Fotokafeine 20 april

Donderdag 20 april is er weer Fotokafeine. Deze keer met Arjan de Nooy. Dat belooft een verrassende avond te worden. Want De Nooy herschreef de geschiedenis van de fotografie. Zó overtuigend dat je het bijna zou geloven. Je kunt je aanmelden voor de vertelling met of zonder maaltijd.

Het belooft weer een verrassende avond te worden. Aan de fotograaf de vrijheid om een eigen invulling te geven aan verwondering of de bezoekers op eigen, ludieke wijze mee te nemen in zijn wereld van beeldtaal.

Fotokafeine is een ontmoetingsplek voor en door fotografen en fotografieliefhebbers.

In een informele, kleinschalige setting is er ruimte voor beleven, inspireren, elkaar ontmoeten en verwonderd raken. 

Arjan de Nooy (1965) studeerde scheikunde (in Leiden en Delft) en fotografie (aan de KABK in Den Haag). Zijn benadering van fotografie vindt haar oorsprong zowel in de kunst als in wetenschap. Aan de hand van zijn eigen foto’s en gevonden materiaal construeert hij verhalen en theorieën. Een doorlopend project is een fictieve geschiedenis van de Nederlandse fotografie, waarin oeuvres en biografieën van denkbeeldige fotografen worden gepresenteerd door verschillende media (boeken, tijdschriften, installaties, een website. Lees het blog.

Medio april komt zijn boek Photology uit, een persoonlijk overzicht van de fotografie gebaseerd op het idee van dit medium als spel, en foto’s als zetten in dat spel. 

Donderdag 20 april 2023 bij Pennings Foundation in Eindhoven

programma:

vanaf 18.00                          ontmoeting, inloop met maaltijd
19.30                                     aanvang vertelling
21.00                                     verwachte eindtijd

kosten:

€ 22,50                                 combinatie maaltijd en vertelling
€ 10,00                                 alleen vertelling
€  6,00                                  alleen vertelling (studententarief)                         

Voor info en aanmelding zie website

Aanmelden kan hier.