Stichting Goeikes Helmond 1 juli tm 31 augustus 2020

Stichting Goeikes toont foto’s van Het jaar van Lucas Gassel in de buitenlucht in het centrum van Helmond met soms wel metershoge prints. De Goeikes-expositie, welke geïnspireerd is op de 16e eeuwse schilder Lucas Gassel, start met de middeleeuwse kunstenaar in Museum Helmond. Waar Gassel met zijn werken de bovenverdieping vult, heeft Goeikes de benedenzaal voor haar rekening genomen. Hier kunnen bezoekers het werk zien van Peter Verreussel. Van daaruit ga je de historische binnenstad in voor de rest van de expositie.

Gassel zelf was een echte landschapsschilder. Toch bieden de foto’s van Goeikes veel meer dan dat. Van de ambachten in een modern jasje en de hedendaagse vluchteling tot landschappen op micro-niveau en middeleeuwse architectuur. En wie goed oplet wordt getrakteerd op nog meer uit de Helmondse geschiedenis. De route van Goeikes overlapt namelijk grotendeels de historische route die eveneens is samengesteld met de schilder in het achterhoofd.

In maart 2020 hield de Stichting Goeikes al een bescheiden boekpresentatie van Het jaar van Lucas Gassel. De bijbehorende expositie zou een maand later met een groot feest worden afgetrapt. Dat grote feest komt er nog steeds, maar dan verspreid over de gehele binnenstad. De organisatie heeft namelijk gekozen voor minimaal zeven kleine openingen, elk in een andere horecazaak. Zo kunnen de richtlijnen van het RIVM gehandhaafd worden. De opening is op 1 juli om 19.30 en is gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan via de website van Stichting Goeikes.

1 juli 2020 – 31 augustus 2020

Museum Helmond (Kunsthal)
F.J. van Thielpark 7
5707 BX Helmond
06-28425385
info@goeikes.nl
www.goeikes.nl
@MuseumHelmond (twitter)

Er is werk te zien van
Jason Siau
Jesse Neervens
Michael Verlijsdonk
Monique Hoffman
Peter Lambregts
Peter Vermeulen
Peter Verreussel
Vincent van Mullekom
Bram Verhees
Fatih Aktac
Frank van de Loo
Indigo & Cacao

Aankondiging Wedstrijd Afdeling-Online

Aanleiding

Tijdens de laatste besturendag vertelde de voorzitter van de Fotobond, Oege Lam, over zijn positieve ervaringen met een afdelingswedstrijd. Voor het bestuur was dat aanleiding om te kijken hoe wij in onze afdeling dat zouden kunnen organiseren. Toen kwam Corona, waarmee heel veel activiteiten en werkzaamheden via het web moesten verlopen, een extra stimulans voor het bestuur om vaart te maken met de plannen. We hebben een wedstrijdreglement geschreven en nagedacht over de organisatie. Hieronder vindt u de informatie over de eerste ronde. Voorlopig plannen we een eerste ronde, daarna evalueren we om te zien of er bijgesteld moet worden. Dat zal o.a. afhangen van de hoeveelheid foto’s die ingestuurd wordt. De ambitie is om enkele wedstrijd-rondes per jaar te doen. We streven naar een laagdrempelige opzet, zodat ieder lid mee kan doen. We nodigen dan ook iedereen van harte uit om foto’s in te sturen.

Opzet

Belangrijkste is dat de hele wedstrijd online zal zijn, en open staat voor iedereen die lid is van de afdeling Fotobond Brabant-Oost.
We gaan van start met een wedstrijdcommissie die, als het goed bevalt, periodiek een Afdeling-online-wedstrijd zal organiseren.

Eerste Ronde

De Thema’s van de eerste ronde zijn:

Het 1e thema: Vrij onderwerp.
Het 2e thema: Mensen, met de volgende categorieën Handen, Samen, en In beweging.

