Reglement Foto-Regionaal 2024

Reglement 2024 

Doel  Foto Regionaal is een fotowedstrijd met het beste fotowerk van de Noord- Brabantse vrijetijdsfotografen. De winnaars van Foto Regionaal worden uitgenodigd hun werk in te sturen naar de landelijke fotowedstrijd Foto Nationaal 2024
Doelgroep  Deelname aan deze wedstrijd staat open voor amateur fotografen, aangesloten bij de Fotobond afdeling 16 Noord-Brabant oost. 
Sluiting inzendtermijn  Uploaden vòòr 12 April 2024 via de link 
Uitsluiting deelname  Geen! Let wel, er kunnen speciale bepalingen van kracht zijn op de vervolg wedstrijd Foto Nationaal. Zie hiervoor het reglement van de landelijke wedstrijd. (staat nog niet op de site maar is op te vragen via ons)
Club of individueel  Individueel 
Aantal foto’s  Elke uitgenodigde fotograaf mag één portfolio van 5 foto’s inleveren. 
Kwaliteits eisen  Alleen verzorgd gepresenteerde foto’s worden toegelaten. 
Thema  Het onderwerp is vrij, maar de serie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen.
Aanvullende eisen  De serie mag niet eerder zijn aangeleverd bij Foto Nationaal. De ingezonden serie mag niet eerder in zijn geheel of als deel-serie bekroond zijn in een wedstrijd van de fotobond Nederland. (BOA is geen landelijke wedstrijd)
Inzending  Vijf foto’s kunt u uploaden via deze link, Geen naam noteren onder de foto! Zo kan de jury neutraal jureren. Wel graag een bondsnummer en de nummering 1-5 onder de foto plaatsten. 1618000-1, 1618000-2 etc. 
Prijzen  De winnaars worden uitgenodigd om hun serie in te sturen naar de landelijke fotobond wedstrijd Foto Nationaal. De winnaars moeten hun foto’s zelf naar de fotobond opsturen. 
Jury  Door bestuur Noord-Brabant Oost van de Fotobond wordt een jury samengesteld van 3 personen. Een vertegenwoordiger van de stuurgroep zal als voorzitter van de jury optreden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Publicatierecht/auteursrecht  De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze fotowedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de afdeling in overleg met de betrokkenen.