Audio Visueel in de regio

Veel leden weten, dat er een av-groep in de regio bestaat en dat die jaarlijks 4 bijeenkomsten in Son organiseert. Iedere AV-maker is daar van harte welkom.

Minder bekend is dat leden van deze av-groep ook graag fotoclubs willen bezoeken om dan liefst aan de hand van werk van clubleden van gedachten te wisselen over allerlei zaken rond het samenstellen van een presentatie of AV (Audio Visual). Goed voor de promotie van deze bijzondere hobby en ook de bekendheid van de regiogroep.

Interesse? Mail dan js88janber@onsmail.nl  (Jan Janssen)