AV groep informatie

Informatie voor de AV-hobbyist

Gespreksgroepen
In de rayongroep Brabant Oost komen AV leden van fotoclubs uit het rayon bij elkaar. De fotoclubs Fotoclub De Gender uit Eindhoven, Fotoclub Veghel uit Veghel, FC Kiekus uit Wanroij en FFC Shot ’71 uit Berlicum zijn onder meer vertegenwoordigd. Actieve leden van andere clubs zijn altijd welkom. Zie ook de aparte pagina op deze site met de activiteiten.

Naast deze groep bestaat er een landelijke gespreksgroep van de Fotobond voor AV. Gegevens hierover staan hier

AV programma software
Onder AV-links van bovengenoemde site zijn links opgenomen naar de producenten van de programma’s die doorgaans gebruikt worden voor het maken van een Audio Visual. De meest gebruikte zijn Wings Platinum, Mobjects en Pictures to Exe. Het is ook mogelijk namens de producent voor de eerste 3 hieronder genoemde programma’s een startercursus te volgen. Dikwijls worden nieuwe leden door ervaren leden wegwijs gemaakt binnen een op AV-gebied actieve fotoclub.

Nederlands Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie
Veel AV leden van de fotobond zijn ook lid van deze vereniging, kortweg NVBG genoemd. Dit vanwege de georganiseerde activiteiten en de dekking voor auteursrechten op gebruikte muziek. Zie hiervoor www.nvbg.nl . Leden van de NVBG kunnen gebruik maken van de Geluidenservice van de vereniging.

Festivals
Buiten de fotoclub en de gespreksgroep kan de gemaakte Audio Visual of AV-presentatie ook worden vertoond op een festival of een wedstrijd. De volgende “festivals” worden jaarlijks in Nederland georganiseerd.:

  • Studiedag AV-producties, Rijen
  • Nationale AV-wedstrijd NVG, Bemmel
  • AV-dag van het Noorden, Steenwijk
  • AV Fedtival van het Westen, Moerkapelle
  • AV Voorjaarsfestival Nijmegen

Aandachtspunten bij bespreking Audio Visuals

Een Audio Visual wordt opgebouwd uit individuele beelden en geluidsfragmenten. Beide componenten kennen twee aspecten, technische kwaliteit en zeggingskracht. Met de techniek van het computerprogramma worden beelden en geluid gecombineerd en gepresenteerd als een samenhangend geheel met een thema en verhaal, de Audio Visual.

1.TOTAALINDRUK EN INHOUD
thema, uitwerking, structuur en opbouw, boodschap en verhaal, inhoud teksten, duidelijk of vaag, boeiend en aansprekend of weinig interessant, origineel en creatief of weinig verrassend, ontwikkeling verhaal en lengte, verhouding fotobeelden en video’s, titelkeuze, verantwoording productie

2.BEELDEN
zeggingskracht individuele foto’s of videofragmenten, compositie, scherpte en onscherpte en scherptediepte, belichting en contrast, bewegingssuggestie, vuil en stof, afwisseling in opnamestandpunt, afwisseling in beeldkader (totaal-detail), gekozen volgorde en aansluiting, onderlinge samenhang in kleur, teksten in beeld, opmaak titel en aftiteling, kwaliteit videofragmenten

3.GELUID
muziekkeuze ( passend en gevarieerd in relatie tot expressie beelden), volume muziek, begin en overgangen tussen fragmenten en einde muziek, geluidskwaliteit, teksten (taal, toon, voordracht en verstaanbaarheid, dosering), verhouding tussen volume stem en muziek, live – en andere effectgeluiden

4.PRESENTATIE / AV TECHNIEK
tempo in relatie tot muziek, statijden en overvloeitijden, afwisseling in gebruikte tijden, afstemming en timing van beeldwisselingen met muziek en live-geluid, synchroniteit tekst en beelden, derde beelden tijdens overvloeien, gebruik technische effecten (pannen, zoomen, roteren, beeld in beeld e.d.), variatie in technische presentatie, inpassing video.