Uitslag Jubileumwedstrijd

Voor de jubileumwedstijd zijn in ons rayon 307 foto’s ingezonden. Deze foto’s zijn door een door het bestuur aangewezen jury beoordeeld. De jury bestond uit Jan Nabuurs, Corinne van Laar en Rita Dekkers. Deze jury had slechts beschikking over de foto’s op nummer, zónder te weten van wie de foto afkomstig was. Uit de toegewezen scores ontstond een ranglijst waaruit steeds de nummers 1, 2 en 3 in elke categorie werden doopgegeven aan de fotobond. De fotobond heeft vervolgens de namen bij de winnaars gevoegd en de namenlijst teruggestuurd naar onze wedstrijdcoördinator.

Inmiddels zijn de prijswinnaars persoonlijk op de hoogt gesteld; zij kregen een felicitatie en een oorkonde van het rayonbestuur. Belangrijker is dat zij hun winnende foto mogen inzenden voor de landelijke wedstrijd. In de landelijke wedstrijd zijn de échte prijzen te verdelen.

Met 307 foto’s mogen we blij zijn met de deelname. De winnende foto’s zullen we binnenkort publiceren op de site.