Ieder lid kan voor beide thema’s foto’s insturen, echter maximaal 2 in totaal

Tijdpad:

Inzenden kan vanaf 1 september 2020 tot 15 november 2020.
Daarna zal de jury aan de slag gaan.
Uiterlijk 20 december 2020 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Insturen:

De foto’s moeten gestuurd worden naar een speciaal wedstrijd emailadres: wedstrijd.oostbrabant@outlook.com
Kijk voor aanwijzingen voor het insturen van foto’s in het wedstrijdreglement. O.a. naamgeving, het formaat van files, en dergelijke wordt daar uitgelegd.

Vragen:

Het volledige wedstrijdreglement vindt u op onze website.
Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar hetzelfde emailadres, de wedstrijdcommissie zal dan zo snel mogelijk antwoorden.

De Wedstrijdcommissie,
Wicher Bos
Joep Julicher

Foto Regionaal

Anders dan anders helaas…De altijd drukbezochte uitslag van foto Regionaal ging nu via de mail. De jury die bestond uit Petra Cardinaal, Bram van den Berge en Wim Jenniskens. Zij hebben onafhankelijk van elkaar de jurering gedaan thuis achter de PC.

Zij hebben een Top 10 gemaakt en een Top 3 en daaruit zijn 8 genomineerde gekozen.

De leden die 2 of meer stemmen hadden van de jury zijn door naar Foto Nationaal.

Ook hebben we uit de nominaties nog een Top 3 gekozen.

Dit zijn geworden: Nr 1:Yvonne van der Sanden, Nr 2; Martien van Dommelen en Nr 3 Marije Zuidweg De andere 5 genomineerde hebben een gedeelde 4 de plek gekregen van de jury. Dat zijn Jos van Hal, Ellen Theunissen, Hans Vervloed, Annemarie Vriends en Corinne van der Laar . Gefeliciteerd allemaal en heel veel succes bij foto Nationaal!

De 8 genomineerde series zijn te zien op de homepage van Fotobond Brabant Oost.

Of er nog een openbare bespreking komt is nu nog onzeker. Mocht ik iets meer weten dan zal dat in de nieuwsbrief te lezen zijn.

Dank aan alle leden die ingezonden hadden voor foto Regionaal en ik hoop dat we volgend jaar weer onze gewone foto Regionaal openbaar kunnen houden.

Algemene Leden Vergadering 2020

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2020

Aan de leden van Fotobond Brabant Oost
Onderwerp: algemene ledenvergadering
Datum: 31-5-2020

Beste leden,

Helaas. We zijn voorlopig nog niet af van de beperkingen die de overheid oplegt wegens het corona gevaar. Ook het bestuur vindt het daarom niet verantwoord om op korte termijn evenementen door te zetten.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Een afgelaste activiteit is de ALV die conform de statuten jaarlijks moet plaatsvinden. We kunnen wachten totdat de overheid bijeenkomsten weer toestaat, maar het kan lang duren voor dat weer mogelijk is. Formeel is een ALV nodig om het beleid en de begroting vast te stellen. Toch wil het bestuur graag mandaat om door te werken.
Daarom heeft het bestuur besloten om de afgelaste bijeenkomst van 15 april 2020 van de algemene ledenvergadering (ALV) te vervangen door een digitale procedure waarbij de leden op die manier hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen.

Bij deze aanbevelingsbrief zijn de volgende stukken op te vragen via oostbrabant@live.nl
 Notulen ALV 2019
 Financieel jaarverslag 2019 incl. verslag kascontrolecommissie
 Jaarverslag Fotobond Brabant Oost
 Begroting 2020 met daarin opgenomen de voorgenomen activiteiten.

Wat vragen we ?
Heb je opmerkingen/vragen t.a.v. bovengenoemde stukken stuur die dan vóór 15 juni naar oostbrabant@live.nl onder vermelding van ALV2020. Het bestuur zal hierop reageren en in overweging nemen om e.e.a. bij te  stellen/ aan te passen.

Bestuursverkiezing
Zoals jullie in het jaarverslag kunnen lezen hebben zich door het jaar heen twee nieuwe bestuursleden gemeld: Wicher Bos en Lia Hurkens. Deze twee nieuwe bestuursleden hebben aangegeven verkiesbaar te zijn (officieel moeten bestuursleden door de leden worden gekozen). Wij stellen voor deze twee mensen bij acclamatie te kiezen.

