Slow Photography 02.11.2019 – 07.12.2019

Slow Photography roept een gevoel op van Zen, van Kairos, een vertraging van de tijd.

Maurice Brandts, curator van de tentoonstelling, legt uit dat Slow Photography tot stand komt door de tijd en de aandacht die de fotograaf besteedt aan het maakproces en aan het onderwerp. Slow Photography is vooral een houding, een reactie op de huidige, snelle digitale fotografie. Bij Slow Photography verkiezen de fotografen een trage werkmethode in het proces om hun beelden te realiseren. De fotografen werken zowel met langzame (lees: bewerkelijke), oude analoge technieken als met digitale technieken.

De groepsexpositie Slow Photography laat zien hoe oude analoge technieken op verschillende manieren opnieuw kunnen worden toegepast. Maar de expositie toont ook dat een langzame manier van fotograferen, analoog of digitaal, leidt tot een proces van onthaasting, verdieping en bewustwording.

De fotografen die deelnemen aan de expositie komen uit Nederland, België en Spanje.

Naast Maurice Brandts (NL) zijn dat Eugene Daams (NL), Koen Verjans (NL), Manolo Laguillo (S), Martí Llorens (S) en Hilde Braet (B).

Over de deelnemers:

Maurice Brandts (1962) kiest voor het maken van zijn portretten voor een langzame methode met een technische camera. De negatieven drukt hij af als platinadrukken, een techniek die hij kiest vanwege de vele gradaties tussen zwart en wit. Het intensieve contact met het model en het bewerkelijke maakproces leidt tot verdieping van de portretten, een vertraging van de tijd.

Eugene Daams (1962) keerde terug naar het pure ambacht om te onthaasten. “Naast het werk als fotograaf wat vaak onder grote tijdsdruk staat, zak ik graag terug in wat ik noem ‘slow photography’. Het geeft me de gelegenheid terug te keren naar het pure ambacht en wordt daarmee een rustmoment.” Hij verdiepte zich in de cyanotypie. “Het rustmoment is er niet alleen bij het ontwikkelen en maken van de afdruk, maar ook bij het maken van de opnamen.” Voor een serie havengezichten maakte hij gebruik van een pinhole camera.

Koen Verjans (1970) maakt via digitale beeldbewerking fotomontages van wel acht opnamen van lichtreclames vanaf dezelfde plek, met verschillende belichtingstijden. Hij wil daarmee de focus richten op wat reclames in lichtbakken met ons doen.

De Spaanse fotografen Martí Llorens en Manolo Laguillo hebben stadsgezichten als onderwerp. Martí Llorens (1962) toont opnamen die hij tussen 1987 en 1989 in Barcelona maakte met een groot formaat pinhole camera van gebouwen die gesloopt werden om de bouw van het stadion en sportcomplexen voor de Olympische Spelen van 1992 mogelijk te maken.

Manolo Laguillo (1953) toont met zijn stadgezichten subtiele transformaties die vooruitwijzen naar grote stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Alle exposanten zijn ieder op een eigen terrein bezig met bewustwording, ook Hilde Braet (1957) met haar portretten. Zij gebruikt het medium fotografie als een vorm van therapie bij mensen met een traumatische ervaring. De tijd die ze in het portretteren stopt, gaat vooral zitten in het praten voorafgaand aan het maken van de foto. Dat proces is nodig voor bewustwording, met als uiteindelijk doel mensen weerbaarder te maken. Bijzonder aan haar methode is dat ze het model uiteindelijk zelf het moment van de opname laat bepalen, door het model op de zelfontspanner te laten drukken.

De groepsexpositie Slow Photography is te zien van 2 november t/m 7 december 2019 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven.

Opening: zaterdag 2 november om 17.00 uur door Edwin Jacobs. Edwin Jacobs was directeur van ondermeer het Centraal Museum in Utrecht en Dortmunter U. Sinds 1 september dit jaar is hij directeur van de beeldende kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool.

