Bestuurs update

Zoals de bezoekers van onze ALV hebben gemerkt, is er in stijl afscheid genomen van twee bestuursleden.

Toon Bekkers gaf aan dat het dat het tijd was om het stokje aan anderen over te dragen. Hij onderhield de contacten over mentoraten en cursussen. Dit wordt nu overgenomen door Annemiek Jongeneelen. Toon is lang een vaste waarde geweest binnen en buiten het bestuur. Wij danken hem hier hartelijk voor.

Joep Julicher inmiddels alweer 6 jaar onze penningmeester wilde ook stoppen. Gelukkig kunnen we melden dat er een goede vervanger is gevonden voor Joep. Ad Hoevenaars zal het penningmeesterschap oppakken. De overdracht is in volle gang zodat Joep na de BFW eind mei ook daadwerkelijk tijd heeft voor andere dingen. Wij zijn heel blij dat we deze belangrijke taak binnen het bestuur weer hebben kunnen opvullen en danken Joep voor zijn jarenlange inzet.

Er was al heel lang een vacature voor secretaris.  Binnen het bestuur is Carel Bullens bereid gevonden om dat op te pakken.
Daarmee is ook het dagelijks bestuur weer compleet.

Tenslotte is te melden dat onze voorzitter binnenkort gaat te verhuizen naar buiten de regio, waardoor er ook een andere voorzitter moet komen. Dat is een benoeming die alleen door de ALV kan worden gedaan. Het bestuur werkt aan een vervanging en wellicht krijgen we dus een korte ingelast ALV later dit jaar.

De webpagina Bestuur laat de updates zien.