Expositie Fotogroep Veldhoven 18 en 19 mei 2019

Fotogroep Veldhoven exposeert op zaterdag 18 mei van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 19 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur in ‘t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502VJ Veldhoven.

De leden laten recent werk zien in de grote zaal, de fotoketting hangt weer bij binnenkomst en het jaarthema laat u “Verleiden” in de achterste zaal.
Daar exposeren ook de leden van de werkgroepen Natuur, People & Portrait, Experimenteel en Astrofotografie hun groepswerk, waar ze een heel jaar samen aan gewerkt hebben.

De werkgroep Diaporama heeft weer hard gewerkt aan verschillende Adio Visuele Presentaties.
Nieuwsgierig geworden, kom dan naar onze expositie of kijk op onze website www.fotogroepveldhoven.nl voor meer info.

Martien Coppens Prijs 2015/2016

Martien CoppensLogo 2016

Ben je vrije-tijdsfotograaf?
Maak je graag documentaire foto’s?
Van bij voorkeur mensen?

Laat je dan uitdagen door de Martien Coppensprijs 2016.
De fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen.
Het thema van de Martien Coppensprijs 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen.
Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu, met een fotomaatje of met een groepje fotografen.
Het gaat om een samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Je foto’s worden door gerenommeerde profs beoordeeld.

De jury bestaat uit:
− Bert Verhoeff,
documentair fotograaf en filmer uit Bussum, was fotojournalist voor verschillende tijdschriften en was in 1988 fotojournalist van het jaar. Winnaar Zilveren camera in 1994.
Maakt allerlei documentaire series, welke resulteren in fotoboeken en exposities.

− Chris Keulen,
werkt al jaren aan langlopende documentaire projecten die resulteren in exposities, publicaties en fotoboeken. Hij kreeg twee World Press Photo Awards en won elf prijzen bij de Zilveren Camera.
Hij publiceert o.a. in NRC, Volkskrant, De Morgen en Trouw.

− Marieke van der Velden,
is vooral bekend van haar fotoproject over het dagelijks leven in Kabul tijdens de oorlog in Afghanistan. Ze won verschillende prijzen bij de Zilveren Camera.
In 2013 was haar project over het dagelijks leven in Kabul te zien in Foto Festival Naarden.

− Hans Zoete,
voormalig directeur Museum ’t Oude Slot in Veldhoven, juryvoorzitter zonder stemrecht.

Over Martien Coppens
Martien Coppens (1908 – 1986) was een in Brabant beroemde fotograaf. Hij werd geboren in Lieshout en studeerde voor de oorlog fotografie in München. Hij maakte tijdens zijn leven tientallen fotoboeken en gaf met zijn documentaire werk een gezicht aan het zich uit armoede en achterstand ontworstelende Brabant.
Hij is niet alleen in Brabant, maar later ook internationaal bekend geworden door zijn betrokken en bewogen documentaire foto’s van gewone mensen.

Meedoen?
Voor leden van de Fotobond is deelname gratis. Niet-leden betalen € 10,- inschrijfgeld.
Schrijf je allereerst in via: https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martiencoppens-prijs/
Je ontvangt dan ’n korte checklist met vervolgstappen.
De foto’s moeten uiterlijk op 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen.

Over documentaire fotografie

Een fotodocumentaire bestaat uit een reeks samenhangende foto’s, die gaan over iets dat echt gebeurt, echt gebeurd is of echt bestaat.
Documentaire reeksen gaan meestal over mensen,over wat ze zoal doen of de omstandigheden waarin ze verkeren.
Soms betreft het nieuws (reportage), maar vaker gaat het om een achtergrondverhaal over aspecten uit het (dagelijks) leven van (een groep) mensen.
Een documentaire kan ook gaan over een stad, een gebouw, een dier of een ding, maar alleen maar in relatie tot wat er met dat ding of gebouw gebeurt.
Bij de meeste documentaires krijg je niet alleen informatie over het onderwerp of thema, maar ook een indruk van wat de fotograaf er van vindt.