Volgens het rooster zijn in 2020 aftredend: Marga Nuijs en Joep Julicher.
Zowel Marga als Joep zijn herkiesbaar.
Bij geen bezwaar zullen zij het bestuurslidmaatschap voortzetten.

Dat neemt niet weg dat u zich niet verkiesbaar kunt stellen. Wilt u toetreden tot het bestuur, stuur dan vóór 15 juni uw naam en een korte beschrijving toe.

Vervolg
Indien het bestuur geen inhoudelijke bezwaren ontvangt voor 15 juni 2020, dan wordt daarmee de jaarvergadering als gehouden beschouwd en zijn de voorstellen en financiële stukken aangenomen. Hiermee heeft het bestuur een geldige begroting en is het bestuur/de penningmeester
gedechargeerd voor het jaar 2019.
Vaststelling en besluiten worden z.s.m. ná 15 juni toegezonden.

Het bestuur Fotobond Brabant Oost

MEET Ontmoet ons op de eindstreep

 

Sandra Kuijpers                                                                  Lieke van Grinsven van Aarle

 

EINDEXAMENWERK FOTOVAKSCHOOL EINDHOVEN
Donderdag 25 juni online opening examenexpositie Photographic Design. Normaal gesproken wordt de studie Photographic Design afgesloten met een fysieke expositie. Dit is onder de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Op donderdag 25 juni wordt daarom het werk om 20.00 uur online onthuld via www.meetexpo.nl.

Op deze website kan iedereen nu al via de verschillende blogs en vlogs de voortgang te volgen. Het geeft inzichten in het proces maar ook hoe Corona ons dwingt tot het maken van andere keuzes en manieren van studeren en fotograferen.

De studie Photographic Design draait om het vinden van je eigen fotografische handschrift. Je combineert vakmanschap met creativiteit en inspiratie waardoor je je ontwikkelt tot een autonoom denkend en werkend fotograaf. De examenseries zijn dan ook persoonlijk en heel verschillend van aard.

De volgende fotografen studeren af met…:
– Birgit van Beek
> Ode aan het varken. Waar zouden we zijn zonder het zwijn?
– Brigitte Jansen
> “Stay at home, Laura!”
Hoe is het om een 14 jarige puber te zijn, en thuis te moeten blijven vanwege de Corona
crisis?
– Diana Putters
> Slaaf van de maatschappij. Hoe ontworstel je je aan de dagelijkse ratrace?
– Frédèrique Niewöhner
> Hoe-Voel-Ik-Mij-Vandaag-Boek. Een boek over leven met een chronische ziekte en fotografie
– Karin Veenendaal
> Afslag Knooppunt. De wereld onthuld achter de knooppuntborden langs de snelwegen
– Lieke van Grinsven van Aarle.
> Over-Leven. Poëtische en persoonlijke stillevens
– Raquelle van Gemert
> My little book of… – Het proces van acceptatie
– Sandra Kuijpers
> Het laatste gevecht.
Reportage over het gevecht van de jonge moeder Zorana die haar kind probeert terug te krijgen na een uithuisplaatsing.

Op 13 mei kregen deze acht studenten groen licht. Dit betekent dat het werk van voldoende kwaliteit is om mee af te studeren. Op woensdag 24 juni volgt het officiële examen. Een dag later gevolgd door de online officiële opening op donderdag 25 juni, 20.00 uur via www.meetexpo.nl

Nabuurs & Van Doorn Something Could Actually Happen: Zwischenlandschaften 21.06.2020 – 18.07.2020

De expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Van Abbemuseum Curator: Carolina Calgaro (special advisor: Steven ten Thije)

Start: zaterdag 21 juni 2020

Toelichting door Charles Esche

‘Zwischenlandschaften’ noemen de Eindhovense beeldend kunstenaars Inge Nabuurs en Erwin van Doorn de projecten waar zij sinds 2016 aan werken. De titel is geïnspireerd op een uitspraak van de Zwitserse socioloog Lucius Burckhardt (1925-2003), “Het is aan schilders en dichters om het landschap zichtbaar te maken”.

