Mentoraat met als thema: ‘De kracht van de vrouw‘

INSCHRIJVING GESLOTEN

Afdeling Brabant Oost wil individuele leden van de Fotobond én leden van clubs in de gelegenheid stellen dit mentoraat te volgen. Het mentoraat wordt verzorgd door Diana Bokje en bestaat uit 5 avonden. De start is in het najaar 2016 en eindigt in het voorjaar 2017 met als afronding een expositie in de ‘Verdieping’ te Veldhoven

Doel
Het doel van het mentoraat is een expositie in de ‘Verdieping’ van Museum ’t Slot, Veldhoven. Het thema van de expositie is ‘De kracht van de vrouw’. Dat kan op allerlei manieren uitgewerkt worden. Het thema sluit aan op het thema ‘powervrouwen’ dat in de naastliggende Schalm en Bibliotheek wordt vormgegeven in diezelfde periode.
Gedurende vijf avonden wordt gewerkt aan een zo breed mogelijke verbeelding van dit thema. We beginnen met het creëren van een mindmap. Het hieruit verkregen inzicht en de sleutelwoorden vormen het uitgangspunt van de fotografie. De deelnemers werken individueel en kunnen werken aan losstaande beelden of een serie met samenhang.
Tijdens het mentoraat zullen begrippen als verbeeldingskracht, zeggingskracht en verhalende fotografie ruimschoots aan bod komen.

Voor wie
De fotograaf die graag inhoudelijk en wat langdurig aan de slag gaat en met zijn/haar fotografie aan het genoemde thema wil werken. Het gaat er dus niet om een aantal mooie foto’s te maken maar om een samenhangende reeks te maken waarmee de fotograaf een boodschap overbrengt of een verhaal vertelt. Fotografen zullen over voldoende technische kennis van de fotografie moeten beschikken zoals cameragebruik en het afwerken van foto’s.

Globale opzet
Het mentoraat omvat vijf bijeenkomsten van elk 2 uur en 30 minuten.

In de eerste bijeenkomst komt het thema op een interactieve werkwijze aan de orde. Wat voor woorden en beelden passen erbij? Naar aanleiding hiervan kiezen de deelnemers een eigen aansluiting bij het thema. Hiermee gaan de deelnemers mee aan de slag. Tijdens bijeenkomst 2 zal worden ingegaan op het resultaat en door middel van een aantal vragen besproken worden. De deelnemers presenteren op deze avond kort hun keuze voor de serie (het project).
Bijeenkomst 3 en 4 staat in het teken van de analyse van het aanvullend gemaakte werk n.a.v. van de verdiepende vragen. Bijeenkomst 5 is de eindpresentatie van ieders project.

Deelnemers moeten er vanuit gaan dat ze minimaal elke week wel een aantal uren met het project aan de slag willen. Een uitgebreider werkplan is beschikbaar.

Bij voldoende belangstelling wordt er een middag én een avond ‘mentoraat’ verzorgd. Je kunt je voorkeur opgeven voor de middag of de avond.

De data zijn: 5-10, 2-11, 30-11-2016; 4-1 en 1-2-2017 telkens op woensdag.
Aanvang middag 14:00 tot 16:30 uur,
Aanvang avond 19:00 tot 21:30 uur.

Het mentoraat wordt gegeven in:
ECHOS Home ‘de Vrijheid’ (PMT)
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot.
Er is ruim voldoende parkeerplaats.
Klik HIER voor routebeschrijving en parkeerplaatsen.

Kosten van de workshop zijn € 50,- voor leden v.d. Fotobond.
Voor niet-leden zijn de kosten € 80,-.
Betaling na bevestiging van de deelname door ons.