Over het thema
‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. Hedendaagse rituelen, wat zijn dat?
Volgens Van Dale zijn rituelen ‘een geheel van overgeleverde gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven’.
Wij kiezen voor ‘hedendaagse rituelen‘ een wat bredere omschrijving: ook steevast herhaalde gewoonten, gebruiken en ceremoniën van mensen op voor hen of voor de buitenwereld belangrijke of kenmerkende momenten rekenen we hiertoe.
Tot hedendaagse rituelen rekenen we ook de als nieuw geïntroduceerde rituelen van bijvoorbeeld expats en nieuwe Nederlanders, maar ook het ‘nieuwe jasje’ van de klassieke rituelen.
Lees meer over rituelen op www.rituelenjannesmulder.nl

Openbare bespreking / Prijsuitreiking
Op zaterdag 11 juni 2016 van 11.00 t/m 13.00 uur worden alle inzendingen van de aanwezige
fotografen door de jury openbaar besproken in Bavaria Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. Aan het
eind van de openbare bespreking worden de 3 winnaars en de 5 genomineerden bekend gemaakt.

Meer info? Klik op het Logo hiernaast.MCPrijs mini Logo

 

De Martien Coppensprijs in financieel mogelijk gemaakt door de Fotobond, haar zuidelijke afdelingen en het Dialectenfestival Lieshout.

Jaarcongres Fotobond afdeling Brabant Oost

logo bond

Uitnodiging voor het foto-congres  ‘Waar staan we met de fotografie’ Zaterdag 19 december, CHV Veghel

Beste fotograaf,
Fotografie is niet meer hetzelfde, de techniek verandert: smartphones zijn nu de meest gebruikte toestellen. De manier om foto’s te delen en te verspreiden is aan het veranderen, de nieuwe media hebben ook in de fotografie zijn intrede gedaan. Maar ook de beeldtaal die gebruikt wordt in de fotografie is aan verandering onderhevig. Wij zitten midden in het grootste kantelpunt van de beeldtaal sinds de uitvinding van het potlood.

Om te kijken waar we staan en welke kant de fotografie opgaat organiseert de Stuurgroep van Brabant-Oost op zaterdagmiddag 19 december een foto-congres met als onderwerp: “Waar staan we met de fotografie”.

We hebben de volgende interessante lezingen bijeengebracht, die door enthousiaste sprekers zullen worden voorgedragen. Elke van de onderstaande lezingen belicht weer een ander deel van de veranderingen in de fotografie.

De lezingen:

“De recente zichtbare geschiedenis van de Fotografie. De Fotografie zoals wij die meemaakten”
Door Tom Meerman
In subtiele stappen is de fotografie in de afgelopen pakweg 25 jaar ontworteld van haar historische tradities. We zijn in een democratische maalstroom terechtgekomen waarin het fotobeeld los kwam te staan van ambacht; niet alleen omdat we het sinds de digitalisering allemaal zelf kunnen maar vooral omdat we ons niet meer laten vertellen door anderen wie we zijn. We beginnen ons verhaal in 1986 en gaan stapsgewijs langs de ontwikkelingen en gebeurtenissen naar het nu. Kunnen fotografen nog steeds zich laten inspireren door wat de oude meesters deden? Liggen onze referenties binnen of buiten de fotografie? Wat zal de amateur doen: mee met de stroom of juist er tegen in? Eén ding is duidelijk: het is anders dan vroeger en vroeger komt niet meer terug. Na het verhaal van Tom Meerman is dat evident. Bereid u voor op beelden en ontluisteringen, maar geniet volop!
“fotokunst van vandaag en morgen”
Door Rob Agterdenbos
De fotografie van vandaag ontwikkelt zich in een snel tempo. Nieuwe technieken hebben het medium fotografie flink vooruit geholpen, maar uiteindelijk gaat het om beelden die ons moeten raken. Welke beelden zijn illustratief voor deze vooruitgang? Waar staan we nu en waar gaan we naar toe. Waar raken we andere vormen van beeldende kunst? Ook Nederlandse fotografen dragen hun steentje bij. Vrije tijdsfotografen maken een eigen ontwikkelingsproces door. Waar zien we de verschillen en hoe gaat dat verder? Wie doen er mee en met wat voor soort fotografie? En waar sta jij met je fotografie? Wat wil je eigenlijk zelf met je fotografie? Een inleiding met analyses maar ook met actuele foto’s van profs en van amateurs. Foto’s van vandaag en een vooruitblik op de foto’s van morgen.

