Uitnodiging Lezing Jan Nabuurs donderdag 10 okt. a.s.

Afgelopen seizoen heeft Jan Nabuurs een tweetal mentoraten  verzorgd voor ons rayon. In deze mentoraten hebben deelnemers zich verdiept in een door henzelf gekozen onderwerp of thema.
In een lezing zal Jan vanuit zijn expertise vertellen over fotografie en terugkijken op deze mentoraten; hij zal daarbij aandacht besteden aan de meerwaarde van het langdurig(er) werken aan één onderwerp of thema. Wij nodigen u van harte uit om bij deze lezing aanwezig te zijn.
De lezing vindt plaats in Dorpshuis De Brink in Eerde ( Sint Antoniusplein 7) op donderdag 10 oktober staande om 19.30 uur.
De toegang is gratis.