Jaarverslag maart 2021 – maart 2022 

Algemeen  

We hebben opnieuw een bijzonder jaar achter de rug. Tegen de verwachting in duurde de Coronapandemie voort; weliswaar kwamen in de loop van 2021 de vaccinaties op gang, maar het overgrote deel van het afgelopen jaar bleven beperkingen gelden. Clubavonden en exposities gingen niet meer op locatie door, lezingen en mentoraten gingen “on hold”, en ook de fotoactiviteiten van veel leden werden minder. 
Veel clubs hebben hun fotobesprekingen gelukkig “online” voortgezet; andere clubs hebben de besprekingen opgeschort. Enkele clubs hebben een digitale expositie georganiseerd, zodat er tóch activiteit bleef. Daarbij kwam de Fotobond met “in de picture”, een activiteit waar veel fotografen een leuke uitdaging in vonden. 
Ook het afdelingsbestuur moest een stapje terug doen met álle activiteiten die stonden gepland. Daarom werd er in hoofdzaak regelmatig “online” vergaderd, steeds voorbereid om met activiteiten te starten zodra de beperkingen zouden zijn opgeheven.  

En inmiddels hebben we weer onze eerste “fysieke” bestuursbijeenkomst gehad; de remmen kunnen langzaamaan weer los……. 

Activiteiten  

In het afgelopen jaar dus nauwelijks plenaire lezingen, nauwelijks mentoraten en cursussen. Bijna alles wat op de rol stond is, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opgeschort. Sommige activiteiten zijn via ZOOM=-metingen of vergelijkbare digitale hulpmiddelen wél doorgegaan: 

  • Digitale cursus series maken door Monique de Zwart 
  • Algemene Ledenverhadering via digitale agenda en verslagen 
  • Foto regionaal kon doorgaan, zij het op een andere manier dan voorheen: álle 46 inzendingen zijn uitgebreid gemotiveerd gejureerd door 3 juryleden op basis van de digitale inzendingen; een bijeenkomst was immers niet mogelijk. Uiteindelijk werden 5 inzendingen gehonoreerd en doorgezonden naar Fotonationaal. 
  • De tweede lezing van Erwin Olaf, georganiseerd samen met Fotogroep Waalre ging uiteindelijk door op 29 september 2021. 
  • Uitreiking erelidmaatschap aan Hans Zoete op 4 november 

Nieuwsbrieven  
Sinds juni 2019 verzorgt Lia Hurkens de maandelijkse nieuwsbrieven. Nagenoeg constant verscheen op de 5e van de maand een nieuwsbrief met alle (min of meer) belangrijke informatie. We hebben tot onze tevredenheid kunnen vaststellen dat hierin ook afgelopen jaar nóg meer continuïteit is ontstaan. Steeds meer vinden clubs via de nieuwsbrief de juiste weg om nieuws tijdig aan de man te brengen. De nieuwbrief wordt ook goed gelezen.  

Aangesloten leden  

We startten dit verslagjaar in onze regio met 668 leden (stand 1 januari 2021), Op 1 februari 2022 telden we 639 leden.  

Voorbereiding nieuwe jaar  

Inmiddels kunnen we onze activiteiten weer opschalen naar  “normaal” nee zelfs naar “plus”. In dit jaar viert de Fotobond immers het 100-jarig bestaan….. 

Veghel, 1 maart 2022 

Toon Bekkers 
Voorziter