Bij Pennings Foundation wordt een overzicht getoond van Zwischenlandschaften I, II en III. Het acccent ligt op Zwischenlandschaften III en de video van een speciaal hiervoor uitgevoerde performance.

De expositie verschaft inzicht in de methodologie van de kunstenaars, waarbij research als basis dient. Nabuurs & Van Doorn onderzoeken sociale of culturele situaties of gebeurtenissen uit het verleden en reageren daar als kunstenaars op, door middel van allerlei typen interventies. De media waarvan ze zich bedienen zijn installatie, video, fotografie en performance. Teksten en projecties van teksten vormen een belangrijk bestanddeel van hun werk.

Onderzoeksresultaten en bevindingen tonen zij o.a. in installaties (research sculptures). Uit gevonden teksten, bijvoorbeeld archiefdocumenten, briefwisselingen of interviews, halen zij citaten – een woord of een markante uitspraak – die zij isoleren door de rest van de tekst zwart te maken. Vervolgens presenteren ze die woorden of uitspraken op banners of projecteren die op een door henzelf gekozen ondergrond. Door de citaten los te maken van de oorspronkelijke context krijgen ze iets tijdloos. In hun nieuwe presentatie kunnen de woorden en uitspraken associaties oproepen en een nieuwe betekenis krijgen, als een statement, waarmee het verleden verbonden wordt met het heden en mogelijk ook de toekomst. Daarnaast transformeerden de kunstenaars onderzoeksresultaten naar een legenda, die weer als basis dient voor een performance.

Er zit een gelaagdheid in de werkwijze van Nabuurs & Van Doorn. In het eerste deel van de expositie komt hun methode van onthullen en verbergen aan bod. Het tweede deel van de expositie toont hoe de kunstenaars met de vondsten nieuwe artistieke ‘landschappen’ creëren.

Voor Zwischenlandschaften I (2016-2017) verdiepten Nabuurs & Van Doorn zich in het Furkart project, waarbij zestig kunstenaars tussen 1984 en 2000 als een artist-in-residence kunstwerken maakten in de Zwitserse Alpen vanuit een hotel op de Furkapas. Nabuurs & Van Doorn interviewden een aantal kunstenaars via e-mails. Uitspraken uit deze e-mails vormden de basis voor kunstwerken en voor een performance (Game Piece I), uitgevoerd tijdens Documenta 14 in Kassel. Ook maakten ze een poëtische film.

Voor Zwischenlandschaften II (2017) doken ze in het archief van houtverwerkingsfabriek Picus in Eindhoven en haalden vergeten projecten en nooit uitgevoerde plannen en ontwerpen boven water. Teksten uit documenten en correspondentie dienden als basis voor kunstwerken van het kunstenaarsduo. Ook van dit project werd een poëtische film gemaakt.

Aanleiding voor Zwischenlandschaften III (2017) was een expositie van de spraakmakende Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley (1954-2012) en de Oostenrijkse kunstenaar Franz West (1947-2012) in Villa Empain in Brussel in 1999. De installatie Categorical Imperative and Morgue van Mike Kelley, aangekocht door het Van Abbemuseum, was reden voor Nabuurs & Van Doorn om af te reizen naar Wenen en naar Detroit en om daar onderzoek te doen. Dit project resulteerde in een film, aangekocht door het Van Abbemuseum, en installaties (research sculptures) die nu getoond worden bij Pennings Foundation. De geplande
performance (Game Piece II) kan vanwege het coronavirus niet voor publiek worden opgevoerd. Deze wordt van tevoren opgenomen, zodat de film tijdens de expositie te zien is.

