Projecten 2016

Cursus ‘Ontwikkelen van beeldstijl’ binnen de fotoclub

Afdeling Brabant Oost wil fotobesprekers van de fotoclubs in de gelegenheid stellen hun kennis en vaardigheden te vergroten, gericht op het herkennen van de beeldtaalontwikkeling van de leden, dat kunnen verwoorden daarmee een stimulans zijn naar andere fotografen binnen de club. De cursus wordt verzorgd door Peter van Tuijl.
De cursus bestaat uit twee avonden in het najaar 2016 en naar behoefte een terugkomavond na een half jaar om ervaringen te kunnen delen.

Lees meer…

Cursus Fotobespreken

Lees meer…

Martien Coppens
Lees meer…

Foto Regionaal
Lees meer…