Uitstel Besturenavond

Tijdens de overlegavond met bestuurders van de fotoclubs in onze afdeling hebben we  meegedeeld dat we er naar streefden om dit overleg op 7 oktober te herhalen.
We hebben besloten om dit overleg uit te stellen naar maandag 20 januari 2020.

Enerzijds omdat nadien vanuit de clubs nog te weinig initiatieven zijn ondernomen, anderzijds omdat de tijd toch te kort bleek om een aantal ideeën uit te voeren en de effecten ervan goed te kunnen evalueren.

U ontvangt t.z.t. tijdig ’n nieuwe uitnodiging hiervoor.
We hopen dan ook weer velen van u te mogen begroeten.
Voorts onze excuses voor deze wat late berichtgeving.