Lezing Carli Hermès Sint-Oedenrode

Op uitnodiging van FotoclubRooi geeft Carli Hermès op 31 januari 2017 in Mariëndael een presentatie
over zijn werk.
Carli Hermès wordt zowel nationaal als internationaal tot de meest vooraanstaande fotografen en
videokunstenaars van deze tijd gerekend.
Hij werkt voor o.a. Volkswagen, KLM, Martini, BMW, LG en vele andere grote opdrachtgevers. Geregeld
is zijn werk te zien in magazines, waaronder de Linda.
Klik HIER voor meer info

 

Wie meer wil weten over de persoon en het werk van Carli Hermés is op 31 januari 2017 van harte
welkom in:
Cultureel Centrum Mariëndael,
Laan van Henkenshage 2
Sint-Oedenrode.
De zaal is vanaf 19:15 u geopend. De presentatie begint om 20:00u.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 160 en vol is (helaas) vol!
Het is aan de welwillendheid van Carli en de sponsoring van de Fotobond te danken dat de toegang
gratis is.
http://www.carlihermes.nl/
Afd. Brabant Oost v.d Fotobond
www.fotobond-brabantoost.nl
oostbrabant@live.nl

Expo Fotokring Merksplas 2017

Een nieuw jaar, een nieuwe expo !
Graag nodigen wij jullie ook in 2017 weer uit op onze jaarlijkse fototentoonstelling.

merksplas 2017Gemeenschapscentrum De Marc/kt
Markt 1 – 2330 Merksplas

Opening op vrijdag 17 februari 2017 om 20:00

Zaterdag 18 februari van 14:00 tot 22:00
projecties om 15:00, 16:30 en 19:00

Zondag 19 februari van 10:00 tot 18:00
projecties om 11:00, 14:00, 15:30 en 17:00

Expositie Fotogroep Waalre

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart houdt Fotogroep Waalre weer de jaarlijkse clubexpositie. Er zullen een 100-tal foto’s te zien zijn van 23 leden.

De expositie vindt plaats in Ontmoetingscentrum ’t Klooster aan de Hoogstraat 6-8 in Waalre.

De openingstijden zijn zaterdag van 13 tot 17 uur en zondag van 11 tot 17 uur.

2016_Maskerade_5D2_077-Edit

Paul Bogaers in Galerie Sanaa, Utrecht

expo APPARITIONS, Galerie Sanaa, Utrecht

a.s. Zaterdag 14 januari opent Sanaa ’n bijzondere expositie van de Brabantse kunstenaar/fotograaf Paul Bogaers.
Erg de moeite waard. Vorige winter gedeeltelijk in Foam Amsterdam gezien.

poster-bogaersKlik op poster voor meer info.

Fotocafé Wanroij: Mirjam van de Berg

Mirjam van de Berg gast bij Fotocafé Wanroij,

thumbnail_floating-dreams

Voor de 3e keer, nu op 20 januari aanstaande, wordt er een Fotocafé georganiseerd in galerie Het Aambeeld te Wanroij. Het Fotocafé is een ontmoetingsplek voor fotografen en fotoliefhebbers met iedere keer een gast die op een bijzondere wijze met fotografie bezig is. Deze keer is dat de fotografe Mirjam van de Berg.

Miriam werkt vanuit haar bedrijf “Vrouwsel” als fotografe en webdesigner. Hiernaast maakt zij vrij werk in de Fine-art fotografie waarmee zij regelmatig exposeert.

Haar inspiratie haalt ze uit mensen, de natuur en kleine dingen die ze tegenkomt. Ze zoekt dingen die prikkelen bijvoorbeeld door schurende contrasten te belichten of als klein detail toe te voegen.

Ze gaat ook graag samenwerkingsverbanden aan met andere kunstenaars om vanuit andere visies geprikkeld te worden.

Het einddoel van Mirjam is de beschouwer te inspireren of zijn/haar fantasie te prikkelen.

Als gastspreker zal zij op het Fotocafé vertellen over haar werk- en zienswijze en zo een inkijk geven over hoe haar beelden tot stand komen.

