Samenvatting Over Foto’s Gesproken

SAMENVATTING: “OVER FOTO’S GESPROKEN, EEN INLEIDING “
een boek geschreven door Hans Brongers en Simon Ophof
uitgegeven door de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen.
De samenvattingen, gemaakt door Guus Haffmans, dienen ná bestudering van het boek als naslagwerk.

Hieronder de link naar beide documenten.

SAMENVATTING: “OVER FOTO’S GESPROKEN

VIER PIJLERS: STEEKWOORDEN