Fotoclub ‘T Karregat exposeert op zaterdag 16 november 2019

Je bent er elke dag mee bezig Drie maal per dag liefst.
Met: “Wat De Pot Schaft”

De leden van fotoclub ’T Karregat laten dit jaar op hun expositie het thema “Wat De Pot Schaft” zien.
Naast het hoofdthema wordt uitgebreid het vrij werk tentoongesteld.
Het sub-thema “De Rode Draad” wordt dit jaar wel erg letterlijk genomen.

De opening van de expositie is op zaterdag 16 november om 14.00 uur.

U bent van harte welkom. 

Laat U verrassen door de leden van Fotoclub ’T Karregat.
Hun werk wordt geëxposeerd in:

Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

Fototentoonstelling Mitch Epstein -1 oktober tm 9 februari 2020

Mitch Epstein’s iconische foto’s geven een verrassend en gelaagd beeld van Amerika. Een enorme dieptewerking en de vele interpretatiemogelijkheden zijn kenmerkend voor zijn werk.

In Kunsthal Helmond zijn zo’n 50 foto’s te zien die de fotograaf selecteerde uit vier vermaarde series:
Rocks and Clouds (2018),
New York Arbor (2013),
American Power (2009) en
Family Business (2003).

Epstein (1952 in Holyoke, Massachusetts, VS) is een pionier op het gebied van de kleurenfotografie maar werkt ook in zwart-wit. Bij het afdrukken zoekt hij de grenzen van het technisch mogelijke op.

De serie Family Business toont de teloorgang van de ondernemingen van Epstein’s vader. De kijker wordt deelgenoot van de gevolgen voor de familie van de fotograaf. Epstein plaatst dit in het licht van de sociaal-maatschappelijke veranderingen in de stad.

In American Power toont hij op groot formaat foto’s de invloed van de winning van energiebronnen op het landschap en de inwoners van Amerika.

In Rocks and Clouds en New York Arbor zet Epstein op poëtische wijze de traditionele manier om een stad weer te geven op zijn kop. In zijn eerbetoon aan New York staat de natuur centraal en is deze meer dan een achtergrond voor het stadsleven.

Museum Helmond
Postbus 950, 5700 AZ
Kasteelplein 1, 5701 PP
Tel. 0492-587148

 

Taakbeschrijving bestuurslid rayon Brabant-Oost

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd sturen wij onderstaand een korte beschrijving van het bestuurslidmaatschap.

Wij bevelen het van harte aan dat u hier eens écht naar kijkt. Uiteraard hopen wij dat hierdoor uw interesse wordt gewekt of uw eventuele twijfels verdwijnen.

Meer informatie kan ondergetekende desgewenst aanvullend verstrekken.

Op korte termijn is er plaats voor 1 of 2 extra bestuursleden.

Taakomschrijving bestuurslid Fotobond Afdeling Brabant-Oost

Het bestuur bestaat in beginsel uit 5 a 6 personen. Het bestuur regelt onderling de taken. De voorzitter wordt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering. De penningmeester en secretaris worden binnen het bestuur na elke ledenvergadering voor een jaar benoemt.

Behalve dit vaste “dagelijkse bestuur” zorgen ook de overige leden voor de organisatie van activiteiten. In de bestuursvergaderingen, die iedere 6 tot 8 weken plaatsvinden (afhankelijk van de agenda), wordt de planning en voortgang besproken, worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en afgesproken wie welke activiteiten organiseert. Dat gaat meestal in samenspraak met de penningmeester die immers de bijdragen van deelnemers ontvangt en administreert. De vergaderingen zijn beurtelings bij de bestuursleden thuis.

Taken die de leden dus voornamelijk uitvoeren:

  • ·      Bijwonen van bestuursvergadering (iedere 6-8 weken) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering
  • ·      Mee bedenken van nieuwe initiatieven voor de leden
  • ·      Af en toe bezoeken expositie regionale fotoclubs
  • ·      Organisatie van één of twee lezingen/mentoraten per jaar
  • ·      Eventueel behulpzaam zijn bij schrijven beleidsplan en aanvraag 4-jaarlijkse subsidie
  • ·      Eventueel bij toerbeurt schrijven van het verslag van de bestuursvergadering.

Er staat geen vergoeding voor deze vrijwillige activiteiten. Kosten die gemaakt moeten worden (zoals reiskosten, worden wél vergoed. Eenmaal per jaar is er een thema/studiedag als soortement teamcoaching: dan wordt een expositie oid bezocht en gebruiken we ergens een diner.

