AV-Presentatie van Gerrit van Harreveld

Onderwerp: audio visuals; aanpak, vertoning en toelichting

Datum: 30 november 2016 (woensdag)

Tijd: 20.00-22.30 uur

Locatie: ‘t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven, (parkeergelegenheid aanwezig)

Toegang: gratis

Gerrit van Harreveld fotografeert ca 40 jaar en heeft zich in de laatste 10 jaar gespecialiseerd in het maken van digitale AudioVisuele presentaties. Daarmee heeft hij diverse nationale prijzen en publieksprijzen op AV festivals gewonnen.

Hij is o.a. lid van het bestuur van de  Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG), de Landelijke Groep AV van de Fotobond en AV-ZONlicht (Zuid-Oost Nederland).

Vooral zijn reizen leveren Gerrit zijn materiaal en inspiratie voor AV’s. Tijdens deze presentatie zal hij toelichten hoe je tot goede AV´s kunt komen en dit illustreren met inspirerende AV´s uit eigen werk.

 

Deze avond is niet alleen bedoeld voor actieve fotografen die zelf al AV’s maken of dat willen gaan proberen maar ook voor liefhebbers van goede beelden die graag zien wat er nog meer met fotografie mogelijk is en andere geïnteresseerden.

 

Dus kom genieten en laat je inspireren!

AV Studiedag 2017 in Rijen

flyer-rijen

Afdelingsactiviteit “Studiedag AV 2017”
in CC “De Boodschap”, Nassaulaan 62-64, in Rijen
op zaterdag 28 januari 2017.

Voor meer informatie klik HIER

Download HIER het inschrijfformulier

Expositie FC Kemfodia

FC KEMFODIA EERSEL

EXPOSEERT NIEUW WERK IN EIGENTIJDSE VORM

 

Vijftien fotografen hebben bijzondere aandacht besteed aan hun foto’s en willen deze graag laten zien.

Vanuit een bepaald thema en met een persoonlijke  stijl, zijn foto’s gemaakt en bij elkaar geplaatst van onderwerpen die tot de verbeelding spreken.

Het elkaar stimuleren en uitdagen heeft geleid tot een verrassend resultaat.

Naast foto’s wordt ook een AV –serie getoond van activiteiten die het afgelopen jaar in en rond de dorpen van de gemeente Eersel hebben plaats gevonden.

kemfodia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen; het is de moeite waard.

Waar:                        Streekmuseum De Acht Zaligheden, Kapelweg 2 Eersel

Wanneer:                Zaterdag 26 en zondag 27 november 2016

Openingstijden:     13.00 – 17.00 uur

Toegang:                  Gratis, met museumkaart of lidmaatschap Fotobond met 2 personen

Gio Buschman – Prixels nr 18 – AV-presentaties

Prixels nr 18 – AV-presentaties

Een koppeling van beeld en geluid, een verbinding, maar volgens sommigen ook een gedrocht. Want:  kun je aan beide recht doen zonder dat het een ten koste gaat van het andere ? Heeft dit  verstandshuwelijk tussen twee  muzen  gevoelsmatig en creatief meerwaarde? Het AV-gebeuren hinkt nog vaak op verschillende visies en doelstellingen . Verder toont het in de uitwerking vaak een sterke en een minder sterke kant: of  die van het beeld of die van het geluid.

En niet altijd het beoogde  harmonieus  geheel dat er zowel goed uitziet als nauw luistert. Uit het ontbreken van een duidelijke ontwikkeling, de aarzeling om normen te stellen en de zeer verschillende uitwerkingen blijkt het:  het  ongemakkelijke gevoel dat velen nog hebben bij werken aan beamershows,   AV-presentaties, of hoe ze ook heten.

De keuze van  onderwerpen laat grote verschillen  zien, de duur, het gebruik van voice – over en van teksten in het beeld, van videofragmenten  en van special effects. Het toont aan hoe groot de worsteling soms is om met dit fenomeen geloofwaardig en met plezier te werken. Met als wisselend resultaat : een voorkeur voor ingedikte reisverslagen, stokpaardjes zoals natuuropnamen en belerende documenten rondom een maatschappelijk fenomeen.