Van 2 november t/m 7 december is bij Pennings Foundation tevens de expositie Pierre Segers (1935-2016). Op zoek naar de verloren tijd te zien. Deze sluit mooi aan bij de expositie Slow Photograpy: Pierre Segers hanteerde een langzame, geduldige, betrokken en secure manier van werken met analoge technieken.

Overlijdensbericht Joop Gobes

Onlangs bereikte ons het bericht dat Joop Gobes uit Uden is overleden.

We kennen Joop als ’n gedreven creatieve fotograaf.
Als bondsmentor maar ook bij zijn club F8 heeft Joop menigeen deelgenoot gemaakt van zijn bijzonder liefde voor de fotografie.

Voor onze afdeling verzorgde Joop tot 2014 een aantal cursussen Fotobespreken.
Later liet zijn gezondheid dit niet meer toe.
Geïnteresseerden kunnen op https://www.fotobond-brabantoost.nl/bondsmentor-joop-gobes/ zijn imposante C.V. nog ‘ns nalezen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

Afdelings mentoraat portret/model fotografie

Dit najaar willen we in onze afdeling een mentoraat portret/model fotografie organiseren.

Het mentoraat bestaat uit 5 bijeenkomsten, 4 maandagavonden en 1 zaterdag en wordt gegeven door Gerard Hol, mentor bij de fotobond en een gepassioneerd portret fotograaf die in maart een lezing over portretfotografie bij ons heeft gegeven. Gerard Hol is ook coördinator van de landelijke gespreksgroep portret van de fotobond en is al vanaf het begin van zijn fotografische leven gefascineerd door het fenomeen portret. Hij hanteert hierbij de doelstelling dat het niet het zoveelste mooie plaatje van een model moet zijn maar vooral eigen creatie van het beeld. Zijn filosofie is dan ook, dat je als fotograaf ,van ieder model, jong of oud, een foto moet kunnen maken, waarin het idee van de maker tot uitdrukking komt.

In dit mentoraat , dat toegankelijk is voor zowel de beginnende (portret) fotograaf alsook voor de fotograaf die reeds met portret fotografie bezig is, gaan we, naast een kleine dosis techniek en het regisseren van een model, vooral ook werken aan het creëren van eigen beelden, met gebruik making van een model.

Dit doen we vooral door het uitwerken van opdrachten, en het bespreken van de resultaten daarvan.

Omdat er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht moet zijn, kunnen er helaas maar maximaal 10 personen aan deelnemen. Als er meer dan voldoende belangstelling is, kunnen we mogelijk een tweede groep vormen die dan plaats vind op de maandag middag. Geef dus bij de aanmelding ook aan of je wel of niet op de maandag middag zou kunnen.

Deelnemers worden geselecteerd op datum van aanmelding. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar, dus heb je interesse, ben dan snel.

Het programma van het mentoraat is als volgt: de eerste avond gaan we onderzoeken wat ons inspireert. Dit wordt gevolgd door een zeer praktische zaterdag bijeenkomst, waar we gaan werken met licht en modellen (Die jullie zelf meebrengen). De resterende 3 avond bijeenkomst gaan we aan de hand van de opdrachten en de resultaten daarvan werken aan het optimaliseren van je portretten en waar mogelijk een eigen stijl.

Mentoraat               Portret/model fotografie
Mentor                    Gerard Hol
Locatie                    ‘De Brink’, Sint Anthoniusplein 7, 5466 PE Eerde
Data                         Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 febr
Tijd                           Maandag 19.30-22.00 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur
Kosten                     90 euro
Aanmelden             oostbrabant@live.nl ovv mentoraat Portret/model fotografie. Graag in de e mail ook vermelden of u wel of niet op de middag zou kunnen.

Bij voldoende inschrijvingen om een middag mentoraat te volgen worden data en tijd het volgende:

Data                          Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 Febr
Tijd                           Maandag 15.00-17.30 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur

Uitnodiging BondsFotoWedstrijd 25 september 2019

Beste fotoliefhebber,

De BondsFotoWedstrijd is voor veel clubs dé wedstijd van het jaar. Velen kijken nadien reikhalzend uit naar de uitslag.
• Op welke plek zijn we geëindigd?
• Hoeveel punten kreeg mijn foto?
• Wat is de mening van de jury over onze inzending?
• Hoe kunnen we onze inzending verbeteren?

