Bespreking BondsFotoWedstrijd 2021

IVM de afgekondigde maatregelen kan deze avond niet doorgaan.

We hopen dat we na 2 jaar eindelijk weer een avond kunnen wijden aan de foto’s van de BondsFotoWedstrijd.
Alles ging anders dan andere jaren maar de bespreking zal net als voorgaande jaren een avond zijn waar je veel van kunt leren.
We hebben Peter Willemse bereid gevonden om deze avond de foto’s te bespreken en tips te geven voor de komende BondsFotoWedstrijd.

Wat komt er aan bod:
·         Allereerst bespreekt hij kort de inzending per club. (Dit met behulp van digitale presentatie).
·         Vervolgens focust hij zich op de toekomst
·         Aandacht voor het verbeteren van de inzending
·         Hoe ga je te werk bij de selectie van de foto’s

Van alle op deze avond aanwezige clubs gaan we de foto’s bespreken.
Vanaf 19.00 is de zaal open. Aanvang avond 19.30 uur.

Peter Willemse was afgelopen BFW één van de juryleden. Hij is fotoliefhebber, vrijetijdsfotograaf, mentor BNAFV (Fotobond) met specialisatie seriematig werken. Zijn website is www.willemsefotografie.nl
Als uw club op de avond vertegenwoordigd zal zijn, wordt u verzocht om uiterlijk donderdag 18 Nov. een mailtje naar oostbrabant@live.nl te sturen waarin u met uw clubnaam (eventueel ook het bondsnummer) vermeldt dat u aanwezig bent. Peter kan dan goed voorbereid aan de slag op de avond.  AANMELDEN

Wanneer: Donderdag 25 Nov. 2021
Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur)
Let op: we beginnen vroeg om voldoende tijd voor de bespreking te hebben.
De avond eindigt om 22:15 uur

Plaats: Echos Home De Vrijheid 
Adres: Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot

Echos Home De Vrijheid houdt zich aan alle coronamaatregels en zal de QR-code scannen.

Graag tot 25 Nov. a.s. De toegang is gratis

Informatie:
Marga Nuijs Email: oostbrabant@live.nl