Dat alles gelardeerd met  niet altijd gelukkig gekozen muziek afkomstig uit de  cd – verzameling ( “The best of..”) van de fotograaf – annex –  geluidsman. Het voelt soms als de gevreesde dia-avondjes van weleer. Hoe kan het dan wel? Wellicht is dit iets : kijk en luister eens naar de reclames op tv: de creativiteit, het “plot” en het raffinement van hun “boodschap”, zij het dan  om een heel  andere  redenen en niet altijd echt geslaagd, maar toch…

Dus clubgenoten: doe de gordijnen dicht, benen op de salontafel, kopje koffie, koekje, nootje, kratje, bitterballetje en: zappen maar langs die commerciële beelden en muziek. Een bron van inspiratie, al ben je het met de inhoud niet eens.  Want een ding is zeker:   daar is  ( meestal )  goed over nagedacht……

GIO

 

Nabeschouwing Eva Roefs

Nabeschouwing Eva Roefs

In de uitnodiging hebben we Eva aangekondigd met de tekst:
Eva beheerst een eigenzinnige beeldtaal. Onscherpe, bewogen en afgesneden foto’s zijn in haar ogen geen slechte foto’s. De zoektocht naar wat een beeld bijzonder maakt, bleek ook na haar studie door te zetten. De zoektocht naar wat een beeld bijzonder maakt drijft haar het leven door.
Dat was niets te veel beloofd. Ruim 70 fotografen van de Fotobond Afdeling Brabant Oost bezochten een geslaagde avond in wijkgebouw ’t Slot in Eindhoven op 19 sept 2016. De jubilerende Fotoclub de Gender organiseerde de avond samen met de Afdeling, die dit jaar een podium geeft aan jonge fotografen.

img_9622 

Eva vertelde eerlijk en boeiend over haar route via de kunstacademie, naar beroepsfotograaf en nu foto-editor bij de volkskrant. Over de zin en onzin van haar opleiding. Over eigenzinnige keuzes maken. Over fotografie van heftige ontmoetingen, en de afwegingen om je werk al dan niet te publiceren. Over het zoeken wat je wil laten zien in je fotografie, in een eigen stijl. Kortom een perfecte avond die stimuleert om te denken over onze eigen fotografie, stijl en verdere ontwikkeling.

Piet van der Putten, Fotoclub de Gender

img_9614

img_9623

Bevestiging inschrijving

U bent nu aangemeld voor het mentoraat.
Voor het vervolg ontvangt u binnenkort bericht van ons.

jaarverslag 2015-2016 vastgesteld

In de algemene ledenvergadering van 18 oktober is het navolgende jaarverslag vastgesteld:

Fotobond Oost Brabant

Jaarverslag 1 september 2015 tot 1 september 2016

 

In de afgelopen jaren hebben een aantal leden, onder leiding van Toon Bekkers, het initiatief genomen om het rayon Oostbrabant van de Fotobond weer te activeren. In de jaren 2008 tot en met heden zijn steeds meer activiteiten door dit, noem het toch maar bestuur, op de rails gezet. Zo is het werken met jaarthema’s en het daaraan koppelen van activiteiten als lezingen, wedstrijden, mentoraten en exposities een redelijk succes gebleken. Ook de communicatie is verbeterd mede door het actievere beheer van de website en de facebookpagina.

Naast de organisatie van activiteiten zorgde dit bestuur voor de relatie met andere rayons, vaak via de centrale Fotobond.

Langzaamaan zijn we in de situatie gekomen dat het rayon weer stevig op de agenda staat en voor tal van activiteiten zelfs voorbeeld is voor andere rayons.

Tijd dus om de bestuurlijke status te legaliseren, om ook weer formeel contact te leggen met de leden, verantwoording af te leggen over de afgelopen tijd en samen met de leden plannen te maken voor de naaste toekomst.

