Mentoraat “Beeldstijl en SERIE” door Peter van Tuijl 2024/2025

Een Mentoraat/cursus “Beeldstijl en SERIE” in samenwerking met Bondsmentor Peter van Tuijl.

Dit mentoraat is bedoeld voor de gevorderde fotograaf die graag een eigen beeldstijl, een eigen handschrift, wil ontwikkelen. Om voldoende individuele aandacht aan elke deelnemer te geven, is er plaats voor maximaal 10 fotografen.

Wat houdt dit mentoraat/cursus in:

Peter van Tuijl schrijft daarover:

“Wil je graag een eigen herkenbare stijl ontwikkelen, wil je meer weten over Beeldtaal en dat zelf toepassen, dan is het mentoraat/cursus BEELDSTIJL & SERIE iets voor jou!!”

In dit begeleidingstraject zal elke deelnemer werken aan een serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus/training, het mentoraat, is gericht op de vergroting van kennis en vaardigheden m.b.t. beeldstijlen en het zelf toepassen daarvan. We doen dat aan de hand van theorie, praktische gerichte oefeningen (de eerste bijeenkomst en op enkele vervolgbijeenkomsten) en het zelf werken aan en het afronden van één serie met herkenbare beeldstijl (tijdens bijeenkomst 2 t/m 5). Deze serie is individueel gericht en elke deelnemer bepaalt zelf de keuze hiervan.

De cursus wordt gegeven aan groepen van minimaal 8 personen en maximaal 10. De deelnemers zijn de al wat gevorderde fotografen die graag een eigen fotografisch handschrift willen ontwikkelen. Het aandachtsveld in de cursus is niet zozeer de techniek als wel de inhoud van de fotografie. Het mentoraat omvat vijf bijeenkomsten van elk 2 ½ uur. De tussenliggende periode (ca 6 weken) wordt van de cursist verwacht dat hij/zij elke week wel aan de slag gaat met de fotografie van het mentoraat en in totaal gedurende tussentijd van de bijeenkomsten ongeveer 6 à 8 uur aan ‘zelfstudie’ en aan het werken aan de serie besteedt.

Even buiten het mentoraat …[optioneel]

Het is altijd fijn als de cursus afgesloten kan worden door een presentatie. Een expo past daarin natuurlijk uitstekend. De afdeling zou de organisatie dan in handen moeten nemen. Ik ondersteun de expo dan met de keuze van het werk, de afstemming in de inrichting en bij de opening een korte inhoudelijke lezing (30 minuten) en een toelichting op het werk van de cursisten.

Een alternatieve presentatie zou kunnen zijn om de deelnemers onder mijn begeleiding op een extra (6e) bijeenkomst hun werk te laten presenteren voor een breed publiek uit de afdeling. Ook op deze bijeenkomst zou ik een korte lezing kunnen geven over beeldstijl.

Heel vaak heb ik bij dit mentoraat een fotoboek met het werk van de cursisten gemaakt. Hiervoor heb ik geen kosten in rekening gebracht, uitsluitend de drukkerskosten komen voor rekening van de afdeling of de cursisten. De minimale afname van zo’n boek is 10.

Programma

Bijeenkomst 1

Doel: verkrijgen van kennis en inzicht in beeldtaal en stijlen

Inhoud: herkennen van beeldstijlen bij anderen

Werkwijze: theorie en reflectie via praktische oefeningen

Wat komt aan de orde: Beeldtaal en Beeldstijl introductie bij enkele genres, Beeldelementen / beeldmiddelen, Voorbeelden van een stijl/werkwijze, Voorbereiding keuze serie.

Bijeenkomst 2

Bespreken van de huiswerkopdrachten Beeldstijl. Een eerste presentatie van keuzes selectie. Nog wat theoretische onderbouwing van beeldtaal.

Bijeenkomst 3

Eerste presentatie/uitwerking eigen gekozen opdracht aan de hand van o.a. voorbeeldmateriaal, contactsheets e.d.

Theorie beeldstijl, voorbeeld stijlen

Bijeenkomst 4

Presentatie van eigen werk aan de hand van een serie foto’s. Achtergrond voor presentaties.

Bijeenkomst 5

Concept eindpresentatie en evaluaties

Het mentoraat wordt gegeven in de periode november 2024 tot mei 2025.
De exacte dat worden nog bekend gemaakt.

Aanmelden kan via deze link