Algemene ledenvergadering Fotobond Brabant Oost , 12 september 2024

Datum: 12 september 2024.  

Plaats: Café Zaal De Paal, Hezelstraat 26, 5469 CE Erp 

Aanvang: 19.30 uur  

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra ledenvergadering en de bespreking van de Bondsfotowedstrijd 

Agenda:  

  1. Opening door voorzitter  
  2. Ingekomen stukken en mededelingen  
  3. Benoeming dagelijks bestuur: 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we meegedeeld dat Joep Julicher het bestuur zou gaan verlaten. Op dát moment hadden we nog geen opvolger voor het penningmeesterschap. Na de vergadering heeft zich Ad Hoevenaars gemeld voor het bestuur en tevens het penningmeesterschap. Omdat ook Wicher Bos i.v.m. persoonlijke omstandigheden (verhuizing) het bestuur gaat verlaten hebben wij intern voorlopig besloten om de taken te herverdelen. Wij stellen voor om: 

  • Ad Hoevenaars te benoemen in het bestuur en tevens te benoemen als penningmeester 
  • Carel Bullens te benoemen als secretaris 
  • Annemiek Jongeneelen te benoemen als voorzitter. 

      4. Sluiting.  

Na een korte pauze zal Herman Schartman de foto’s bespreken van de inzendingen uit ons rayon van de Bondsfotowedstrijd. 

Uiteraard rekenen wij op uw deelname aan deze inspirerende en leerzame bespreking. 

Graag willen wij weten op hoeveel bezoekers wij kunnen rekenen. Daarom vragen wij u aan te melden door te klikken op deze link.

 

Met vriendelijke groet 

Carel Bullens