Jaarverslag maart 2022 – maart 2023 

Algemeen  

Voor u ligt het jaarverslag 2022. Een jaar waarin we gelukkig weer bijeenkomsten mochten organiseren. We hebben weer lezingen en mentoraten kunnen organiseren. Fotoclubs gingen weer exposities houden om zo hun fotowerk breed onder de aandacht te brengen.  

Een bijzonder jaar omdat de Fotobond haar 100-jarig bestaan vierde en het predicaat Koninklijk kreeg, zoals u in het bovenstaande nieuwe logo kunt zien. De landelijke Fotobond organiseerde op 13 april 2022 een mooie Jubileumdag in de Prodentfabriek te Amersfoort.  

De plannen van het landelijke dagelijks bestuur om de ondersteuning van clubs te verbeteren kregen vorm door de benoeming van Diane Bokje als bestuurslid Verenigingsondersteuning, en de benoeming van Pierre Pinkse als Consul voor Persoonlijke Leden.  

Voor het afdelingsbestuur was het ook een intensief jaar. Naast de vertrouwde activiteiten werd het jubileumjaar gevierd, met een Regio-Zuid-dag en een Landelijke Genrewedstrijd. 

Activiteiten  

Laat ik eens in herinnering roepen wat de taken van de afdeling eigenlijk zijn. Onze statuten verwoorden dat heel helder: 

De Afdeling heeft tot doel het ondersteunen van de doelstellingen van de Fotobond en daarmee: het bevorderen van de fotografie; het bevorderen van de technische en esthetische vorming van fotografen; het voorstaan van de belangen van fotografen; 

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

 • het oprichten en bijstaan van verenigingen van fotografen; 
 • het bevorderen en steunen van de samenwerking tussen leden van fotografen; 
 • het organiseren van studiedagen, cursussen, wedstrijden en tentoonstellingen; 
 • het steunen van, door leden en anderen te organiseren wedstrijden, tentoonstellingen en cursussen; 
 • het verzorgen van publicaties; 
 • het aangaan en onderhouden van relaties met buitenlandse en/of internationale organisaties van of voor fotografen en overeenkomstige organisaties op soortgelijke of aanverwante gebieden; 
 • het stimuleren van fotografie door jongeren; 

Lezingen 

 • Als afdeling hebben we op 18 mei 2022 in Erp een prachtige lezing gehad door natuurfotograaf Bas Meelker. 
 • Jubileumdag Regio Zuid werd gehouden op 2 oktober 2022 in De Schalm te Veldhoven. Een dag vol afwisselende lezingen en andere activiteiten volop gelegenheid ook om elkaar te ontmoeten.  
 • De afdeling ondersteunde twee door clubs georganiseerde lezingen: 
  – Op 27 september 2022 hield Andrea Gulickx een lezing over haar fotowerk 
  georganiseerd door Kiekus in Wanroij. 
  – Op 28 december 2022 was er een lezing door Natuurfotograaf Bas van Laarhoven georganiseerd door Fotoclub Lucifer in Vessem. 

We hopen dat ook in 2023 clubs ons weten te vinden als ze ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een boeiende lezing waarbij ook niet clubleden uit de afdeling welkom zijn. 

Wedstrijden 

 • De Brabant Oost-Award 2022 werd gehouden en gejureerd door de deelnemers aan het Mentoraat Jureren. De eerste prijs werd gewonnen door Monica Oord van FC ‘t Karregat. Zij mag gratis deelnemen aan een door Fotobond Brabant Oost aangeboden cursus. 
 • Op 12 maart werd het startsein gegeven voor de fotowedstrijd in het kader van 100 jaar Fotobond. Een wedstrijd die start met afdelingsvoorronden en een landelijke vervolgwedstrijd in 5 genres. Met 306 inzendingen was Brabant Oost goed vertegenwoordigd. De jury voor de afdeling bestond uit. Jan Nabuurs, Corinne van Laar en Rita Dekkers. Uit ieder genre werd er een top 3 doorgestuurd naar de landelijke wedstrijd. Die werd afgesloten met een uitgebreide expo en prijsuitreiking op 26 november in Amersfoort 
 • Foto regionaal 2022 kon doorgaan. De uitslag van Foto Regionaal was op 28 April 2022 in Erp. De jury heeft alle series besproken en een Top 9 vastgesteld. Deze series werden ingezonden naar Foto Nationaal. De drie beste series in de afdeling waren van 1: Simon Klein, 2: Miriam Evers, 3: Bernadette Boon. 
 • Uit alle 222 landelijk ingezonden series werden13 series geselecteerd voor de landelijke expositie. Eén daarvan was van Conny Klessens van Fotogroep Waalre en Fotogroep Lucifer.

Cursussen 

 • Mentoraat Fotobespreken met Wim Jenniskens 
 • Mentoraat Jureren met Jan Nabuurs is ook dit jaar weer georganiseerd. 
 • Afgelopen jaar hebben 20 fotografen uit de afdeling Brabant Oost onder begeleiding van bondsmentor Peter van Tuijl gewerkt in een mentoraat BEELDSTIJL & SERIE. Hiervan is door Peter van Tuijl een prachtig boek gemaakt hetgeen de deelnemers met trots zullen bewaren. 
 • Een basismentoraat door Jan Nabuurs werd aangekondigd en zal in 2023 worden gehouden. 

Onze Algemene Ledenvergadering werd op 13 april 2022 gehouden in het Huis van Waalre.  

 • Na jaren actief te zijn als bestuurslid is Arnoud Augustinus afgetreden. Omdat hij tijdens de jaarvergadering verhinderd was, is vooraf aan de lezing van Bas Meelker op 18 mei 2022, officieel afscheid van hem genomen.  

Uitreiking erelidmaatschap  

 • Op dinsdagavond 8 maart 2022 heeft het bestuur van de Fotobond afdeling Brabant Oost een “Erelidmaatschap” uitgereikt aan Jan Kok. 

Bestuur  
Lia Hurkens verzorgt elke maand onze nieuwsbrief. We zien tot onze tevredenheid dat clubs de nieuwsbrief inmiddels goed weten te vinden voor de aankondiging van hun exposities en lezingen. De nieuwbrief wordt ook goed gelezen. En is zo een waardevolle bijdrage in de communicatie over al het mooie fotowerk dat er in de regio wordt gemaakt. 

Als bestuursleden proberen we regelmatig exposities, die door de clubs georganiseerd worden, te bezoeken.  

Aangesloten leden  

Als afdeling voeren we niet zelf een leden administratie, dat gebeurt centraal. Wij krijgen regelmatig een overzicht. Belangrijk omdat onze financiële bijdrage vanuit de landelijke fotobond bepaald wordt door het aantal leden in de afdeling op 1 februari van het jaar. We startten dit verslagjaar in onze regio met 679 leden (stand 1 februari 2022), Op 1 februari 2023 telden we 689 leden. Er zijn 114 persoonlijke leden. 

Voorbereiding 2023  

Inmiddels is 2023 alweer ruim onderweg en zijn onze activiteiten weer op “normaal” niveau. Samen met de besturen van Brabant West is er inmiddels een ARCA fotowedstrijd aangekondigd. Met de besturen van Limburg en Brabant-West kijken we voorzichtig naar een vervolg op de mooie samenwerking die er was tijdens het jubileumjaar. Of dat lukt, en op welke wijze is nog niet bekend. 

Best, 1 maart 2023 

Wicher Bos 
Voorzitter