Aankondiging Wedstrijd Afdeling-Online

Aanleiding

Tijdens de laatste besturendag vertelde de voorzitter van de Fotobond, Oege Lam, over zijn positieve ervaringen met een afdelingswedstrijd. Voor het bestuur was dat aanleiding om te kijken hoe wij in onze afdeling dat zouden kunnen organiseren. Toen kwam Corona, waarmee heel veel activiteiten en werkzaamheden via het web moesten verlopen, een extra stimulans voor het bestuur om vaart te maken met de plannen. We hebben een wedstrijdreglement geschreven en nagedacht over de organisatie. Hieronder vindt u de informatie over de eerste ronde. Voorlopig plannen we een eerste ronde, daarna evalueren we om te zien of er bijgesteld moet worden. Dat zal o.a. afhangen van de hoeveelheid foto’s die ingestuurd wordt. De ambitie is om enkele wedstrijd-rondes per jaar te doen. We streven naar een laagdrempelige opzet, zodat ieder lid mee kan doen. We nodigen dan ook iedereen van harte uit om foto’s in te sturen.

Opzet

Belangrijkste is dat de hele wedstrijd online zal zijn, en open staat voor iedereen die lid is van de afdeling Fotobond Brabant-Oost.
We gaan van start met een wedstrijdcommissie die, als het goed bevalt, periodiek een Afdeling-online-wedstrijd zal organiseren.

Eerste Ronde

De Thema’s van de eerste ronde zijn:

Het 1e thema: Vrij onderwerp.
Het 2e thema: Mensen, met de volgende categorieën Handen, Samen, en In beweging.

Ieder lid kan voor beide thema’s foto’s insturen, echter maximaal 2 in totaal

Tijdpad:

Inzenden kan vanaf 1 september 2020 tot 15 november 2020.
Daarna zal de jury aan de slag gaan.
Uiterlijk 20 december 2020 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Insturen:

De foto’s moeten gestuurd worden naar een speciaal wedstrijd emailadres: wedstrijd.oostbrabant@outlook.com
Kijk voor aanwijzingen voor het insturen van foto’s in het wedstrijdreglement. O.a. naamgeving, het formaat van files, en dergelijke wordt daar uitgelegd.

Vragen:

Het volledige wedstrijdreglement vindt u op onze website.
Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar hetzelfde emailadres, de wedstrijdcommissie zal dan zo snel mogelijk antwoorden.

De Wedstrijdcommissie,
Wicher Bos
Joep Julicher