Om jullie voor 2020 op de goede weg te helpen hebben we René van Rijswijk bereid gevonden ’n nabeschouwing te geven op de inzendingen van 2019.  Deze avond zal ook in het teken staan van de BFW 2020.

Wat komt er aan bod:
· Allereerst bespreekt hij kort de inzending per club. (Dit met behulp van digitale presentatie).
· Vervolgens focust hij zich op de toekomst
· Aandacht voor het verbeteren van de inzending
· Hoe ga je te werk bij de selectie van de foto’s

René is beslist in staat u hierin op weg te helpen.
Van alle op deze avond aanwezige clubs gaan we de foto’s te bespreken.
Als uw club op de avond vertegenwoordigd zal zijn, wordt u verzocht om uiterlijk 20 september een mailtje naar René van Rijswijk te sturen (erveer62@ziggo.nl) waarin u met uw clubnaam (eventueel ook het bondsnummer) vermeldt dat u aanwezig bent. Hij kan dan goed voorbereid aan de slag op de avond.

René van Rijswijk is lid van Fotokring Polderlicht en al sinds 2006 lid van de landelijke BMK groep en was afgelopen BFW één van de juryleden. Verder geeft René diverse lezingen en workshops over fotografie. Fotomateriaal is te zien op: https://500px.com/renevanrijswijk

Wanneer: woensdag 25 september a.s. Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur)
Let op : we beginnen vroeg om voldoende tijd voor de bespreking te hebben. De avond eindigt om 22:15 uur

MFC de Brink Eerde
Sint Antoniusplein 7
5466 PE Eerde
Tel 0413 – 36 75 28

Klik hieronder voor route en parkeermogelijkheden.
Route MFC de Brink

Graag tot 25 september a.s.
De ideale start, met veel foto’s en dito inspiratie, voor het nieuwe seizoen.
De toegang is gratis
Informatie: Toon Bekkers Email : oostbrabant@live.nl

Expositie Fotoclub Bommelerwaard tem 27-9-2019

“ Verbinden” vastgelegd

De jaarlijkse fototentoonstelling in De Poorterij van Fotoclub Bommelerwaard draagt dit jaar het centrale thema van het Cultuurfestival Bommelerwaard 2019.
De leden zijn uitgedaagd om “Verbinding” in de breedste zin van het woord naar beelden te vertalen, de invalshoeken zijn verrassend.
De expositie is van maandag 19 augustus tot vrijdag 27 september gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel (www.de-poorterij.nl).
Belangstellende amateurfotografen zijn van harte welkom op de club. Kijk voor informatie en de contactgegevens op de

www fotoclubbommelerwaard.nl.
.

Fotowedstrijd van fotokring FIDIFOK  uit Mol

Het is weer zover. Vanaf 15 juli start de – inmiddels vierde editie – van de fotowedstrijd van fotokring FIDIFOK  uit Mol. Meer info   (wedstrijdreglement en deelnameformulier) kan je vinden website. (www.fidifok.be)
De wedstrijd loopt tot 15 oktober. Als extra stimulans om deel te nemen hebben we dit jaar het prijzenpakket uitgebreid.
We wensen u  veel fotografiegenot.
Fotokring Fidifok
Juri Majewski

Theo Derksen –  Disneyfication 08.09.2019 – 12.10.2019 

Theo Derksen signaleerde wereldwijd een opvallend fenomeen in het straatbeeld: het mooier maken van de omgeving door het opplakken van grote foto’s. Afbraakbuurten, stukken braakliggende grond, bouwputtenlelijke woonwijken en drukke verkeersaders worden steeds vaker afgeschermd door wanden met beelden van mooie architectuurmooie landschappen of met glamourbeelden van actrices en fotomodellenMet ideaalbeelden wordt een schijnwerkelijkheid gecreëerd, als decors in een filmset. Theo Derksen spreekt dan ook van disneyfication’.  

Dat maakt nieuwsgierig naar wat er aan het zicht moet worden onttrokken, wat er verborgen moet blijvenWe hebben geen vrije keuze meer in wat we zien van de werkelijkheid. Er wordt voor ons beslist wat we mogen zien.  

Met zijn foto’s doorbreekt Theo Derksen de geïdealiseerde wereld door oneffenheden te laten zien: de scheuren in de wallpapersconstructies die de beelden verstoren of simpelweg het gegeven dat niet alle lelijkheid bedekt kan worden met fotowanden. Alsof hij wil zeggen dat de wereld zich niet laat idealiseren. 

Derksen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de geografische spreiding en verschillende uitingen van het fenomeen Disneyfication in de openbare ruimte in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Zijn conclusie is dat geografische plaatsbepaling niet meer relevant is: overal ter wereld duiken dezelfde beelden op. De globalisering is een feit.  

In september verschijnt zijn boek Disneyfication bij de internationale uitgeverij Dewi Lewis Publishers (https://www.dewilewis.com/) 

Theo Derksen (Geldrop, 1954) volgde zijn opleiding aan AKV|St. Joost, was jarenlang hoofd van de opleiding visuele communicatie van Media Design en Technologie aan Hogeschool Zuyd in Maastricht en geeft workshops storytelling. Hij woont in Nederweert. Hij heeft een aantal fotoboeken op zijn naam staan, o.a. Ogenblikken (1993), Oorzaak-Gevolg (2008), Kind mijn kind (2016) en Disneyfication. 

De expositie Disneyfication is te zien bij Pennings Foundation van 8 september t/m 12 oktober 2019. 

Opening zondag 8 september om 15.00 uur door Corinne Noordenbos, fotograaf en voormalig hoofd Fotografie KABK in Den Haag. 

De opening zal worden opgeluisterd met een muzikaal optreden van Ernst Jansz en Jos Wigman. 

Pennings Foundation
Geldropseweg 63
5611 SE Eindhoven
info@penningsfoundation.com
www.penningsfoundation.com 

Cas Oorthuys – Op het netvlies tem 22 sept.

Vanaf 30 juni is in het Limburgs Museum de overzichtstentoonstelling van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) met eenmalig een extra sectie specifiek over Limburg te zien. Bezoek is inclusief gratis audiotour ingesproken door Joris Lutz en Jacques Vriens die de tentoonstelling met context en diepgang verrijken. (info over de audiotour)

Oorthuys richtte zijn camera op de mens en zijn omgeving. Hij behoorde tot een generatie documentaire fotografen die met een positieve blik op de mens wilde bijdragen aan een betere wereld. De foto’s van Cas zijn esthetisch, warm, optimistisch en in een tijdloze, grafisch sterke vorm.

Cas legde de grote historische gebeurtenissen van de 20ste eeuw vast. Daaronder waren de economische crisis begin jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting, de strijd van Nederlands-Indië om onafhankelijkheid, de wederopbouw en de Koude Oorlog. Hij kreeg de reputatie van ‘wederopbouwfotograaf’ en maakte tientallen boeken over het herrijzende Nederland. Enige internationale bekendheid verwierf hij met de foto- en reispockets die hij tijdens reizen door Europa voor Uitgeverij Contact maakte.

Zijn werk werd beïnvloed door stilistische invloeden van de Nieuwe Fotografie – diagonale composities, scherpe en heldere weergave van het onderwerp. Altijd in zwart-wit, ‘want dat waren de kleuren van mijn generatie’, zoals hij het zelf ooit kernachtig uitdrukte.

Bij zijn overlijden in 1975 liet Cas Oorthuys een archief na van circa een half miljoen beelden, dat nu wordt beheerd door het Nederlands Fotomuseum. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum

Beeld: Jacquardweefster, textielfabriek Diddens & Van Asten, Helmond (1960-1964) © Cas Oorthuys / Nederlands