Besturenoverleg 18 maart j.l. bleek nuttige avond.

Het initiatief van uw bestuur om ’n overlegavond te beleggen heeft veel gehoor gekregen.
Op deze avond was er allereerst ’n inleiding waarna iedereen in groepjes werd ingedeeld.
Hierop volgde ’n levendige discussie tussen de deelnemers waarvan ook aantekeningen werden bijgehouden.
Het bleek dat er veel behoefte was aan zo ’n avond en dat gaan we zeker later dit jaar nogmaals herhalen.
we hopen dat dan ook die clubbesturen komen die ditmaal afwezig waren.
Noteer daarvoor alvast 7 oktober 2019 in je agenda.
Klik op onderstaande links voor: