Afdelings mentoraat portret/model fotografie

Dit najaar willen we in onze afdeling een mentoraat portret/model fotografie organiseren.

Het mentoraat bestaat uit 5 bijeenkomsten, 4 maandagavonden en 1 zaterdag en wordt gegeven door Gerard Hol, mentor bij de fotobond en een gepassioneerd portret fotograaf die in maart een lezing over portretfotografie bij ons heeft gegeven. Gerard Hol is ook coördinator van de landelijke gespreksgroep portret van de fotobond en is al vanaf het begin van zijn fotografische leven gefascineerd door het fenomeen portret. Hij hanteert hierbij de doelstelling dat het niet het zoveelste mooie plaatje van een model moet zijn maar vooral eigen creatie van het beeld. Zijn filosofie is dan ook, dat je als fotograaf ,van ieder model, jong of oud, een foto moet kunnen maken, waarin het idee van de maker tot uitdrukking komt.

In dit mentoraat , dat toegankelijk is voor zowel de beginnende (portret) fotograaf alsook voor de fotograaf die reeds met portret fotografie bezig is, gaan we, naast een kleine dosis techniek en het regisseren van een model, vooral ook werken aan het creëren van eigen beelden, met gebruik making van een model.

Dit doen we vooral door het uitwerken van opdrachten, en het bespreken van de resultaten daarvan.

Omdat er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht moet zijn, kunnen er helaas maar maximaal 10 personen aan deelnemen. Als er meer dan voldoende belangstelling is, kunnen we mogelijk een tweede groep vormen die dan plaats vind op de maandag middag. Geef dus bij de aanmelding ook aan of je wel of niet op de maandag middag zou kunnen.

Deelnemers worden geselecteerd op datum van aanmelding. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar, dus heb je interesse, ben dan snel.

Het programma van het mentoraat is als volgt: de eerste avond gaan we onderzoeken wat ons inspireert. Dit wordt gevolgd door een zeer praktische zaterdag bijeenkomst, waar we gaan werken met licht en modellen (Die jullie zelf meebrengen). De resterende 3 avond bijeenkomst gaan we aan de hand van de opdrachten en de resultaten daarvan werken aan het optimaliseren van je portretten en waar mogelijk een eigen stijl.

Mentoraat               Portret/model fotografie
Mentor                    Gerard Hol
Locatie                    ‘De Brink’, Sint Anthoniusplein 7, 5466 PE Eerde
Data                         Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 febr
Tijd                           Maandag 19.30-22.00 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur
Kosten                     90 euro
Aanmelden             oostbrabant@live.nl ovv mentoraat Portret/model fotografie. Graag in de e mail ook vermelden of u wel of niet op de middag zou kunnen.

Bij voldoende inschrijvingen om een middag mentoraat te volgen worden data en tijd het volgende:

Data                          Maandag 28 Oktober, Zaterdag 16 November, Maandag 16 Dec, 13 Jan. En 10 Febr
Tijd                           Maandag 15.00-17.30 uur, Zaterdag 10.00-16.00 uur