Fotoclub de FotoSchouw expositie op 23 en 24 maart 2024

De tweejaarlijkse expositie van fotoclub De FotoSchouw staat weer voor de deur. Die vindt op zaterdag 23 en zondag 24 maart plaats in wijkcentrum ’t Slot op Kastelenplein 167, 5653 LX in Eindhoven. 
 
Op beide dagen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur de beste foto’s van onze clubleden te zien. Met in totaal 130 foto’s en een audiovisuele presentatie van een half uur is het een van de grootste fototentoonstellingen in de regio. De toegang en parkeren zijn gratis.
 
In de grote zaal zal het mooiste vrije werk te zien zijn. Bezoekers kunnen daarbij rekenen op ruim honderd foto’s over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is in de kleine zaal te zien hoe de leden in het afgelopen jaar zijn uitgedaagd om een aantal thema’s op bijzondere wijze in beeld te brengen. Thema’s die daar de revue zullen passeren zijn Pars pro Toto, Niet-alledaagse portretten, Spiegeling en Tegenstelling. 
 
De combinatie van vrij werk, thematisch werk en de audiovisuele presentatie beloven een verrassende expositie op hoog niveau, het is daarom zeker de moeite waard om dit nu al in je agenda te noteren! Natuurlijk zijn op beide dagen ook de Fotoschouw-leden aanwezig en geven voor wie meer wil weten alle nodige uitleg over hun werk.

FC Rapenland, 23 en 24 maart

Fotoclub Rapenland heeft op 23 en 24 maart haar jaarlijkse foto exposite.

U bent welkom van 11.o00 tot 17.00 uur bij de Uitwijk, Gen. Pattonlaan 126, Eindhoven

 

Fotogroep Best, 23 en 24 maart

Op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2024 wordt door Fotogroep Best de 37e fototentoonstelling gehouden.
 
Bezoek onze expositie in de grote zaal van Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43 in Best.

Op zaterdag is de openingstijd van 13.00 tot 18.00 uur, en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
 

De Landelijke Groep Dronefotografie, 13 april tm 12 mei

De Landelijke Groep Dronefotografie van de Koninklijke Fotobond exposeert een unieke verzameling dronefoto’s in het Aviodrome. Het zijn foto’s die gemaakt zijn met verschillende drones door de leden van de landelijke groep. Uit onze afdeling nemen Dick Mandemaker, Theo Heus en Mirjam Evers deel.

Je kunt de expositie op eigen gelegenheid bezichtigen vanaf zaterdag 13 april tot en met zondag 12 mei.

De expositie is toegankelijk tijdens de openingstijden van het Aviodrome, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. Entree is gratis als je in het bezit bent van een Museumkaart, Vriendenloterij VIP kaart of ander toegangsbewijs, voor entreeprijzen zie de site van het Aviodrome.

 

 

Expositie Fotogroep de Gender, 16 en 17 maart

Fotogroep De Gender houdt in het weekend van 16 en 17 maart hun jaarlijkse expositie. De expositie is te bezoeken in het Gemeenschapshuis Genderdal, Boccherinilaan 6 in Eindhoven.

Het merendeel van de leden zullen een selectie van hun werk tonen over het afgelopen jaar. De keuze van de getoonde werken komt tot stand in de bijeenkomsten van de Groep, waarin tweewekelijks gemaakte foto’s uitvoerig worden besproken.

De expositie is zeer divers dit jaar. Naast vrij werk wordt er voor het eerst door een aantal leden experimenteel geëxposeerd. Verder zijn er portretfoto’s te zien die gemaakt zijn van personen die een relatie hebben met het Gemeenschapshuis Genderdal en foto’s met als thema ‘Gestel in Beeld’. Als laatste zijn er een aantal audiovisuele presentaties te zien en is er weer een ‘Wall of Fame’ samengesteld met daarop de foto’s van de leden die een prijs of een eervolle vermelding hebben ontvangen.

In totaal zullen er bijna 150 verschillende foto’s en (foto) objecten te zien zijn van uiteenlopende onderwerpen in zowel kleur als zwart-wit.

De expositie is geopend zaterdag 16 en zondag 17 maart van 11.00 – 17.00. De toegang is gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

Op de onze website  kunt u nadere informatie vinden over de expositie.


