Foto Bespreken in clubverband 2016 – voorinschrijving

In dit najaar willen we wederom de cursus ‘Foto bespreken in clubverband’ organiseren. Hieronder alvast wat algemene informatie. Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich vrijblijvend aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.
Het centrale thema voor de cursus is: “Over foto’s gesproken”. Aan de techniek van het bespreken van foto’s bij fotogroepen wordt de laatste jaren veel aandacht besteed.

Wat zijn de valkuilen waar besprekers tegen aanlopen. Op welke wijze betrek je de fotografen bij het bespreken en moet elke foto wel het predicaat “een goede foto” krijgen. Wat kan je nog meer over foto’s vertellen? Waarom kan een afgewezen foto toch een topper zijn?

Aan het tot z’n recht laten komen van foto’s, gaat een proces van bespreken vooraf. Hoe werkt dit proces eigenlijk en hoe maak je dit duidelijk aan je leden. De Fotobond heeft dit probleem onderkent en daarom een aantal initiatieven ontplooit om de inhoudelijke kwaliteit van de fotografie te verbeteren door ondermeer de cursus fotobespreken te ontwikkelen. In deze cursus, zal aan de hand van oefenen en bespreken, aanwijzingen worden gegeven, hoe je de leden van jullie fotogroep bij dit proces kan betrekken met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van de fotografie te verbeteren.

Deze cursus, is niet geheel vrijblijvend. Van de cursisten wordt verwacht, dat ze zelf beschikken over voldoende basiskennis in de fotografie en dat ze over voldoende tijd beschikken, om het huiswerk te kunnen maken. Aanbevolen literatuur is het boek: “Over foto’s gesproken”, ontwikkeld en uitgegeven door de Fotobond. Informatie over de verkrijgbaarheid vind je op de website van de Fotobond.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich vrijblijvend aanmelden via het formulier hieronder. Bij een te hoog aantal aanmeldingen geldt het moment van aanmelden en de verdeling per club (bij voorkeur met 2 leden vanuit één club).

Op dit moment i sde voorinschrijving gesloten. U kunt zich voor de cursus inschrijven via deze pagina