Landelijk mentoraat 2020

VOOR LEDEN VAN DE FOTOBOND

Ook dit jaar wordt er weer een landelijk mentoraat georganiseerd, een coaching traject voor leden van de Fotobond. Het mentoraat staat open voor zowel persoonlijke leden als leden die aangesloten zijn bij een fotoclub van de Fotobond. Het landelijk mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling van de fotograaf. 

Het landelijk mentoraat wordt georganiseerd door de taakgroep Opleidingen & Sprekers van de Fotobond en wordt begeleid door een bondsmentor. Om aan het landelijk mentoraat te kunnen deelnemen, moet men werk inzenden voor ballotage waarbij het werk op inhoudelijke kwaliteitscriteria wordt beoordeeld. Deelname aan het mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling door de ballotagecommissie. Deze bestaat uit een bondsmentor en een lid van de taakgroep Opleidingen & Sprekers. Het mentoraat heeft een looptijd van mei 2020 tot december 2020. De definitieve periode / data worden door de begeleidende mentor bepaald. De bondsmentor die het landelijk mentoraat van 2020 gaat begeleiden is Harry Sikkenk. 

AANMELDING

Sluiting inzending is 24 maart 2020
De Ballotage, uitslag en openbare toelichting voor het komende mentoraat is op zaterdag 18 april 2020 in de Amershof in Amersfoort.
Aanmelden kan via Bas Berkhout : bmberkhout@telfort.nl voorzitter van de taakgroep Opleidingen en Sprekers. Bij aanmelding dienen tevens de digitale bestanden (zie “Aanmelden”) te worden meegestuurd. 

Wat je verder moet weten als je interesse gewekt is! 

Deelnemers
De deelnemers worden geacht hun fotografie verder inhoudelijk te willen en kunnen ontwikkelen. Een goede basiskennis van opname- en beeldbewerkingstechniek en vormgeving van het beeld wordt verwacht. Het is van belang dat de fotograaf van gemiddeld tot gevorderd niveau is omdat het mentoraat een logische vervolgstap in de ontwikkeling van de fotografie is en voortbouwt op kennis en inzicht, opgedaan in bijvoorbeeld club- en /of afdelingsmentoraten.

Hoewel het landelijk mentoraat niet als toegang tot het BMK predikaat gezien mag worden, is het zeker een goede voorbereiding voor de BMK ballotage omdat de criteria voor toelating in overeenstemming zijn met hetgeen wij bij het landelijk mentoraat beogen. 

Het aantal deelnemers per landelijk mentoraat bedraagt minimaal 10. Het maximaal aantal deelnemers is in beginsel 12. Bij ruime belangstelling worden mogelijk twee groepen geformeerd. 

Indien een deelnemer nogmaals een landelijk mentoraat wil volgen, behoort dit tot de mogelijkheden. Hij/zij maakt deze wens, met reden, schriftelijk kenbaar aan de taakgroep O&S. Dit kan eveneens via Bas Berkhout : bmberkhout@telfort.nl De taakgroep O&S zal een advies aan de begeleidende bondsmentor van het vorige mentoraat vragen en daarna een beslissing nemen. 

Portfolio
Een portfolio bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 foto’s dat door de ballotagecommissie wordt beoordeeld. Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde/aanmelden) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde/ballotage) worden aangeleverd. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de taakgroep O&S, Bas Berkhout : bmberkhout@telfort.nl 

Ballotage
Elk genre is toegestaan, echter waar de ballotagecommissie extra aandacht aan schenkt, is dat de foto’s inhoudelijk iets te vertellen moeten hebben. Esthetiek kan de inhoud ondersteunen, maar alleen esthetische foto’s zullen niet snel tot een positief oordeel leiden. Uit het portfolio moet een adequate techniek blijken die toegespitst is op de inhoud van de foto’s. Als de foto’s origineel van aard zijn is dat een pluspunt. Ook als je in de foto’s ziet dat een idee op een fotografisch goede en/of creatieve manier is uitgewerkt werkt dit in je voordeel. De ballotage zal zich in haar eindoordeel ook laten leiden door de toelichting van de fotograaf. In beginsel zal deze toelichting mondeling zijn in een gesprek tussen de fotograaf en de ballotagecommissie. Daarin wordt ook ingegaan op de ambitie van de fotograaf om deel te nemen aan het landelijk mentoraat. Daarna wordt door de ballotagecommissie een besluit genomen en aansluitend in een ‘openbare bespreking’ bekend gemaakt en toegelicht. 