In dit verslag beperken we ons tot het afgelopen jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2016. Het ligt in de bedoeling om vanaf nu jaarlijks een ledenvergadering te houden en op deze wijze verslag te doen.

 

2015 stond in het teken van “persoonlijke verbeelding”.

In dat kader hebben een aantal fotografen onder leiding van Peter van Tuijl een mentoraat gevolgd. Op 26 september 2016, tijdens het festival Cult en Tumult,  vond de opening van de expositie plaats. De diversiteit en de kwaliteit van het getoonde werk leverde hét bewijs dat verdieping in de vorm van een mentoraat leidt tot geweldige resultaten. Reden voor het bestuur om het organiseren van mentoraten een vaste plaats te geven op de agenda.

Op 14 september startte Wilko van Asseldonk met 25 enthousiaste fotografen een cursus Lightroom. Het Adobeprogramma wint steeds meer aandacht van ook amateurfotografen. Hoewel het in de bedoeling lag deze cursus te continueren is dit door omstandigheden niet meer van de grond gekomen. Maar wat in het vat zit zal niet verzuren!

Op 16 september verzorgde Tom Meerman in Echos Home de Vrijheid een geweldige bespreking van de Bondsfotowedstrijd. Met name de inzendingen van aanwezige clubs kregen ruime aandacht.

De wedstrijden Foto Individueel en Foto Online van de Fotobond leverden weer veel inzendingen op, ook uit ons rayon. Deze wedstrijden hadden dit jaar een heel ander karakter, onder meer omdat de inzendingen voortaan digitaal konden plaatsvinden.

Op 11 november verzorgde Diana Bokje een lezing in Veghel. De lezing werd goed bezocht en de deelnemers waren erg enthousiast. Voor ons reden om Diana uit te nodigen om in 2016 het mentoraat te verzorgen.

Op zaterdagmiddag 19 december organiseerden we een congres in Veghel onder de titel “waar staan we met onze fotografie”. Een volle zaal genoot van de lezingen van Tom Meerman over de fotografie vanaf 1988 tot heden en het verhaal van Rob Agterenbos over de fotografie van heden en naaste toekomst. Tot slot bleek Jeroen Horlings ons goed te informeren over de ontwikkelingen in de fotografie waar het gaat om nieuwe techniek als smartphones en systeemcamera’s.

Op 21 januari 2016 verraste twee jonge fotografen het publiek met inspirerende lezingen over hun werk. Hoe kwamen zij “van idee tot interpretatie”? Lieke Janssen en Ilse Wolf vertelden ieder op hun beurt hoe zij thema’s en opdrachten uitwerkten en hoe bijvoorbeeld het werk van Lieke ook werd gekoppeld aan therapie. De lezing was zó verrassend dat deelnemers achteraf uitgebreid complimenten stuurden voor deze nieuwe invalshoek.

Op 1 februari werd weer de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd geopend. Vele clubs uit onze regio hebben daaraan met succes deelgenomen.

Op 10 maart verzorgde Peter van Tuijl een inspirerende lezing over architectuurfotografie in Veghel.

Ondertussen kwam ook het onverwachte bericht dat de Provincie onze jaarlijkse subsidieaanvraag had afgewezen! En dat terwijl het jaar al in volle gang was. Reden zou onder meer zijn dat ons rayon zich teveel richt op techniek en niet op creatieve ontwikkeling en samenwerking met andere kunstvormen. Dat noopt tot aktie! Kosten noch moeite zijn gespaard, en met succes, om de provincie en adviseur Kunstbalie tot andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft ons bezwaar alsnog geleid tot een positieve toekenning van de gevraagde subsidie. We kunnen nog even op dezelfde voet verder maar moeten wél heel attent zijn op de inhoud van onze aanvraag voor 2017 en daarna….

Van 25 maart tot 25 mei exposeerden de deelnemers aan het mentoraat van Peter van Tuijl hun “persoonlijke verbeelding” in de Muzenval in Eersel. Ook hier bleek de verdieping in een onderwerp de diversiteit en de kwaliteit van het werk bijzonder te bevorderen.

