In memoriam Hans Zoete

Op 15 maart hebben we afscheid moeten nemen van Hans Zoete. Hans is al in lengte van jaren tot vorig jaar lid geweest van de Fotobond.

Hans heeft sinds een half jaar een ernstige ziekte en om gezondheidsredenen was hij dan ook gestopt. Hans Zoete was professioneel kunstenaar en heeft zich toegespitst op de fotografie. Hij heeft zich juist in de amateurwereld van de fotografie op een geweldige manier gemanifesteerd, binnen en buiten de Fotobond. Op landelijk niveau maakte hij vanaf het begin deel uit van de taakgroep opleiding en sprekers. Juist in die eerste (pakweg) 6 jaar is door de taakgroep, mede door Hans, heel veel ontwikkelwerk gedaan. Hij was een van de drijvende krachten achter de Martin Coppensprijs, een documentaire wedstrijd waarin de Fotobond leidend was.

In de jaren na het lidmaatschap van de taakgroep heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de opleiding van geschoolde juryleden voor landelijke wedstrijden binnen de Fotobond en in de ontwikkeling van de cursus Jureren voor afdelingen en clubs. Hans was zelf ook een veelgevraagd jurylid. In die zin onderhield hij ook contacten met de Belgische evenknie van onze Fotobond. Hans Zoete was een veelgevraagde Bondsmentor

De afgelopen 18 jaar dat we weer actief zijn in Oost-Brabant is Hans voor ons een steun en toeverlaat geweest. Samen met Hans ontwikkelden we in de beginperiode aanstekelijke activiteiten.
De afdelingsmentoraten zijn daar een voorbeeld van.
Ook leidde Hans Portfolioavonden en mentoraten voor de afdeling. Ook op clubniveau was Hans een veel gevraagde inspirator om club-mentoraten, exposities en besprekingen te begeleiden. 28 maart 2018 hebben we Hans Zoete en Jan Kok gevraagd om als een eerbetoon nog èèn keer de wedstijd Foto-Regionaal samen voor ons te jureren en bespreken. Dat was voor beide heren en de vele aanwezigen een bijzondere avond geworden.

Door Brabant Cultureel, Digitaal podium voor kunst en cultuur is een mooi In Memoriam geschreven over Hans. Om dit te lezen klik op deze link.