Aansluitend aan haar lezing is er gelegenheid haar geëxposeerde werken te bekijken en hier met anderen over van gedachten te wisselen. Tevens zijn er de eerste resultaten te zien van “Zuspact”. Dit is een samenwerkingsverband met haar zus Marianne, beeldend kunstenaar uit Oisterwijk. Nieuwsgierig naar het werk van Mirjam : https://www.flickr.com/photos/mevrouwmikmak/

Het Fotocafé is op 20 januari , aanvang 20.00 uur. Adres: Galerie Het Aambeeld, Lepelstraat 17B, 5446AG Wanroij. Entree €7,50 incl. koffie/thee /consumptie. Het aantal plaatsen is beperkt, aanmelding is gewenst. Aanmelden voor het fotocafé : Herman Peters, tel 06-37321699 of mail: hmmpeters@planet.nl

Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd 2017

Bijna was de Bondsfotowedstrijd in de huidige vorm niet doorgegaan omdat er geen organisator was. Het printen en vasthouden van foto’s is toch altijd een bijzonder inspirerende ervaring en daarom zouden veel fotografen het zeer jammer vinden als de foto’s alleen nog maar digitaal ingezonden kunnen worden.
Gelukkig heeft de Afdeling Zuid-Holland Zuid besloten de Bondsfotowedstrijd 2017 te organiseren, níét als digitale wedstrijd, maar via inzending van geprinte foto’s, net zoals de voorgaande jaren!

gegevens voor deelname
De foto’s kunnen ingezonden worden van:
1 februari t/m 28 februari 2017
Het inzendadres voor deelname aan de Bondsfotowedstrijd is:
Hans van Weelden
Slobbengorsweg 132
3351 LH  PAPENDRECHT

zie http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bondsfotowedstrijd-2017/
N.B. er wordt verwezen naar een bijlage, dit document wordt pas in de loop van januari op de website geplaatst!

Het reglement van 2016 is herzien: Afdeling Zuid-Holland Zuid stelt iets andere eisen. De manier van inzenden van de digitale versies (onder andere het formaat) wordt ook gewijzigd.
We zullen zo snel mogelijk informatie op de website zetten, maar dat wordt op zijn vroegst begin januari. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben!

expositie Objectief Zeeland

Op zondag 15 januari 2017 van 11:00 tot 16:00 zal tijdens de “Wintermert” Objectief Zeeland een expositie houden.
Expositie vind plaats in het bondsgebouw. (Na bij de basisschool)
 
Thema is “Moi Zelland” en aanvullend zijn vrije opnames te zien.
Toegang is vrij en eenieder is van harte welkom.

jaarverslag 2015-2016 vastgesteld

In de algemene ledenvergadering van 18 oktober is het navolgende jaarverslag vastgesteld:

Fotobond Oost Brabant

Jaarverslag 1 september 2015 tot 1 september 2016

 

In de afgelopen jaren hebben een aantal leden, onder leiding van Toon Bekkers, het initiatief genomen om het rayon Oostbrabant van de Fotobond weer te activeren. In de jaren 2008 tot en met heden zijn steeds meer activiteiten door dit, noem het toch maar bestuur, op de rails gezet. Zo is het werken met jaarthema’s en het daaraan koppelen van activiteiten als lezingen, wedstrijden, mentoraten en exposities een redelijk succes gebleken. Ook de communicatie is verbeterd mede door het actievere beheer van de website en de facebookpagina.

Naast de organisatie van activiteiten zorgde dit bestuur voor de relatie met andere rayons, vaak via de centrale Fotobond.

Langzaamaan zijn we in de situatie gekomen dat het rayon weer stevig op de agenda staat en voor tal van activiteiten zelfs voorbeeld is voor andere rayons.

Tijd dus om de bestuurlijke status te legaliseren, om ook weer formeel contact te leggen met de leden, verantwoording af te leggen over de afgelopen tijd en samen met de leden plannen te maken voor de naaste toekomst.

In dit verslag beperken we ons tot het afgelopen jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2016. Het ligt in de bedoeling om vanaf nu jaarlijks een ledenvergadering te houden en op deze wijze verslag te doen.

 

2015 stond in het teken van “persoonlijke verbeelding”.

In dat kader hebben een aantal fotografen onder leiding van Peter van Tuijl een mentoraat gevolgd. Op 26 september 2016, tijdens het festival Cult en Tumult,  vond de opening van de expositie plaats. De diversiteit en de kwaliteit van het getoonde werk leverde hét bewijs dat verdieping in de vorm van een mentoraat leidt tot geweldige resultaten. Reden voor het bestuur om het organiseren van mentoraten een vaste plaats te geven op de agenda.

Op 14 september startte Wilko van Asseldonk met 25 enthousiaste fotografen een cursus Lightroom. Het Adobeprogramma wint steeds meer aandacht van ook amateurfotografen. Hoewel het in de bedoeling lag deze cursus te continueren is dit door omstandigheden niet meer van de grond gekomen. Maar wat in het vat zit zal niet verzuren!

Op 16 september verzorgde Tom Meerman in Echos Home de Vrijheid een geweldige bespreking van de Bondsfotowedstrijd. Met name de inzendingen van aanwezige clubs kregen ruime aandacht.

De wedstrijden Foto Individueel en Foto Online van de Fotobond leverden weer veel inzendingen op, ook uit ons rayon. Deze wedstrijden hadden dit jaar een heel ander karakter, onder meer omdat de inzendingen voortaan digitaal konden plaatsvinden.

