door:

 • Volledige vaccinatie
 • Officieel Covid-19 gehad heeft, dan bouwt men afweerstoffen op
 • Een negatieve PCR test niet ouder dan 24 uur

(dan is de QR code 24 uur geldig…)

Mocht er komende week verandering in de coronamaatregelingen komen, vanuit rijksoverheid, dan zullen wij deze moeten volgen.

Cursus Conceptuele Portret Fotografie

Komend voorjaar organiseert Gery ten Broek  een cursus Conceptuele Portret Fotografie.

Een verdieping in de portretfotografie. In deze intensieve cursus draait het om het verhaal achter het beeld. Zij laat je haar manier van werken zien en hoe haar beelden tot stand komen. De cursus bestaat uit vier sessies. Je werkt aan een eigen, persoonlijk concept. Samen met het model en Gery vertaal je je concept naar beeld. Aantal deelnemers max 4.

Voor meer informatie: klik https://www.tenbroek-fotografie.nl/workshop-conceptuele-fotografie/

Met hartelijke groet,Gery ten Broekwww.tenbroek-fotografie.nl

Ten Broek FotografieLegioen 45, 6661 SB Elst | 06 – 486 10 366 | info@tenbroek-fotografie.nl | www.tenbroek-fotografie.nl 

Fotoclub ’T Karregat exposeert!

Allereerst het goede nieuws: ONZE EXPOSITIE GAAT DOOR.

Echter als een gevolg van de corona maatregelen zullen we enkele aanpassingen moeten doorvoeren.
Deze zijn:

 1. Expositie is te bezoeken opzaterdag 20 november enmaandag 22 november tot en met zaterdag 27 november.Alle dagen van 09:00 tot 17:00 uur
 2. Expositie NIET geopend op zondag 21 november.
 3. Toegangsregels voor detailhandel zijn van kracht.
  1. Mondkapje op
  2. Handen desinfecteren
  3. 1,5 mtr afstand houden
 4. Er zal geen officiële opening zijn.
 5. Er is een looproute langs de geëxposeerde foto’s.
 6. We kunnen U helaas geen kopje koffie of ander drankje aanbieden om samenklontering te voorkomen.
 7. Het vriendelijke verzoek om na bezichtiging van de expositie te vertrekken.

Onze expositie wordt nog steeds gehouden bij:
Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641KX  Eindhoven

Wij vinden het jammer dat het niet mogelijk is om onze expositie uit te voeren zoals we gewend waren. Maar uiteindelijk is dit, in ons aller belang, het beste alternatief.
Wij hopen U, ondanks de extra aanpassingen, te mogen begroeten bij onze expositie.
Op beide zaterdagen zullen de meeste van onze, zo niet alle, leden aanwezig zijn.

Nadat we een jaar moesten overslaan exposeert fotoclub ’T Karregat dit jaar weer 8 dagen lang vanaf zaterdag 20 november. Gebruikelijk is de jaarlijkse expositie gebaseerd op een thema. Aan zo’n thema wordt met de leden een heel jaar gewerkt onder begeleiding van een professional. Daarnaast is op de expositie vrij werk van de fotografen te zien.

De afgelopen periode is anders verlopen. Bij de eerste lockdown viel, in eerste instantie, de hele club stil. Al snel echter ontstonden “thuiswerk” groepjes die wekelijks aan een foto-opdracht werkten van, meestal, één woord. Dit ene woord moest dan in één foto, gemaakt in en rondom huis, worden weergegeven. Deze foto’s werden binnen het betreffende thuiswerkgroepje beoordeeld. Een deel van deze foto’s is afgelopen maand juli in een digitale expositie op het internet te bezichtigen geweest. Ook verder hebben onze leden niet stil gezeten. Ze zijn veel op pad geweest voor hun vrije werk. De afgelopen maanden is de club druk geweest met de beoordeling van al die foto’s die eventueel nog geëxposeerd zouden kunnen worden. In eerste instantie via “zoombijeenkomsten” en sinds eind september zien we elkaar weer bij de gebruikelijke forumavonden.

