Mentoraat ‘Breken met de werkelijkheid’

In het kader van het jaarthema “Beeldmanipulatie in de fotografie” organiseert de stuurgroep ook dit jaar weer een workshop. Dit keer onder leiding van Pieter van Leeuwen (Website) in samenwerking met Mariet Wielders (Website)

De workshop ‘Breken met de werkelijkheid’ is niet alleen gericht op fotografen die photoshoppen, maar voor een veel bredere groep relevant. Zelfs voor fotografen die er nadrukkelijk niet mee willen breken. Manipuleren gebeurt niet alleen na de opname, maar ook tijdens en ervoor. Denk bijvoorbeeld aan een portretfotograaf die tijdens de opnames aanwijzingen geeft, of een architectuurfotograaf die van te voren in een interieur even de stoelen rechtzet. Zelfs een straatfotograaf manipuleert, door middel van standpunt en timing.

In het project “Breken met de werkelijkheid” zoeken we alle mogelijke vormen van manipulatie, gaan er mee aan het werk of proberen ze juist te omzeilen en stellen ze zo nodig ter discussie. Op de afsluitende tentoonstelling vanaf september te Veldhoven en Veghel krijgt de kijker een inventarisatie van fotografische manipulatievormen te zien, begeleid door korte opsommingen met onze gedachten erover.

Samen met Pieter van Leeuwen willen wij, de stuurgroep, twee groepen van maximaal vijftien fotografen de gelegenheid bieden om via deze workshops, hun fotografische kwaliteiten en visie verder te ontwikkelen. De workshop wordt na totaal van vier avonden afgesloten met een selectie dag en achtereen volgens een tentoonstelling in “de Verdieping” in Veldhoven en daarna in CHV Cultuurhave te Veghel. Een groep volgt de avonden in Veghel, de andere in Eindhoven. Aan de deelname zijn wel een paar voorwaarden verbonden: Aantal deelnemers is beperkt tot twee maal 15 deelnemers Inschrijven: mail naar oostbrabant@live.nl, met vermelding van het onderwerp : ‘Inschrijven Workshop Breken met de werkelijkheid’ , je naam en fotoclub. Inschrijvingen op volgorde van binnenkomst bij het e-mail adres van het rayon oostbrabant@live.nl Inschrijven voor 3 Maart 2014 ! Kosten 20.-euro voor Bondsleden en 35.- euro voor niet leden. Na inschrijving ontvangen alle deelnemers een persoonlijke bevestiging.

Locatie:
Dinsdag avond: CHV Cultuur Haven Veghel, NCB Laan, Veghel
Donderdag avond: Wijkcentrum ’t Slot , Kastelenplein 167, Eindhoven

Data:
Di 18 / Do 27 maart
Di 15 / Do 17 april
Di 13 / Do 15 mei
Di 17 / Do 26 juni

Zaterdag 30 augustus selectiedag

Tentoonstellingen : van 27 (opening 14u) september tot 26 oktober in de Verdieping te Veldhoven
vanaf 1 november CHV Cultuurhave te Veghel

Inlichtingen:
Arnoud Augustinus 0497 514328
Piet van der Putten 06-10813890