“De Toekomst van de fotografie”
Door Jeroen Horlings
Fotografie is op technologisch vlak ontzettend in beweging. We fotograferen meer dan ooit tevoren, maar steeds vaker met smartphones in plaats van een ‘echte’ camera. De spiegelreflexcamera (dslr) wordt op bepaalde fronten ingehaald door steeds beter wordende spiegelloze systeemcamera’s en de klassieke compactcamera is nagenoeg verdwenen – op exemplaren met een grote sensor of veel zoom na. Waar gaat het heen? Die vraag is lastig te beantwoorden, behalve op technologisch vlak. Zo zal ‘computational photography’, oftewel het op slimme wijze inzetten van rekenkracht, een steeds grotere rol gaan spelen bij de tot standkoming van foto’s. En denk aan lichtveldfotografie, fotograferen met meerdere lenzen tegelijkertijd en de mogelijkheden van 8k video. In deze lezing werpt Jeroen Horlings een blik in de toekomst, op basis van technologie die vandaag de dag al (bijna) beschikbaar is.

De sprekers:

Tom Meerman
Tom Meerman (1959) verdiept zich al ruim 35 jaar in de taal van de fotografie. Hij spreekt en openbaart over de mogelijkheden van de beeldtaal aan fotografen, studenten en liefhebbers. Vakmatig is hij tegenwoordig als straatfotograaf actief, naast zijn baan als manager bij de Nederlandse Fotovakschool.
Recent verscheen zijn boek De Culemborgers, een studie naar de compositie van Robert Franks’ The Americans. Van zijn hand is de katernenreeks Fotografie als taal, nrs.1-5 (verkrijgbaar bij Blurb.com).

Home

Rob Agterdenbos
Zelf fotografeer ik graag in een stedelijke omgeving. De randen van de stad, het tijdelijke gebruik van de ruimte, de pleinen en de mensen. Ik ben ook een bespreker van foto’s; een coach en een mentor voor fotografen die willen fotograferen van binnenuit. Wie ben je als fotograaf, waarom maak je de foto’s die je nu maakt en wat zou misschien een geschiktere richting zijn die beter bij je past? Als redactielid van InBeeld analyseer ik graag foto’s. Soms ben ik ook bestuurder. Van fotogroepen, van de landelijke gespreksgroep BMK en de Fotobond, van koepelorganisatie op het gebied van amateurkunst. In mijn dagelijks leven ben ik zelfstandige; manager en soms projectleider van projecten in de buitenruimte. Zoals woonwijken, parken en pleinen. En ooit ben ik opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur.
http://robagterdenbos.nl

Jeroen Horlings
Jeroen Horlings is zelfstandig ondernemer, freelance IT journalist, semi-professioneel fotograaf en website-ontwikkelaar. Hij heeft een gezonde interesse in alles wat zich digitaal noemt, met technologie te maken heeft of een link heeft met computers. Hij schrijft voor een verschillende publicaties, waaronder Tweakers, Computer Idee, Computer!Totaal, Zoom en PC Active. Hij specialiseert zich vooral in fotografie en test al ruim tien jaar camera’s voor verschillende media. Ook is hij auteur van een twintigtal boeken, waarvan een het merendeel over fotografie gaat.
http://www.jeroenhorlings.nl

De data:

Foto-congres ‘Waar staan we met de fotografie’
Datum : Zaterdag 19 december 2015
Aanvang: 13.00 uur, het duurt tot ca. 17.00 uur
Zaal open vanaf 12.30 uur.
Locatie : CHV Cultuur Have Veghel
Zaal “Waslmalerij”
NCB Laan, Veghel
www.fotobond-brabantoost.nl/chv-de-noordkade/
Toegang: gratis
Inlichtingen: mailto:oostbrabant@live.nl

Kijk verder en kom luisteren!

