Cora Sens op bezoek

Binnen het bestuur van de afdeling praten wij regelmatig over de vragen van onze leden en de activiteiten die wij daarop met ons budget kunnen afstemmen. Daarbij komt al even regelmatig de centrale Fotobond ter sprake: Wat kan de Fotobond betekenen? Welke budgetten zijn beschikbaar? Wat is de koers van de Fotobond?

Ondanks dat er regelmatig stukjes in InBeeld staan blijven er vragen. Vooral de geplande contributie-verhogingen en de voor leden soms onduidelijke koers naar de toekomst. 

Onder het motto “mét elkaar praten is beter dan óver elkaar praten”, hebben we de voorzitter van de landelijke bond , Cora Sens, uitgenodigd voor een open gesprek. Cora was blij met de uitnodiging en is op 12 september jl. met de trein uit Deventer bij ons overleg in Best aangeschoven.

In de gebruikelijke voorstelronde heeft ieder bestuurslid, eigen waarnemingen, zorgen en ideeën, óók uit zijn eigen club, kunnen delen. Cora heeft daarop uitgebreid gereageerd; zij herkende ook een aantal, zorgen die leven in de afdelingen en clubs.  Aanvullend heeft Cora nog een aantal ontwikkelingen, waar ze met het bestuur aan werkt, toegelicht. Het gaat te ver om dat allemaal hier te delen, maar vooralsnog vonden wij het een prettig en nuttig gesprek. Niet alle zorgen zijn verdampt, maar ze liggen nu wel op de tafel waar ze thuishoren.

Op 14 oktober is er weer een landelijke bestuurders-bijeenkomst, en daarin worden ook een aantal van onze pijnpunten en andere initiatieven besproken. Een van die initiatieven is hoe er in de toekomst de rol van de afdeling moet zijn en hoe er beter ‘gezorgd’ kan worden voor een toenemend aantal individuele leden. 

Belangrijkste voor ons als rayonbestuur blijft dat we goed samenwerken om alle leden en clubs te ondersteunen bij de beoefening van hun passie fotografie. 

Wicher Bos, voorzitter