Hans Zoete benoemd tot erelid van de Fotobond

Donderdagmiddag 4 november heeft het bestuur van de Fotobond afdeling Oost een “Erelidmaatschap” uitgereikt aan Hans Zoete. Hans die slecht ziet, was erg onder de indruk van dit gebaar. Hij ontving Toon Bekkers samen met Jan Kok en Paul van Merendonk in zijn tehuis in Aarle-Rixtel. Toon reikte de bijbehorende speld uit en las de argumentatie van het bestuur voor deze onderscheiding voor. Hans heeft in diverse functies veel betekend voor de fotografie in Noord-Brabant. Initiatiefnemer van veel activiteiten als de “Martien Coppens prijs”, diverse mentoraten, jurylid en spin in het web van Brabantse fotoclubs.

 Onderstaand de motivatie voor de aanvraag bij het dagelijks bestuur van de Fotobond:

 Hans is al in lengte van jaren, tot vorig jaar, lid geweest van de Fotobond. Hans heeft sinds een half jaar een ernstige ziekte en om gezondheidsredenen is hij dan ook  gestopt. Hans Zoete is professioneel kunstenaar en heeft zich toegespitst op de fotografie. Hij heeft zich juist in de amateurwereld van de fotografie zich op een geweldige manier gemanifesteerd, binnen en buiten de Fotobond. Op landelijk niveau maakte hij vanaf het begin deel uit van de taakgroep opleiding en sprekers. Juist in die eerste (pakweg) 6 jaar is door de taakgroep, mede door Hans, heel veel ontwikkelwerk gedaan. Hij was een van de drijvende krachten achter de Martin Coppensprijs, een documentaire wedstrijd waarin de Fotobond leidend was. In de jaren na het lidmaatschap van de taakgroep heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de opleiding van geschoolde juryleden voor landelijke wedstrijden binnen de fotobond en in de ontwikkeling van de cursus Jureren voor afdelingen en clubs. Hans was zelf ook een veelgevraagd jurylid. In die zin onderhield hij ook contacten met de Belgische evenknie van onze Fotobond. Hans Zoete was een veelgevraagde Bondsmentor.

De afgelopen 15 jaar dat we weer actief zijn in Oost Brabant is Hans voor ons een steun en toeverlaat geweest. Samen met Hans ontwikkelden we in de beginperiode aanstekelijke activiteiten.

De afdelingsmentoraten zijn daar een voorbeeld van.

Ook leidde Hans Portfolioavonden en mentoraten voor de afdeling. Ook op clubniveau was Hans een veel gevraagde inspirator om club-mentoraten, exposities en besprekingen te begeleiden. 28 maart 2018 hebben we Hans Zoete en Jan Kok gevraagd om als een eerbetoon nog één keer de wedstijd Foto-Regionaal samen voor ons te jureren en bespreken. Dat was voor beide heren en de vele aanwezigen een bijzondere avond geworden.