jaarverslag 2015-2016 vastgesteld

In de algemene ledenvergadering van 18 oktober is het navolgende jaarverslag vastgesteld:

Fotobond Oost Brabant

Jaarverslag 1 september 2015 tot 1 september 2016

 

In de afgelopen jaren hebben een aantal leden, onder leiding van Toon Bekkers, het initiatief genomen om het rayon Oostbrabant van de Fotobond weer te activeren. In de jaren 2008 tot en met heden zijn steeds meer activiteiten door dit, noem het toch maar bestuur, op de rails gezet. Zo is het werken met jaarthema’s en het daaraan koppelen van activiteiten als lezingen, wedstrijden, mentoraten en exposities een redelijk succes gebleken. Ook de communicatie is verbeterd mede door het actievere beheer van de website en de facebookpagina.

Naast de organisatie van activiteiten zorgde dit bestuur voor de relatie met andere rayons, vaak via de centrale Fotobond.

Langzaamaan zijn we in de situatie gekomen dat het rayon weer stevig op de agenda staat en voor tal van activiteiten zelfs voorbeeld is voor andere rayons.

Tijd dus om de bestuurlijke status te legaliseren, om ook weer formeel contact te leggen met de leden, verantwoording af te leggen over de afgelopen tijd en samen met de leden plannen te maken voor de naaste toekomst.

In dit verslag beperken we ons tot het afgelopen jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2016. Het ligt in de bedoeling om vanaf nu jaarlijks een ledenvergadering te houden en op deze wijze verslag te doen.

 

2015 stond in het teken van “persoonlijke verbeelding”.

In dat kader hebben een aantal fotografen onder leiding van Peter van Tuijl een mentoraat gevolgd. Op 26 september 2016, tijdens het festival Cult en Tumult,  vond de opening van de expositie plaats. De diversiteit en de kwaliteit van het getoonde werk leverde hét bewijs dat verdieping in de vorm van een mentoraat leidt tot geweldige resultaten. Reden voor het bestuur om het organiseren van mentoraten een vaste plaats te geven op de agenda.

Op 14 september startte Wilko van Asseldonk met 25 enthousiaste fotografen een cursus Lightroom. Het Adobeprogramma wint steeds meer aandacht van ook amateurfotografen. Hoewel het in de bedoeling lag deze cursus te continueren is dit door omstandigheden niet meer van de grond gekomen. Maar wat in het vat zit zal niet verzuren!

Op 16 september verzorgde Tom Meerman in Echos Home de Vrijheid een geweldige bespreking van de Bondsfotowedstrijd. Met name de inzendingen van aanwezige clubs kregen ruime aandacht.

De wedstrijden Foto Individueel en Foto Online van de Fotobond leverden weer veel inzendingen op, ook uit ons rayon. Deze wedstrijden hadden dit jaar een heel ander karakter, onder meer omdat de inzendingen voortaan digitaal konden plaatsvinden.

Op 11 november verzorgde Diana Bokje een lezing in Veghel. De lezing werd goed bezocht en de deelnemers waren erg enthousiast. Voor ons reden om Diana uit te nodigen om in 2016 het mentoraat te verzorgen.

Op zaterdagmiddag 19 december organiseerden we een congres in Veghel onder de titel “waar staan we met onze fotografie”. Een volle zaal genoot van de lezingen van Tom Meerman over de fotografie vanaf 1988 tot heden en het verhaal van Rob Agterenbos over de fotografie van heden en naaste toekomst. Tot slot bleek Jeroen Horlings ons goed te informeren over de ontwikkelingen in de fotografie waar het gaat om nieuwe techniek als smartphones en systeemcamera’s.

Op 21 januari 2016 verraste twee jonge fotografen het publiek met inspirerende lezingen over hun werk. Hoe kwamen zij “van idee tot interpretatie”? Lieke Janssen en Ilse Wolf vertelden ieder op hun beurt hoe zij thema’s en opdrachten uitwerkten en hoe bijvoorbeeld het werk van Lieke ook werd gekoppeld aan therapie. De lezing was zó verrassend dat deelnemers achteraf uitgebreid complimenten stuurden voor deze nieuwe invalshoek.

Op 1 februari werd weer de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd geopend. Vele clubs uit onze regio hebben daaraan met succes deelgenomen.

Op 10 maart verzorgde Peter van Tuijl een inspirerende lezing over architectuurfotografie in Veghel.

Ondertussen kwam ook het onverwachte bericht dat de Provincie onze jaarlijkse subsidieaanvraag had afgewezen! En dat terwijl het jaar al in volle gang was. Reden zou onder meer zijn dat ons rayon zich teveel richt op techniek en niet op creatieve ontwikkeling en samenwerking met andere kunstvormen. Dat noopt tot aktie! Kosten noch moeite zijn gespaard, en met succes, om de provincie en adviseur Kunstbalie tot andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft ons bezwaar alsnog geleid tot een positieve toekenning van de gevraagde subsidie. We kunnen nog even op dezelfde voet verder maar moeten wél heel attent zijn op de inhoud van onze aanvraag voor 2017 en daarna….

Van 25 maart tot 25 mei exposeerden de deelnemers aan het mentoraat van Peter van Tuijl hun “persoonlijke verbeelding” in de Muzenval in Eersel. Ook hier bleek de verdieping in een onderwerp de diversiteit en de kwaliteit van het werk bijzonder te bevorderen.

Op 6 april heeft Peter van Tuijl een lezing verzorgd over ‘Stijlen en Stromingen’, waarbij hij het werk van de fotografen, die hebben bijgedragen aan de expositie, verbonden heeft aan de diverse stijlen en stromingen.

In mei vond de jurering plaats van de inzendingen voor Foto regionaal. Uit de ingezonden series koos de jury 5 inzendingen die worden doorgeleid naar Foto Nationaal. Op 24 september jl. werd de uitslag hiervan bekend; op de site van de Fotobond zijn de eervolle vermeldingen te zien welke zullen komen te hangen op de tentoonstelling “Salon Foto Nationaal”

Op 11 juni vond de bespreking plaats van de Martien Coppensprijs in Lieshout. De belangstelling was erg groot en de bezoekers hebben genoten van een hele mooie bespreking.

 

En toen werd het vakantie…………………

 

We kijken terug op een jaar met veel activiteiten, óók van de diverse clubs en individuele leden in ons rayon. Steeds beter vindt men elkaar, is men op de hoogte van elkaars activiteiten en exposities. En daar doen we het voor. Het is soms een helse klus, maar veel handen maken licht werk. Daarom doen wij ook regelmatig een beroep op de clubs om activiteiten te organiseren zodat wij als bestuur wat ontlast worden. In ons logo staat: “stimulering van de amateurfotografie”, en daarmee gaan we als het aan ons ligt onverkort door…..

Op dit moment zijn 37 fotoclubs clubs aangesloten bij ons rayon; daarnaast horen 45 individuele leden bij ons rayon. Het totaal aantal leden komt hiermee op ongeveer 795. Daar moeten we leuke dingen mee kunnen doen, toch?

Ondertussen is het nieuwe seizoen alweer gestart met verschillende exposities, een lezing van Eva Roefs bij Fotoclub De Gender, twee mentoraten van Diana Bokje, twee cursussen fotobespreken door resp. Wim Jenniskens en Peter van Tuijl…..

N.a.v. de ledenvergadering:

– In het afgelopen jaar heeft Peter van Tuijl ook de aspiranten voor de Bondsmeesterklasse begeleid. Dit resulteerde in 10 inzendingen waaruit 4 eervolle vermeldingen volgden.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2016

Carel Bullens