Mentoraat “Beeldstijl en eigen werk” door Peter van Tuijl

Dit mentoraat is bedoeld voor de gevorderde fotograaf die graag een eigen beeldstijl, een eigen handschrift, wil ontwikkelen.

Om voldoende individuele aandacht aan elke deelnemer te geven, is er plaats voor maximaal 12 fotografen.
 
Wat houdt dit mentoraat/cursus in:

“Wil je graag een eigen herkenbare stijl ontwikkelen, wil je meer weten over Beeldtaal en dat zelf toepassen, dan is het mentoraat/cursus BEELDSTIJL & EIGEN WERK iets voor jou!!”
In dit begeleidingstraject zal elke deelnemer werken aan een serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus/training is gericht op de vergroting van kennis en vaardigheden m.b.t. beeldstijlen en het zelf toepassen daarvan. We doen dat aan de hand van theorie, praktische gerichte oefeningen (de eerste twee avonden) en het zelf werken aan en het afronden van één serie met herkenbare beeldstijl (de drie daarop volgende avonden). Deze serie is individueel gericht en elke deelnemers bepaalt zelf de keuze hiervan.
 
De cursus wordt gegeven aan groepen van maximaal 12 personen.
De deelnemers zijn de al wat gevorderde fotografen die graag een eigen fotografisch handschrift willen ontwikkelen.
Het aandachtsveld in de cursus is niet zozeer de techniek als wel de inhoud van de fotografie. De cursus omvat vijf avonden van elk 2 ½ uur.
De tussenliggende periode wordt van de cursist verwacht dat hij/zij ongeveer 6 à 8 uur aan zelfstudie of aan het werken aan de serie besteedt.
 
Deelnemers krijgen de gelegenheid onder begeleiding op een extra (6e) avond hun werk te presenteren voor een breed publiek uit de afdeling.
Op deze avond geeft Peter een korte lezing over beeldstijl.
 
Ook gaat Peter een boek maken met de presentatie van jullie werk. Dit boek krijg je na afloop van de cursus aangeboden door de afdeling
 
Programma
Avond 1
Doel: verkrijgen van kennis en inzicht in beeldtaal en stijlen
Inhoud: herkennen van beeldstijlen bij anderen.

Werkwijze: theorie en reflectie via praktische oefeningen
Wat komt aan de orde: Beeldtaal en Beeldstijl introductie bij portret en landschap, Beeldelementen / beeldmiddelen, wat kun je ermee, Contactsheets, voorbeelden van een stijl/werkwijze
Huiswerkopdrachten
 
Avond 2 Bespreken van de huiswerkopdrachten Beeldstijl en het stilleven (introductie en verschillende uitwerkingen). Effecten van beeldelementen/beeldmiddelen op de foto, beeldmiddelen en genres, beeldstijlen bij documentaire fotografie, algemene kenmerken van enkele stijlen [beeldrijm, filmisch, essay (documentaire en poëtische), het sleutelbeeld, de vijf soorten series, opdrachten voor eigen werk, keuze …..

 
Avond 3
Presentatie eigen gekozen opdracht aan de hand van o.a. voorbeeldmateriaal, contactsheets e.d.
Deze avond staat met name het WAT van elke deelnemer centraal.
 
Avond 4 en 5
Presentatie van eigen werk aan de hand van een serie foto’s waarin het WAT uitgewerkt is in het HOE met een ‘gekozen’ beeldstijl en serie-opzet. Advies m.b.t. voortgang en afronding.

Avond 6
Openbare presentatie van resultaten met korte introductie  van Peter  over Beeldstijlen

De kosten voor deelname bedragen € 70.- 
Na afloop krijg je een boek overhandig met resultaten van deze avonden.
De 6e avond is voor rekening van de Afdeling.
————————————————————————————————————————-
 
Data en tijdstip van de cursusavonden:
De data zijn: 17 november en 15 december 2021 en 26 januari, 9 maart en 27 april (koningsdag).
25 mei: openbare presentatie.
De avonden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur
De avonden worden gehouden in:
Gemeenschapshuis de Brink te Eerde

Aanmelden kan via deze link!