Foto Regionaal 2023

Als voorloper op de landelijke wedstrijd Foto-Nationaal organiseren wij ook voor dit jaar weer de fotowedstrijd Foto-Regionaal.

Inmiddels is aan de clubbesturen het verzoek gestuurd een drietal fotografen uit hun club voor te dragen en hun gegevens aan ons door te geven. Het moeten fotografen zijn die met een serie van vijf foto’s mee kunnen strijden in de wedstrijd Foto-Regionaal en misschien uiteindelijk zelfs op landelijk niveau mee mogen doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met je clubbestuur. Aanmeldingen moeten 15 februari bij ons binnen zijn.

Fotografen die in een van de landelijke gespreksgroepen zitten krijgen een persoonlijke uitnodiging van fotobond Nederland.

De Genomineerde fotografen worden vervolgens door ons uitgenodigd om een serie van vijf foto’s in te leveren die in de maand april gejureerd zullen worden.
Uit alle inzendingen worden een aantal fotografen geselecteerd die dan weer mogen meedingen in de landelijke wedstrijd ‘foto- Nationaal’.

Voor meer informatie neem contact op met je clubbestuur.