Over de kunstenaars
Inge Nabuurs (1972) en Erwin van Doorn (1971) zijn conceptueel kunstenaars, gevestigd in Eindhoven. Na hun opleiding aan de Design Academy in Eindhoven kozen ze ervoor om als autonoom kunstenaarsduo verder te gaan. Om hun projecten te realiseren gebruiken ze uiteenlopende media: fotografie, video, installatie en performance.
Nabuurs & Van Doorn exposeerden eerder in o.a. het Van Abbemuseum in Eindhoven, The New Museum in New York, Villa Empain in Brussels, 12 Hay Hill in London, The Forgotten Bar Project in Berlin en Galerie Pennings (nu Pennings Foundation) in Eindhoven.
Werk van het duo bevindt zich in collecties van o.a. het Van Abbemuseum te Eindhoven, Lucius Buckhardt Foundation te Basel en het V&A Museum in Londen.

Over Pennings Foundation
In 1979 werd de eerste fotografietentoonstelling bij voorloper Galerie Pennings getoond. Er werd fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. In 2019 vierde Galerie Pennings haar 40-jarig bestaan en vond de transitie plaats van galerie naar stichting. Onder de naam Pennings Foundation zijn de activiteiten uitgebreid naar een breed platform en kenniscentrum voor fotografie, videokunst en new media art. De Foundation heeft een unieke bibliotheek met 5500 boeken over Nederlandse fotografie. Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten loopafstand van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com

Kort CV Wicher Bos

Wicher Bos (1953): Gepensioneerd – Werkzaam geweest bij Philips. Fotografeer al sinds mijn jeugd, maar na onderbreking, en mede door de opkomst van de digitale fotografie weer actief sinds 2011. Individueel lid van de Fotobond. Fotografie betekent voor mij vooral plezier in het maken en intenser kijken. Ben actief als editor bij een internationaal fotografie platform, 1x.com. Mijn interesse gaat uit naar de filosofische kant van fotografie en kunst. Mijn foto’s vind je op verschillende online platforms, o.a. Instagram, 500px.com en 1x.com verder lever ik foto’s aan via Shutterstock en Adobe Stock, omdat ik het een boeiend idee vind dat mijn foto’s zo een tweede leven krijgen.

Kort CV Lia Hurkens

Lia Hurkens (1956): Gepensioneerd – Werkzaam geweest als bestuur secretaresse en communicatiemedewerker bij ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill.

Ik fotografeer sinds ongeveer 10 jaar waarvan de laatst vijf jaar als lid van Fotogroep Focus KBO Boekel. Bij deze fotogroep ben ik lid van het bestuur als secretaris/penningmeester. Fotograferen betekent voor mij voornamelijk ontspannen en een fijne hobby. Doordat ik fotografeer ben ik beter op details gaan letten en kijk ik met een ander oog naar mijn omgeving.

Mijn interesse is breed maar architectuur en natuur vind ik toch wel het leukste om te doen, hoewel een uitstapje in een compleet andere richting voor mij ook altijd een uitdaging is.

Aanvraag meerjarige subsidie amateurkunst

De provincie heeft een nieuwe inschrijving geopend voor een 4-jarige subsidie amateurkunst. Zoals u wellicht nog bekend, is onze aanvraag 3 jaar geleden afgewezen.

Wij hebben ons als bestuur beraden om alsnog een nieuwe aanvraag te doen en daarin de overwegingen van de vorige jury mee te nemen. Op 7 mei jl. hebben wij als bestuur besloten om géén nieuwe aanvraag te doen. Daarbij hebben wij onder meer overwogen:

• dat het plan dat wij in 2017 hebben ingediend erg ambitieus was en ons heel veel werk zou bezorgen;
• dat een belangrijk deel van de ambities was gericht op nieuwe aanwas (jongeren e.d.) terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat initiatieven in die richting geen of weinig succes hebben;
• dat ook is gebleken dat de aangesloten clubs niet zo zeer op uitbreiding van activiteiten zit te wachten;
• dat bovendien de nieuwe coalitie van het Brabants bestuur op 7 mei heeft afgesproken om in te zetten op beëindiging van subsidies voor amateurkunst en vrijetijdsbesteding;
• dat dit wellicht betekent dat een eventuele subsidie geen lang leven beschoren is;
• dat hiermee ook alle energie waarschijnlijk tot niets zal leiden.

Wij vertrouwen er op dat dit besluit aansluit bij de visie van onze leden en clubs.