Overlijden Theo van Waas

Heden ontvingen we het bericht dat Theo van Waas op 3 augustus j.l. is overleden.

Menigeen zal door de jaren met Theo kennis gemaakt hebben.

Vele clubs hebben gebruik gemaakt van zijn kennis van fotografie en lieten hem ’n mentoraat verzorgen.

We wensen zijn familie sterkte toe met het verlies van Theo.