Het ene thema waaraan alle leden werken is dit jaar vervangen door een vijftal thema’s waaraan door kleinere groepjes is gewerkt. Ook nu onder begeleiding van een professional. Uiteindelijk is op de selectie dag bepaald welke foto’s geëxposeerd zullen worden. Door de foto’s van de vijf themagroepjes, het vrij werk, de onmisbare rode draad en het feit dat de fotograaf vrij is in de manier van exposeren, ontstaat een zeer gevarieerde tentoonstelling welke zeker de moeite van een bezoek waard is.

 

Digitale foto-expositie Sint-Michielsgestel

Fotokring Sint-Michielsgestel heeft de jubileum-expositie van eind november in de Meander afgelast vanwege de situatie rond corona. Nu exposeert de 60-jarige vereniging online van 20 december t/m 4 januari. U vindt de digitale expositie op de website van de club. Twaalf fotografen laten hun beste werk zien van 2021.

Elk lid heeft voor de Selectie 2021 zelf 4 of 5 foto’s gekozen. Daarnaast is er de Rode Draad. Dat is een reeks foto’s waarbij elke fotograaf reageert op de foto van zijn of haar voorganger. Het is een leuke uitdaging voor de kijker om de verbanden op te sporen. Verder worden er op de website foto’s getoond van thematische onderwerpen. Dit jaar zijn dat de thema’s “Minimalistisch fotograferen” en “Onscherp”. Bezoekers kunnen met een digitaal stemformulier aangeven welke foto’s zij het beste vinden. Dat valt niet mee met ruim 60 foto’s.

Een bezoek aan de online expositie op onze website is een mooi digitaal uitje met kerst en oud en nieuw. Te bezoeken van 20 december t/m 4 januari. hier

 

Expositie Fotografieclub Helmond-Oost 13 en 14 november

Fotografieclub Helmond-Oost houdt in het weekend van 13 en 14 november na anderhalf jaar vertraging door corona haar 1e lustrum expositie. De feestelijke opening op vrijdagavond 12 november is voor genodigden. De heer Erik de Vries, Locoburgemeester en Wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost gaat deze expositie openen.

De foto’s worden tentoongesteld in ons wijkhuis “de Lier” aan de van Kinsbergenstraat 1, 5703 BW Helmond.
Wij, het bestuur en de leden van Fotografieclub Helmond-Oost willen u graag uitnodigen om een kijkje te komen nemen op onze expositie op zaterdag 13, van 10.30 tot 16.30 uur of zondag 14 november a.s. van 10.30 tot 16.00 uur.

Voor het organiseren van onze jubileumexpositie is door het bestuur en leden veel inzet en tijd geïnvesteerd. Verschillende sponsoren hebben bijgedragen in de kosten om zo’n mooie expositie mogelijk te maken.


Ook dit jaar gaan de leden de bezoekers weer trakteren op een prachtige verzameling van circa 60 foto’s met uiteenlopende onderwerpen in kleur en zwartwit. Buiten de expositie vindt u een selectie van 30 “rode draad” foto’s met het thema Helmondse Monumenten in beeld. Hiervoor hebben de leden elk afzonderlijk een foto ingeleverd van telkens een andere locatie in Helmond.

Verder worden de “Foto’s van de maand” tentoongesteld. Dit zijn de foto’s die leden gekozen hebben als mooiste maandfoto. Ook is er een diapresentatie met een overzicht van foto’s van de afgelopen 5 jaar.

De toegang van de expositie is gratis. Hopelijk zien we u terug op onze jubileumexpositie, u bent van harte welkom.

Digitale expositie Fotoclub Ericamera

Als fotoclub Ericamera bieden wij de stad Eindhoven ieder jaar een overzicht van ons werk aan in de vorm van een expositie in buurtcentrum BLIXEMS.
Bij wijze van smaakmaker en deels als ‘preview’ bieden wij u deze presentatie aan voor het jaar 2021.

 

Bespreking BondsFotoWedstrijd 2021

IVM de afgekondigde maatregelen kan deze avond niet doorgaan.