															

I am, Groepsexpositie 08.03.2024 – 04.05.2024

Als in een samenleving vrouwen niet vrij zijn, is niemand vrij. Iedereen zou zich dit moeten realiseren.
Het verplicht dragen van een hoofddoek, niet naar school mogen, niet mogen studeren, uitgehuwelijkt worden, het zijn restricties opgelegd aan vrouwen door mannen door bestaande maatschappelijke systemen. Als vrouwen niet vrij zijn eigen keuzes te maken, als zij geen zelfbeschikkingsrecht hebben, is er sprake van genderongelijkheid. Nog is het voor vrouwen niet altijd gemakkelijk om op dezelfde posities te komen, gelijk behandeld te worden en even serieus genomen te worden als mannen. Genderongelijkheid leidt vaak tot onderdrukking, vervolging en geweld. Vrouwen voeren een strijd voor vrijheid en gelijkheid om zo de weg te banen voor de toekomstige generaties. Zodat zij wel kunnen studeren, werken en hun leven kunnen leiden in alle vrijheid.

De expositie ‘I am’ toont door middel van fotografie, video en teksten persoonlijke verhalen van vrouwen die vanuit een positie van gender-ongelijkheid van zich laten horen: portretten van krachtige vrouwen die met hun acties een bewustwordingsproces over genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen op gang willen brengen. Het gaat om vrouwen in West-Azië (Iran, Syrië, Koerdistan, Turkije, Afghanistan, Bangladesh) die als gevolg van een traditionele samenleving onderdrukt worden. De expositie is (mede) samengesteld door de in Eindhoven gevestigde fotograaf Maryam Yazdani uit Iran.

Van iedere fotograaf worden een of enkele werken getoond uit grotere series over vrouwen die te lijden hebben gehad van genderongelijkheid. Telkens is gekozen voor een of enkele portretten van vrouwen die op de een of andere manier actie hebben ondernomen om tegen de situatie waarin ze verkeren in verzet te komen. De vrouwen die voor het voetlicht verschijnen tonen hun veerkracht na (traumatische) ervaringen. Het zijn krachtige vrouwen die weer wat van hun leven trachten te maken. Door de portretten te tonen vragen we
aandacht voor het probleem van onderdrukking van vrouwen. Door werken uit verschillende series te tonen, willen we laten zien dat het probleem niet alleen voortkomt uit religieuze motieven, maar ook uit politieke en culturele opvattingen. Genderongelijkheid wordt van
generatie op generatie doorgegeven.

De titel ‘I am’ verwijst naar de protestactie die wereldwijd ontstond nadat in Iran in september 2022 de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Jina Mahsa Amini was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek te los droeg en dat met de dood moest bekopen. Vrouwen over de hele wereld toonden zich solidair, gingen de straat op en scandeerden ‘Vrouw, leven, vrijheid’, knipten een lok van hun haar af en maakten selfies ‘I am’ (Jina Mahsa Amini).

Maar ‘I am’ verwijst ook naar uitspraken van William Shakespeare, ‘I think, therefore I am’, en René Descartes, ‘Cogito ergo sum’, oftewel ‘Ik denk, dus ik ben’.

De tentoonstelling wordt in samenwerking met de uit Iran afkomstige Eindhovense fotograaf Maryam Yazdani samengesteld. Ook haar eigen werk zal onderdeel zijn van de tentoonstelling. Zij onderzoekt met haar fotocamera maatschappelijke problemen. In de expositie toont zij het zelfportret ‘Ik ben ….. (Jina Mahsa Amini)’ (2022) en een korte video ‘Ignored. Genderongelijkheid’ (2018) met haar werk waarmee ze de 2de plaats van de aanmoedigingsprijs Keep an Eye Award behaalde (video Yannick van de Graaf).
Het zelfportret wordt getoond samen met een gedicht van Gerry Toenders uit Oirschot over vrijheid voor vrouwen.
Daarnaast is er werk te zien van beeldend kunstenaar Gilda Wilpstra Gouhari, eveneens afkomstig uit Iran, en nu woonachtig in Assen. Zij toont een beeld (3D) waarin ze foto’s verwerkte van Maryam Yazdani. Met toevoeging van de woorden ‘vrouwen, leven en
vrijheid’ in verschillende talen.

Maryam Saeedpoor (Iran) toont esthetische portretten van vrouwen in Iran die eigenlijk hun haar zouden moeten bedekken.

Van het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek (Breda) zijn videoportretten te zien uit de serie ‘The Essential’ van vrouwen uit West Azië (al dan niet gevlucht) die vertellen over hun ervaringen met genderongelijkheid.

Met beeldmateriaal wordt een impressie gegeven van ‘Jinwar, het dorp van de vrije vrouwen’ in Noord Syrië. Het dorp is opgericht door vrouwen die er met hun kinderen wonen. Vanwege geweld tegen vrouwen en onderdrukking kozen deze vrouwen voor een samenlevingsvorm zonder mannen.

Marielle van Uitert (Vught) fotografeerde vrouwen in Bangladesh die een zuuraanval (meestal uitgevoerd door mannen) overleefden. Enkele vrouwen slaagden er in een zelfstandig leven op te bouwen.

