Terugblik op de Algemene Leden Vergadering 20 maart 2024

Dit jaar hebben we onze algemene ledenvergadering op woensdag 20 maart om 19:30 in café Zaal de Paal te Erp gehouden.

Voor de pauze kwamen de gebruikelijke onderwerpen – jaarverslagen, begroting e.d. – aan de orde en namen we afscheid van twee van onze bestuursleden, nl. Joep Julicher en Toon Bekkers. Joep blijft ons ondersteunen tot een nieuwe penningmeester is gevonden en Toon zal ook nog vaak te zien zijn met hand- en spandiensten.

Na de reguliere vergadering was er een feestelijk moment waarbij de voorzitter van de Fotobond, Cora Sens, een tweetal bondsonderscheidingen uitreikte:

Aan Antoon van Ham; Antoon was ruim 35 jaar een bedreven bestuurslid en penningmeester van de Fotobond. Hij was tevens in die functie actief bij AFV Lichtstad. Bij deze club heeft hij 1986 ook het bondsbureau in de Pieter Zeemanstraat geregeld. Cora memoreert enkele wapenfeiten, waaronder de bij bestuursleden bekende “ methode van Ham”.

De tweede onderscheiding is voor Helmut Gassen. Ook Helmut Gassen is decennia lang bestuurslid geweest en was op allerlei terreinen binnen de Fotobond actief. Omdat Helmut wegens ziekte niet aanwezig kon zijn zal de onderscheiding hem via een andere weg bereiken.

Na de pauze volgt een heel interessante lezing over Artificial Intelligence door Marcel Tillema van Bellus Imago. Marcel vertelt over de geschiedenis en de snelheid waarmee AI wordt ontwikkeld en ingezet. Aan de hand van veel foto’s en video’s verbaast hij de aanwezigen over wat er nu al vrij eenvoudig mogelijk is. Marcel blijkt een uitermate boeiende en duidelijke verteller met heel veel kennis over dit onderwerp.