Op 11 november verzorgde Diana Bokje een lezing in Veghel. De lezing werd goed bezocht en de deelnemers waren erg enthousiast. Voor ons reden om Diana uit te nodigen om in 2016 het mentoraat te verzorgen.

Op zaterdagmiddag 19 december organiseerden we een congres in Veghel onder de titel “waar staan we met onze fotografie”. Een volle zaal genoot van de lezingen van Tom Meerman over de fotografie vanaf 1988 tot heden en het verhaal van Rob Agterenbos over de fotografie van heden en naaste toekomst. Tot slot bleek Jeroen Horlings ons goed te informeren over de ontwikkelingen in de fotografie waar het gaat om nieuwe techniek als smartphones en systeemcamera’s.

Op 21 januari 2016 verraste twee jonge fotografen het publiek met inspirerende lezingen over hun werk. Hoe kwamen zij “van idee tot interpretatie”? Lieke Janssen en Ilse Wolf vertelden ieder op hun beurt hoe zij thema’s en opdrachten uitwerkten en hoe bijvoorbeeld het werk van Lieke ook werd gekoppeld aan therapie. De lezing was zó verrassend dat deelnemers achteraf uitgebreid complimenten stuurden voor deze nieuwe invalshoek.

Op 1 februari werd weer de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd geopend. Vele clubs uit onze regio hebben daaraan met succes deelgenomen.

Op 10 maart verzorgde Peter van Tuijl een inspirerende lezing over architectuurfotografie in Veghel.

Ondertussen kwam ook het onverwachte bericht dat de Provincie onze jaarlijkse subsidieaanvraag had afgewezen! En dat terwijl het jaar al in volle gang was. Reden zou onder meer zijn dat ons rayon zich teveel richt op techniek en niet op creatieve ontwikkeling en samenwerking met andere kunstvormen. Dat noopt tot aktie! Kosten noch moeite zijn gespaard, en met succes, om de provincie en adviseur Kunstbalie tot andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft ons bezwaar alsnog geleid tot een positieve toekenning van de gevraagde subsidie. We kunnen nog even op dezelfde voet verder maar moeten wél heel attent zijn op de inhoud van onze aanvraag voor 2017 en daarna….

Van 25 maart tot 25 mei exposeerden de deelnemers aan het mentoraat van Peter van Tuijl hun “persoonlijke verbeelding” in de Muzenval in Eersel. Ook hier bleek de verdieping in een onderwerp de diversiteit en de kwaliteit van het werk bijzonder te bevorderen.

Op 6 april heeft Peter van Tuijl een lezing verzorgd over ‘Stijlen en Stromingen’, waarbij hij het werk van de fotografen, die hebben bijgedragen aan de expositie, verbonden heeft aan de diverse stijlen en stromingen.

In mei vond de jurering plaats van de inzendingen voor Foto regionaal. Uit de ingezonden series koos de jury 5 inzendingen die worden doorgeleid naar Foto Nationaal. Op 24 september jl. werd de uitslag hiervan bekend; op de site van de Fotobond zijn de eervolle vermeldingen te zien welke zullen komen te hangen op de tentoonstelling “Salon Foto Nationaal”

Op 11 juni vond de bespreking plaats van de Martien Coppensprijs in Lieshout. De belangstelling was erg groot en de bezoekers hebben genoten van een hele mooie bespreking.

 

En toen werd het vakantie…………………

 

We kijken terug op een jaar met veel activiteiten, óók van de diverse clubs en individuele leden in ons rayon. Steeds beter vindt men elkaar, is men op de hoogte van elkaars activiteiten en exposities. En daar doen we het voor. Het is soms een helse klus, maar veel handen maken licht werk. Daarom doen wij ook regelmatig een beroep op de clubs om activiteiten te organiseren zodat wij als bestuur wat ontlast worden. In ons logo staat: “stimulering van de amateurfotografie”, en daarmee gaan we als het aan ons ligt onverkort door…..

Op dit moment zijn 37 fotoclubs clubs aangesloten bij ons rayon; daarnaast horen 45 individuele leden bij ons rayon. Het totaal aantal leden komt hiermee op ongeveer 795. Daar moeten we leuke dingen mee kunnen doen, toch?

Ondertussen is het nieuwe seizoen alweer gestart met verschillende exposities, een lezing van Eva Roefs bij Fotoclub De Gender, twee mentoraten van Diana Bokje, twee cursussen fotobespreken door resp. Wim Jenniskens en Peter van Tuijl…..

N.a.v. de ledenvergadering:

– In het afgelopen jaar heeft Peter van Tuijl ook de aspiranten voor de Bondsmeesterklasse begeleid. Dit resulteerde in 10 inzendingen waaruit 4 eervolle vermeldingen volgden.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2016

Carel Bullens