Reglement Arca Brabant Battle 2023

Deelname 

 

Doel  Arca Brabant Battle is een online-wedstrijd voor alle leden van de Fotobond afdeling Brabant West (ABW) en Fotobond afdeling Brabant Oost die eenmaal per jaar wordt georganiseerd. 
Doelgroep  Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden van de Fotobond ABW en Brabant Oost, al dan niet aangesloten bij een club. 
Uitsluitingen deelname 
 • Eerdere 1ste prijswinnaars van vorige Arca wedstrijden 
 • Bestuursleden Fotobond ABW 
 • Bestuursleden Fotobond Brabant Oost 
Club/Individueel   Individueel 
Genre/Thema  Er is geen genre of thema gekoppeld aan deze wedstrijd. Het onderwerp is vrij. 
Aantal foto’s  Per deelnemer mag één foto worden ingestuurd (ook al is de deelnemer lid van meerdere clubs).
Kosten  Er zijn geen kosten voor deelname aan deze wedstrijd verbonden 

Eisen Beeld 

Eisen 
 • Alle fotografische procedés mogen worden toegepast. 
 • De foto (al of niet gemanipuleerd) moet geheel bestaan uit eigen fotowerk en mag geen afbeeldingen of delen hiervan van anderen bevatten. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eisen en rechten van derden. 
 • Elk ingezonden beeld dient te worden voorzien van een titel.  
 • Beelden zonder titel zijn niet toegestaan. 
 • Op de foto mag geen titel en/of naam/ signering van de auteur aanwezig zijn. 
 • De foto mag zowel in kleur als in zwartwit zijn. 

Inzending  

Inzenden  Voor aanmelden en uploaden van je foto KLIK HIER 
    

Kwaliteitseisen 

 • Afmeting bestandsgrootte – van de foto – zo groot mogelijk, maar niet meer dan 16 Mb. 
 • Resolutie 300 DPI 
 • JPG kwaliteit 80% of hoger 
 • Kleurruimte sRGB. 
 • Bestandsnaam: eerst het lidnummer van 7 posities, koppelteken, en dan de titel van de foto (maximaal 30 posities).  
  Voorbeeld: 1501007-Zonsondergang.jpg 
Retournering  Niet van toepassing 
Periode  De foto kan, samen met de vereiste gegevens, uitsluitend digitaal ingestuurd worden vanaf 15 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.   

Waardering 

Aantal juryleden  De inzendingen van leden van Fotobond ABW worden gejureerd door twee juryleden uit Brabant Oost, de inzendingen van leden van Brabant Oost door twee juryleden uit Brabant West. De juryleden van beide afdelingen zullen vervolgens gezamenlijk een top drie samenstellen uit de genomineerden uit de 1ste juryronde. 
Jurering 
 • In de 1ste juryronde waardeert elk jurylid elke foto op een schaal van 1 tot 10 punten 
 • Met 2 juryleden is het theoretisch maximum per foto daarmee 20 punten. 
 • De jury in de 1ste ronde nomineert uiteindelijk vijf foto’s voor de finaleronde op basis van de puntenwaardering 
 • De juryleden uit beide afdelingen bepalen uiteindelijk gezamenlijk een top 3 uit de genomineerden uit de 1ste ronde.   
 • De uitslag van de jury is bindend. Er kan over deze uitslag niet worden gecorrespondeerd dan wel gediscussieerd. 
Waardering  De juryleden van Brabant Oost en Brabant West nomineren ieder vijf foto’s voor de finaleronde. In de finaleronde bepalen de vier juryleden gezamenlijk de uiteindelijke top drie.  De beste drie foto’s worden onderscheiden met de volgende prijzen:    

1ste prijs (mogelijk gemaakt daar Arca) 

 • Epson SC-P900 Printer 
 • De Henk Woestenberg Wisseltrofee 

2de prijs (mogelijk gemaakt daar Arca) 

 • Sublimatieprint op aluminium van 60 cm x 40 cm 

3de prijs (mogelijk gemaakt daar Arca) 

 • Sublimatieprint op aluminium van 45 cm x 30 cm 

De overige genomineerden ontvangen een certificaat.  

Publicatie Uitslag 

Bekendmaking  De uitslag wordt bekend gemaakt op zaterdag 25 maart uin de Symfonie in Tilburg van 11.00 tot 13.00 uur. Op dat moment wordt minimaal een interessante lezing door Arca gegeven en wordt een korte fotobespreking door de jury verzorgd inclusief de bekendmaking van de prijswinnaars.  
Website  De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de bekendmaking op de website van de Fotobond ABW en Fotobond Oost geplaatst.  
Publicatierecht  De foto’s zullen door de Fotobond ABW, Fotobond Oost en sponsor(s) niet commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt.  Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto’s verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.    

Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.  

Een selectie van de beste foto’s kan worden geplaatst in de nieuwsbrief en/of website van de Fotobond ABW, Fotobond Brabant Oost en/of Arca. 

Overig  Door deelname verklaart de auteur zich akkoord met dit reglement en met de privacyverklaring van de Fotobond ABW, ingevolge de wet AVG/GPDR. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Fotobond ABW en Fotobond Brabant Oost al dan niet in overleg met de betrokkenen.