Op 6 april heeft Peter van Tuijl een lezing verzorgd over ‘Stijlen en Stromingen’, waarbij hij het werk van de fotografen, die hebben bijgedragen aan de expositie, verbonden heeft aan de diverse stijlen en stromingen.

In mei vond de jurering plaats van de inzendingen voor Foto regionaal. Uit de ingezonden series koos de jury 5 inzendingen die worden doorgeleid naar Foto Nationaal. Op 24 september jl. werd de uitslag hiervan bekend; op de site van de Fotobond zijn de eervolle vermeldingen te zien welke zullen komen te hangen op de tentoonstelling “Salon Foto Nationaal”

Op 11 juni vond de bespreking plaats van de Martien Coppensprijs in Lieshout. De belangstelling was erg groot en de bezoekers hebben genoten van een hele mooie bespreking.

 

En toen werd het vakantie…………………

 

We kijken terug op een jaar met veel activiteiten, óók van de diverse clubs en individuele leden in ons rayon. Steeds beter vindt men elkaar, is men op de hoogte van elkaars activiteiten en exposities. En daar doen we het voor. Het is soms een helse klus, maar veel handen maken licht werk. Daarom doen wij ook regelmatig een beroep op de clubs om activiteiten te organiseren zodat wij als bestuur wat ontlast worden. In ons logo staat: “stimulering van de amateurfotografie”, en daarmee gaan we als het aan ons ligt onverkort door…..

Op dit moment zijn 37 fotoclubs clubs aangesloten bij ons rayon; daarnaast horen 45 individuele leden bij ons rayon. Het totaal aantal leden komt hiermee op ongeveer 795. Daar moeten we leuke dingen mee kunnen doen, toch?

Ondertussen is het nieuwe seizoen alweer gestart met verschillende exposities, een lezing van Eva Roefs bij Fotoclub De Gender, twee mentoraten van Diana Bokje, twee cursussen fotobespreken door resp. Wim Jenniskens en Peter van Tuijl…..

N.a.v. de ledenvergadering:

– In het afgelopen jaar heeft Peter van Tuijl ook de aspiranten voor de Bondsmeesterklasse begeleid. Dit resulteerde in 10 inzendingen waaruit 4 eervolle vermeldingen volgden.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2016

Carel Bullens

Anita Spooren bij galerie Pennings

Lost in Decay

Anita Spooren

10.09.2016  – 29.10.2016

 

In april 2015 ging Anita Spooren (1966) naar Berlijn en beleefde daar haar eerste Urban Exploring ervaring: het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen. Sindsdien is zij besmet met het ‘urbex-virus.’ Voor het maken van haar foto’s gaat zij in diverse Europese landen op zoek naar verlaten huizen, kastelen, fabriekspanden, ziekenhuizen en treinstellen.

‘Wat mij aantrekt is het hele verhaal. Op zoek gaan naar locaties, de voorbereiding vooraf, op pad gaan met de spanning van wat we aan zullen treffen. Hoe komen we binnen? Worden we niet betrapt? En uiteraard in moeilijke donkere omstandigheden zoeken naar mooie composities.’

Kenmerkend voor het werk van Anita Spooren is dat de foto’s net als zeventiende-eeuwse geschilderde stillevens in één toonschaal zijn opgebouwd. Opvallend is echter dat hier en daar details een kleuraccent krijgen. Treffend weet zij de schoonheid van het verval weer te geven, waarbij zij het aloude thema memento mori (gedenk te sterven) op vernieuwende wijze verbeeldt.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de opening op

zaterdag 10 september 2016 van 17.00 – 18.30 uur.

Op woensdagavond 12 oktober geven Anita Spooren en Wigo Worsseling een lezing over Urbexfotografie. Deze start om 20.00 uur in galerie Pennings.

Toegang is gratis na aanmelding via info@galeriepennings.nl

Open donderdag en vrijdag van 13 tot 18 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur en op afspraak.

In verband met onze deelname aan Art The Hague is de galerie 4 t/m 9 oktober gesloten.