Enquête afdelingen Brabant Oost en West

Afgelopen najaar hebben we samen met de afdeling Brabant West een enquête gehouden onder de leden van de Fotobond Brabant Oost en West.
De respons was goed te noemen: ongeveer 20% bij beide afdelingen.
De uitkomst is door beide besturen samen geanalyseerd.

In het overleg kwamen de volgende punten aan de orde:

· Cursussen en mentoraten: West heeft meer moeite om deze goed bezet te krijgen.
· West scoort in de enquête hoger wat betreft deelname aan fotowedstrijden
· Lezingen scoren beter in Oost

Beide besturen willen in de toekomst door samenwerking bovenstaande onderwerpen voor alle leden van beide afdelingen nog aantrekkelijker te maken.

Het belangrijkste wat er voor de beide besturen uit is gekomen is toch wel dat we als afdeling positief worden gewaardeerd. Dat maakt dat we als bestuur met nieuwe energie doorgaan en de samenwerking tussen beide afdelingen willen intensiveren.

De samenvatting van de enquête is terug te vinden op de website.