Fotograaf en filmer Shaghayegh Moradiannejad maakte een project over zelfverbranding door jonge Koerdische vrouwen (in Iran, Syrië en Turkije) als een ultieme vorm van protest tegen geweld en onderdrukking. Vele jonge vrouwen vonden zo de dood. Van de vrouwen die overleefden slaagde een enkeling erin een zelfstandig leven op te bouwen.

De groepsexpositie is te zien van vrijdag 8 maart t/m zaterdag 4 mei 2024 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Opening:
Vrijdag 8 maart 2024 (Internationale Vrouwendag): 17.00 – 19.00 uur.
Tijdens de expositie wordt een randprogramma georganiseerd

Fotogroep Oirschot, 12,13 en 14 april 2024

De jaarlijkse expositie van de FotoGroep Oirschot is in het ontmoetingscentrum Ons Mevrouw,Doornboomstraat 32 in Middelbeers.

De leden van de Fotogroep Oirschot tonen hun persoonlijk werk. Ook onze werkgroepen Architectuur, Industrieel erfgoed, Monumenten, Series,Straatfotografie, Natuur en Macro laten hun werk zien. 

De expositie wordt op vrijdag 12 april om 20.00 uur geopend door de Oirschotse vakfotograaf Eric van Laarhoven.  U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Op zaterdag 13 en zondag 14 april is de expositie te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.

Bezoek ook onze site voor meer informatie over onze fotogroep en haar leden.

Individuele fotowedstrijd Brabant Oost Award 2024

 

Wegens groot succes organiseert jouw afdeling Brabant-Oost wederom voor al haar leden de individuele fotowedstrijd: Brabant Oost Award 2024.
Kortweg de BOA 2024.

 
De wedstrijd zal gejureerd en besproken worden door de deelnemers van de laatste Cursus Jureren.
Dit onder toeziend oog van cursusleider en bondsmentor Jan Nabuurs.
 
Voorwaarden aan de inzendingen voor de BOA 2024 (Brabant Oost Award) :

  • Stuur je (beste) foto van het laatste jaar in.
  • Bestandsgrootte foto niet meer dan 9 MB
  • Een foto mag ook bestaan uit meer (2-3) beelden samen in één kader (2 of 3 luik)

 
De naam van het fotobestand dient als volgt aangepast door jou:

Let op: i.v.m. jurering is het niet gewenst om je naam in de bestandsnaam of op de foto te zetten.
 
Auteursrecht en gebruik
De fotograaf bezit auteursrecht op de ingezonden foto en vrijwaart de Fotobond en/of de organisatoren van elke aanspraak door derden.
De foto wordt gebruikt voor deze wedstrijd. Plaatsing op de website of in andere publicaties van de Fotobond  Brabant Oost in relatie tot deze wedstrijd of anderszins kan mogelijk zijn.
De foto’s worden niet commercieel gebruikt zonder toestemming van de fotograaf.
Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto verleent de rechthebbende toestemming zonder enige vergoeding.
Bij de foto wordt de naam van de fotograaf geplaatst.
 
Bij foto’s met mensen herkenbaar in beeld geldt:

  • Als een portret in opdracht is gemaakt, moet je beschikken over de toestemming van de geportretteerde.
  • Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang  (bijv. een privacy- of financieel belang) heeft om zich tegen publicatie van zijn/haar portret te verzetten.
  • Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de ouders te hebben voor publicatie.

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur, al dan niet in overleg met de betrokkenen.
 
En verder:
Insturen kan tem 10-3-2024
Klik HIER om je foto’s te uploaden
 
De jurering zal plaatsvinden in de week daarna.
Op 26-3-2024 zal in een openbare bijeenkomst de inzendingen besproken worden door de jury.
 
Naast eeuwige roem is de prijs voor de hoogst gewaardeerde foto een voucher om gratis een mentoraat of cursus van uw afdeling te volgen.
En natuurlijk kan je ook inspiratie op doen uit de fotobespreking door de jury.

Toon Bekkers

Bespreking inzendingen Brabant Oost Award

Onlangs organiseerde jouw afdeling Brabant-Oost wederom voor alle leden van de Fotobond de individuele fotowedstrijd: Brabant Oost Award 2024.
Kortweg de BOA 2024.

Op 26 maart a.s. zal de bespreking van de inzendingen  gehouden worden. Tevens wordt dan ook de winnaar van de Brabant Oost Award 2024 bekend gemaakt.

Meer info over deze wedstrijd vind je HIER

Ben je graag bij deze interessante bespreking meld je dan HIER aan

Café zaal De Paal
Hezelstraat 26
5469 CE Erp

We starten om 19.30 (zaal open vanaf 19.00 uur)

Klik Hier voor Route