Het AV-Festival van het Noorden gaat niet door

De organisatie van het AV-Festival van het Noorden heeft besloten om het festival op 28 november niet door te laten gaan.
Uit de wat tegenvallende response op de enquête bleek dat er ongeveer veertig bezoekers verwacht kunnen worden, terwijl er slechts een twintigtal inzendingen zouden zijn.

– het feit dat het in Nederland weer de verkeerde kant opgaat
– er een tweede coronagolf aan dreigt te komen,
– de zeer kwetsbare doelgroep en
– de geringe belangstelling,
hebben de organisatie doen besluiten het festival van het Noorden op 28 november definitief NIET door te laten gaan.