We hopen dat we na 2 jaar eindelijk weer een avond kunnen wijden aan de foto’s van de BondsFotoWedstrijd.
Alles ging anders dan andere jaren maar de bespreking zal net als voorgaande jaren een avond zijn waar je veel van kunt leren.
We hebben Peter Willemse bereid gevonden om deze avond de foto’s te bespreken en tips te geven voor de komende BondsFotoWedstrijd.

Wat komt er aan bod:
·         Allereerst bespreekt hij kort de inzending per club. (Dit met behulp van digitale presentatie).
·         Vervolgens focust hij zich op de toekomst
·         Aandacht voor het verbeteren van de inzending
·         Hoe ga je te werk bij de selectie van de foto’s

Van alle op deze avond aanwezige clubs gaan we de foto’s bespreken.
Vanaf 19.00 is de zaal open. Aanvang avond 19.30 uur.

Peter Willemse was afgelopen BFW één van de juryleden. Hij is fotoliefhebber, vrijetijdsfotograaf, mentor BNAFV (Fotobond) met specialisatie seriematig werken. Zijn website is www.willemsefotografie.nl
Als uw club op de avond vertegenwoordigd zal zijn, wordt u verzocht om uiterlijk donderdag 18 Nov. een mailtje naar oostbrabant@live.nl te sturen waarin u met uw clubnaam (eventueel ook het bondsnummer) vermeldt dat u aanwezig bent. Peter kan dan goed voorbereid aan de slag op de avond.  AANMELDEN

Wanneer: Donderdag 25 Nov. 2021
Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur)
Let op: we beginnen vroeg om voldoende tijd voor de bespreking te hebben.
De avond eindigt om 22:15 uur

Plaats: Echos Home De Vrijheid 
Adres: Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot

Echos Home De Vrijheid houdt zich aan alle coronamaatregels en zal de QR-code scannen.

Graag tot 25 Nov. a.s. De toegang is gratis

Informatie:
Marga Nuijs Email: oostbrabant@live.nl

Foto Online 3e editie 2021

Foto Online is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar gehouden.

Deze wedstrijd wil nadrukkelijk openstaan voor de beginnende fotograaf. Het is een mooie gelegenheid om je werk te laten toetsen door een vakjury.

De derde editie van Foto Online dit jaar is van 1 oktober tot 15 november. Deze wedstrijd is vooral bedoeld voor de beginnende fotograaf, die met het meedoen aan deze wedstrijd zijn fotografische vooruitgang kan toetsen. 
Per lidmaatschap mogen maximaal 2 foto’s worden ingestuurd. 
Er is geen thema aan deze wedstrijd verbonden.
Het reglement is vanaf 1 oktober in te zien op deze website onder Foto Online. 

Voor meer informatie klik op deze link.

Expositie FC Lucifer – 26 t/m 29 december gaat niet door

Arnoud Augustinus
In verband met de corona maatregelen kan de expositie helaas niet doorgaan.
 
Van 26 t/m 29 december 2021 houdt FC Lucifer haar jaarlijkse expositie in gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 5512 AJ Vessem.  Dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Nadat de club alleen op digitale wijze contact heeft kunnen houden tijdens de corona-periode, is de draad met enthousiasme opgepakt. De leden laten dit zien met zeer gevarieerd werk. Op 28 december is er om 20.00 uur een lezing, deze is gratis toegankelijk.

Uitnodiging expositie Fotoclub Ericamera, Eindhoven

Zaterdag 06 november 2021 van 12.00 tot 17.00 uur
Zondag 07 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

De expositie is in Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, 5629 PV, Eindhoven

Onze club heeft 15 enthousiaste leden, die eens in de twee weken bij elkaar komen om hun foto’s, de gedachten achter de foto’s, commentaren, suggesties en ervaringen te delen. Jaarlijkse expositie van Ericamera is een weergave van de eigen interesses en richtingen van onze leden.


Tijdens de expositie zullen er verschillende leden aanwezig zijn, zodat u met de aanwezige fotografen over hun werk kunt praten en ook een indruk kunt krijgen van de Fotoclub Ericamera.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 6 of 7 november (onder voorbehoud van dan geldende regels betreffende Corona).

Met vriendelijke groeten,

Bob Alisic, secretaris fotoclub Ericamera

secretaris@ericamera.nl www.ericamera.nl