Toon Bekkers

Afd. Brabant Oost
oostbrabant@live.nl

Foto expositie Waalre 12 en 13 oktober

In het weekend van 12 en 13 oktober wordt verrassend nieuw fotowerk getoond van deelnemers aan een regionaal fotomentoraat. In het Waalres Museum zal verzamelwerk van vijftien fotografen te zien zijn. De fotografen hebben zich afgelopen negen maanden vastgebeten in een voor hen uitdagend thema. Door het langdurig verdiepen in een onderwerp, zijn opvallende resultaten bereikt. Het nieuwe is bovendien dat de fotografen, leden van verschillende fotoverenigingen zijn (Bellus Imago uit Veldhoven en FG Waalre). Door kruisbestuiving is een extra stimulans gecreëerd waardoor verrassende kunstobjecten ontstonden. Deze individuele fotoverhalen mag U niet missen. De toegang is vrij op zaterdag 12 en zondag 13 Oktober van 11:00 tot 17:00 in het Waalres Museum!

Voor informatie kijk op www.fotogroepwaalre.nl

Expositie Fotoclub Bellus Imago 2 en 3 november 2019

Op 2 en 3 november exposeren de leden van Fotoclub Bellus Imago hun foto’s uit het afgelopen clubjaar. De expositie omvat vrij werk, foto’s rondom het jaarthema ‘Water’ en een audio-video presentatie van de foto-ErOpUitjes. Daarnaast is er een fotospeurtocht voor de kinderen.

LET OP: Dit jaar exposeren we voor het eerst in de zalen van wijkcentrum de Erikant, Norenberg 19, 5508 DJ Veldhoven. Beide dagen van 11 – 17 uur. Toegang is gratis.

www.fotoclubbellusimago.nl

Tweejaarlijkse expositie Fotografieclub-BGC 18 tm 20 oktober 2019

Fotografieclub-BGC (Boxmeer-Gennep-Cuijk) exposeert dit jaar met het thema “doorkijken en/of symmetrie”.

Ook worden de winnende foto’s van onze clubleden getoond, waaronder de foto “Maasduinen”, één van de winnaars van de fotochallenge “Greatest Landscapes” van National Geographic. Daarnaast worden nog andere fotoclubopdrachten geëxposeerd.

De expositie vindt plaats in multifunctioneel centrum Het Kruispunt te Beugen (Kerkplein 6, Beugen).

Openingstijden: vrijdag 18 oktober: 19.00 – 22.00 uur zaterdag 19 oktober: 10.00 – 18.00 uur zondag 20 oktober: 10.00 – 17.00 uur De expositie is vrij toegankelijk.

Tentoonstelling Fotoclub de Gender 2 en 3 november 2019

Fotoclub De Gender houdt haar jaarlijkse clubtentoonstelling op 2 en 3 november a.s. in wijkgebouw ‘t-Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven.
De tentoonstelling bestaat uit vrij werk, werk uit het mentoraat o.l.v. Wim Jenniskens en audiovisuele presentaties.

Openingstijden: Zaterdag 2 november: 13.00 – 17.00 uur en zondag 3 november: 11.00 – 17.00 uur.

De toegang is gratis.

 

Voor meer informatie: www.fcdegender.nl

Fotografencafé 10 oktober 2019 Uden

De Udense Amateurfotografen F/8 organiseert op 10 oktober om 19.30 uur in de Bibliotheek van Uden een Fotografencafé inclusief een lezing over natuurfotografie door de Udense fotograaf Hans Koster. Voor meer informatie kijk op bijgaande folder.

Lezingencyclus 2019 – 2020 Pennings Foundation

Lezing Rutger van der Hoeven 30 oktober 2019; Iconische foto’s

Historicus Rutger van der Hoeven gaat in zijn lezing in op de vraag hoe bekend geworden foto’s ons collectief geheugen bepalen en van invloed zijn op onze beeldvorming van de geschiedenis.

Meer info

Lezing Gerco de Ruijter: Artist talk vrijdag 13 december 2019

Kunstenaar-fotograaf Gerco de Ruijter onderzoekt sinds eind jaren ’80 het landschap van bovenaf. Dat doet hij door een camera te bevestigen aan vliegers, ballonnen en hengels. Sinds 2012 gebruikt hij satellietbeelden van Google Earth in zijn werk. Hij vertelt over zijn project ‘Grid Corrections’.

Meer info

Lezing Paulien Oltheten: Artist talk donderdag 13 februari

Beeldend kunstenaar Paulien Oltheten onderzoekt met fotografie, film en performance wat normaal en wat opvallend gedrag is van mensen in de openbare ruimte

Lezing Henri van der Tol: Verzamelen van fotografie Vrijdag 24 april 2020

Henri van der Tol is verzamelaar van fotografie. Hij vertelt wat er zoal komt kijken bij het aanleggen van een verzameling.