De toegang is gratis voor iedereen, dus ook niet-bondsleden zijn van harte uitgenodigd!
Met vriendelijke groeten,
Arnoud Augustinus
Afd. NoordBrabant Oost v.d Fotobond
www.fotobond-brabantoost.nl
mailto:oostbrabant@live.nl
Volg je ons al op Social Media: www.facebook.com/FotobondBrabantOost en www.twitter.com/FB_BrabantOost ?
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een
provinciale subsidie van Kunstbalie te Tilburg

kunstbalie

 

Aanmelden voor de Rayonvoorstelling Audio Visueel 2016

De rayongroep AV nodigt fotografen uit het rayon Brabant Oost weer graag uit om met hun AV-presentatie of fotoklankbeeld mee te doen aan een avondvoorstelling, deze keer al weer het eerste lustrum.

De afdeling wil zich met deze activiteit richten tot beginners (primair) en meer gevorderden door hen de mogelijkheid te bieden om hun werk te laten projecteren met goede apparatuur op een groot scherm in een goed verduisterde zaal.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling alles laagdrempelig te houden. Er wordt vooraf ook niet geselecteerd op kwaliteit.

Indien het aantal aanmeldingen de beschikbare tijd overschrijdt, zal worden geloot.
Met de belangstellenden in de zaal zal na elke projectie kort van gedachten worden gewisseld over de productie.
De deelnemers ontvangen een beoordelingsverslag met opmerkingen.

Het doel blijft in het rayon het maken van AV-presentaties verder te stimuleren en de kennis daarover te vergroten.
Inzendingen moeten voldoen aan de volgende vereisten:

  1. projectietijd niet langer dan 8 min.
  2. het productiebestand moet direct op een andere computer kunnen worden afgespeeld zonder installatie van een bijbehorend specifiek programma
  3. de resolutie (Full HD beeldkwaliteit) van de beelden moet bij voorkeur zijn 1080p vertikaal;

mocht deze resolutie niet mogelijk zijn dan is 1024 p horizontaal het absolute minimum.
Datum: 29 januari 2016 (vrijdag)

Locatie: Dorpshuis De Moerkoal, Driezeeg 20, 5258 LE Middelrode

Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Aanmelden en insturen productie voor 31 december 2015. Maximaal 2 aanmeldingen per persoon. Pas bij een tekort aan eerste aanmeldingen komt een tweede aan bod.
Download HIER het aanmeldformulier.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator van de rayongroep AV Jan Janssen.

Emailadres:   js88janber@onsmail.nl 

25 november 2015

PS: de rayongroep wil zich graag versterken met wat nieuwe leden; hiervoor kan contact worden opgenomen met de coördinator. Leden van de groep zijn ook bereid een demonstratie te verzorgen bij de fotoclub zelf.

Holland – Natuur in de Delta – Het boek op het doek

Frans Lemmen BoekTopfotografen Frans Lemmens en Marjolijn van Steeden trokken een jaar lang in de voetsporen van de filmploegen van de natuurfilm Holland – Natuur in de Delta door Nederland om een fascinerend beeldverhaal samen te stellen.

Het resultaat: Een groot formaat fotoboek onder dezelfde titel ‘Holland – Natuur in de Delta’. Het boek volgt het verhaal van de film. Fotografie is echter een heel ander medium, dus dit was een mooie kans om het filmverhaal naar foto’s te vertalen.

Frans en Marjolijn zijn er in geslaagd om op een krachtige manier het unieke deltalandschap waarin we leven en de schitterende natuur van Nederland vast te leggen. In samenwerking met Mondiavisueel is een bijzonder project tot stand gekomen: ‘Het boek op het doek’.

Klik hiernaast op de afbeelding voor meer info!!

