Wie kan ons helpen!!!

Oproep:

Het rayonbestuur is op zoek naar iemand met kennis van het bestuursrecht: 

Onlangs heeft de provincie onze aanvraag voor een meerjarige subsidie afgewezen en bezwaar hiertegen ongegrond verklaard.
 
Wij hebben echter naar ons idee goede gronden om hiertegen bij de bestuursrechter in beroep te gaan: de subsidie is immers afgewezen hoewel wij op álle facetten van de aanvraag minimaal een “ruim voldoende” scoorden. Ons totaal aan punten kwam echter uit op 70, terwijl de subsidiepot leeg was bij alle subsidieaanvragers die 72 punten of meer scoorden.

 
In de praktijk waren dát met name muziekverenigingen en kwamen audio-visuele en beeldende kunsten niet aan bod. Daarbij hebben wij opgemerkt dat de adviescommissie een belangrijk deel van onze aanvraag (de activiteiten over 2018-2020) verkeerd heeft beoordeeld, waardoor onze score mogelijk óók boven de 72 punten had kunnen komen.

 
Waar de subsidieregeling volgens de aanhef doelt op een rijk en gevarieerd aanbod van cultuurdeelname in de provincie schiet de provincie volgens ons aan dit doel voorbij.

 
Is dat voldoende voor een gang naar de rechter?
Om de kans op succes vooraf te beoordelen zoeken wij een deskundige (advocaat) die even met ons mee wil kijken. Ben jij degene die we zoeken? Of ken je iemand die ons hierbij zou kunnen helpen? Neem dan even contact op met ons via oostbrabant@live.nl.
Omdat we nog maar 2 weken tijd hebben om ons beroep in te dienen is er wel enige haast bij…….

 Zie ook: https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/provinciale-subsidie-afgewezen/

Namens het bestuur van uw afdeling.

Toon Bekkers

Afd. Brabant Oost

 
oostbrabant@live.nl

www.fotobond-brabantoost.nl

Bent u al geabonneerd op onze nieuwsbrief?

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuwsbrief/