Expo FotoclubRooi 26 en 27 november 2022

In het kader van Fotofestijn Meierijstad, exposeren fotografen van FotoclubRooi hun mooiste foto’s op 26 en 27 november voor de tweede maal in successie in de prachtige locatie: de Knoptoren, Kerkdijk-Noord 8, Sint-Oedenrode.

Zaterdag  26 november om 11.00 en op zondag 27 november om 10.00 uur gaan de deuren open. Tussen 17.00 en 17.30 uur sluit de expositie. De entree is gratis.

Een moeilijk jaar (Corona) was voor menig clublid aanleiding om een paar maanden fanatiek te fotograferen, b.v. in huiselijke kring, tijdens een vakantietripje of zomaar op straat. Anderen deden een stapje terug, omdat COVID voor hen een spelbreker was. Ondanks dat moest er gekozen worden tussen tientallen geschoten foto’s welke geëxposeerd konden worden. Er zijn weer prachtige beelden geselecteerd en de fotografen zijn er trots op om hun werk aan een geïnteresseerd publiek te laten zien. De bezoekers kunnen ook kennismaken met het fenomeen pareidolie, een vorm van illusie waarbij iemand een willekeurige waarneming heeft, en hierin herkenbare dingen meent waar te nemen, bijvoorbeeld een gezicht. Andere bekende voorbeelden van pareidolie zijn het zien van dieren in de wolken of het zien van het mannetje in de maan. Wij hebben gekozen voor gezichten in herkenbare dingen.De fotografen van FotoclubRooi laten met trots hun mooiste foto’s zien en willen dit delen met een belangstellend en nieuwsgierig publiek.