Foto bespreken in clubverband (vervolg)

Zoals u weet heeft de Fotobond Brabant Oost de stimulering van de kwaliteit in de aangesloten fotoclubs hoog in het vaandel staan. Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund met onze jaarlijkse cursus ‘foto bespreken’ die al door een flink aantal fotografen is gevolgd.

We hopen dat het Foto Bespreken binnen uw club is verbeterd na de deelname aan de cursus. Om dit een nieuwe impuls te geven hebben we een leuke vervolgstap ingericht.
Één van de docenten van de cursus, Jan Kok, hebben wij bereid gevonden om in alle clubs een avond te begeleiden als opvolging van de cursus. Dit kan dan op een reguliere clubavond binnen uw club.
Meer informatie over Jan Kok; Klik hier.

Er is in deze sessie ruimte om uw eigen vragen binnen de club door te nemen. Ook zal er aandacht zijn voor aanvullende werkvormen en variaties die kunnen helpen de bespreking dynamisch en interactief te houden.

De kosten voor deze avond worden deels vergoed door onze afdeling. We vragen slechts een eigen bijdrage van € 50,- per club.

U kunt zich aanmelden door ons een email bericht te sturen. Als vervolg hierop zal Jan Kok rechtstreeks contact met u zoeken om in overleg een avond in de agenda te prikken en kort doornemen welke wensen er zijn ten aanzien van de inhoud.

We hopen dat u deze mogelijkheid aangrijpt om een nieuwe stap te zetten binnen de club.
Voorwaarde is wel dat er eerder leden zijn geweest die de cursus foto bespreken hebben gevolgd.