 

 

Prixels van Gio Buschman: HOBBY

Hobby                           

Ik ben op een zondagmiddag op bezoek bij een collega: kopje koffie en wat mopperen  over de lange winter en ons werk. Op mijn vraag waar haar man is verschijnt  er een malicieus lachje op haar gezicht. “Kom maar eens mee naar boven”, zegt ze een beetje geheimzinnig. We gaan de trap op en op weg  naar de 2e verdieping hoor ik boven vage mannenstemmen, mompelen,  met lachen en uithalen van plezier.     Het lijkt op een hoorspel.   Dan doet mijn collega een deur open en roept:  ” Mogen we even komen kijken?”  Wat ik zie slaat mij met stomheid. De hele zolder wordt in beslag genomen door een gigantisch spooremplacement met rails, treinen, overwegen, huisjes , molens en boerderijtjes en knipperende lichtjes in een levensecht berglandschap  in miniformaat, en  alles in werking. De gordijnen zijn dicht..  Vanaf de zijkanten kijken mij in het schemerige licht  5 heren  aan met opgewonden gezichten, in truien en T-shirts. Ik herken ze direct: prof. dr. B. gerenommeerd hartchirurg en hoogleraar te U., Wouter B., landelijk bekend politicus,  Marius Z. geneesheer-directeur van het ziekenhuis waar ik werk,  Charles  S., journalist,  en Peter, de man van mijn collega.  De verrassing is wederzijds…..

Je hebt een hobby nodig, een plezierige en ontspannen bezigheid: om de zorgen van je af te zetten, bij te tanken. Het is een voorwaarde voor je gezondheid en fitheid, geestelijk en lichamelijk, je accu. Samen of met anderen., een spel, je keerzijde, je fantasiewereld, de kunstenaar of topsporter in jezelf. Zoekt de een het in een portie rugby, veldrijden of tuinieren, de ander neigt meer naar iets beschouwelijks en rust: fotograferen bijvoorbeeld. Wij noemen onszelf  “amateur”, maar daarmee doen we onze bezigheden tekort, denk  ik. De Vlaming spreekt van “liefhebber” en geeft daarmee beter aan waar het om gaat. Want heb je iets ( iemand ) lief, dan is er warmte, lef, bevlogenheid. En zoals dat vaker gaat in de liefde, ook voor zoiets als de fotografie: dan kun je meer dan je denkt, sta je open voor nieuwe ervaringen en proef je de  ware voldoening.  Dat wens ik je van harte toe voor 2016.

GIO

Foto expositie F.C. Objectief Beek en Donk

obje2015Ook dit jaar organiseert F.C. Objectief weer een schitterende expositie.
Deze wordt op 26 december geopend en is geopend t/m 28 december.
Openingstijden: 11.00-17.00 uur wederom in ’t Oude Raadhuis te Beek en Donk.
Zie ook bijgevoegde poster
U bent van harte welkom.

Alvast fijne kerstdagen en hartelijke groeten,

Rini van Hoof,
namens F.C. Objectief

 

Klik voor poster op de foto

Fotoexpositie Marieke van de Velden te Veghel, CHV Noordkade

VEGHEL – Fotografe en documentairemaakster Marieke van der Velden houdt op 9 december een lezing met foto-expositie op de Noordkade in Veghel. Dit in samenwerking met de Veghelse afdeling van Amnesty International die met deze avond aandacht vraagt voor mensenrechten.

Van der Velden bracht voor Island of all together op Lesbos vluchtelingen en toeristen met elkaar in gesprek. Daarover maakte zij naast een film ook een foto-expositie die op de avond wordt geopend door Eduard Nazarski, de directeur van Amnesty International in Nederland. Ook treedt accordeon ensemble Torkest op.

De avond begint om 20.00 uur bij CHV Noordkade, N.C.B-laan 52a in Veghel. De toegang is gratis.

Voor meer info klik op afbeelding.

Marieke vd Velden lezing

Studiedag AV Rijen16 januari 2016

Zaterdag 16 januari a.s. kunt u weer genieten van de inzendingen voor de Studiedag AV te Rijen.
Er worden op deze dag zo‘n ca. 20 AV series gepresenteerd en besproken.
Dus graag tot ziens op deze studiedag.
Plaats: CC “De Boodschap”
Nassaulaan 62-64 te Rijen.
De Studiedag AV begint om10.30h en eindigt om ca. 16.45h en de toegang is gratis.

Klik op het logo hieronder voor het persbericht of klik HIER voor  de website van AV1592

av1592