Inhoud van het landelijk mentoraat
In het landelijk mentoraat worden de deelnemende fotografen begeleid in hun verdere persoonlijke ontwikkeling in de fotografie. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf in zijn/haar fotografie. Het landelijk mentoraat wordt individueel ingevuld. 

De deelnemer maakt een werkplan ter invulling van het landelijk mentoraat en overlegt hierover met de Bondsmentor. Tijdens het gehele mentoraat wordt verder op individueel niveau gewerkt aan de uitwerking van dit plan. 

Het mentoraat omvat 5 reguliere begeleidingsbijeenkomsten (avond of een dagdeel) die verdeeld zijn over één periode (mei – december). De bondsmentor is tussentijds beschikbaar via e-mail contact om je te verder te helpen. De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht. 

Op initiatief van de groep (bondsmentor/deelnemers) is het mogelijk extra bijeenkomsten te organiseren met een meer algemeen educatief fotografisch karakter waarbij ook externe (professionele) fotografen een rol kunnen spelen. Deelnemers aan het landelijk mentoraat dragen zelf de kosten van deze extra bijeenkomsten. Het landelijk mentoraat wordt afgesloten met een persoonlijk portfolio en evaluatie door deelnemer en bondsmentor. 

Wat kost het
Voor de ballotage 2020 wordt een inschrijfbedrag gehanteerd van € 25,- . De fotobond verstrekt een subsidie voor het landelijk mentoraat. Daardoor is het mogelijk om voor € 125,- deel te nemen aan de 5 bijeenkomsten van het landelijk mentoraat, mits de ballotage positief is.

Aanmelden
Aanmelden voor dit mentoraat doe je uiterlijk 24 maart 2020. Stuur het ingevulde formulier en je digitale bestanden via WeTransfer in naar bmberkhout@telfort.nl 

Aantal foto’s minimaal 8 en maximaal 12. Foto’s digitaal in jpg opslagformaat, bestand kortste zijde ongeveer 1200 pixels. De naam van de bestanden (de foto’s) moeten als volgt worden aangeduid: jenaam_nummer foto_titelfoto.jpg 

Je dient gelijktijdig, dus uiterlijk 24 maart 2020, het bedrag van € 25,- over te maken op rekeningnummer: NL 65 RABO 017.69.71.505 t.n.v. Fotobond, Eindhoven, onder vermelding van ballotage Landelijk Mentoraat 2018, uw naam en uw lidmaatschapsnummer. 

Stuur tevens een kopie van het aanmeldingsformulier naar ledenadministratie@fotobond.nl 

Ballotage-dag
Rond 1 april krijg je via de mail bericht of en hoe laat jij je portfolio kunt toelichten. Op 18 april 2020 kom dan je met je ingeleverde foto’s op print, minimaal formaat 20×30 cm naar de Amershof in Amersfoort. Daar lever je de prints in. Het toelichtend gesprek met leden van de ballotagecommissie duurt ongeveer 15 minuten. In de middag zal de uitslag bekend worden gemaakt en de beslissing van de ballotage worden toegelicht. 

Waar is de Amershof?
Snouckaertlaan 11 3811 MA Amersfoort 033-4613524 De Amershof ligt op ongeveer 10 minuten lopen van NS-station Amersfoort Centraal. 

 

AANMELDINGSFORMULIER 2020 

Naam fotograaf …………………………………………………………… 

Aantal foto’s ……………. 

Titel portfolio ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………… 

Postcode …………………………………………………………… 

Woonplaats …………………………………………………………… 

E-mailadres …………………………………………………………… 

Lidnummer ……………………………………………………….. 

O fotoclub ….. welke ………………………………………………………… 

O persoonlijk lid 

O aantal jaren ervaring 

Korte toelichting op het portfolio 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….