Bondsmentor Hans Brongers

onbekende_man

Adres: Brinkstraat 34, 6721 WV Bennekom
Telefoonnummer: 0318-418690
Mobiel: –
E-mail: hansbrongers@upcmail.nl
Website: www.hansbrongersfotografie.nl
Facebook:
Twitter:
Beschrijving:
Ervaring:

Als fotograaf:
Lid van: Fotoclub Oog&Optiek te Lunteren en daarnaast coördinator van de landelijke gespreksgroep portret. Mijn interesse bestrijkt een breed scala van onderwerpen met als rode draad de voorkeur voor portret. Opleiding: De opleiding Fotoreflectie (afgerond december 2009). Daarnaast heb ik veel geleerd van diverse mentoraten die ik zelf gevolgd heb en nog volg. Samen met Simon Ophof heb ik het boek “Over foto’s gesproken” geschreven en daarbij via o.a. literatuur mijn kennis op fotografiegebied vergroot.

Als mentor:
In de afgelopen 8 jaar heb ik elk jaar 2 tot 5 groepen begeleid. Momenteel (2013) ben ik als mentor bezig met vijf groepen.

Opzet van de mentoraten:
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt op basis van het meegebrachte fotowerk en een gesprek per deelnemer een onderwerp of thema gekozen, waaraan de deelnemer het hele jaar gaat werken. Bij iedere bijeenkomst wordt nieuw gemaakt werk besproken. Gaandeweg kan daarbij het aanvankelijk eventueel ruim gekozen onderwerp verder worden toegespitst. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt een eindselectie gemaakt, een portfolio dat gezien kan worden als de oogst van het mentoraatjaar. Men hoeft de foto’s die meegenomen worden naar de bijeenkomsten niet groter af te drukken dan 10 x 15 cm. Er wordt wel gevraagd om afdrukken mee te nemen, geen digitale bestanden op een laptop, o.i.d.

In onderling overleg, voorafgaande aan een mentoraat, kan tot een andere opzet, of inhoud van het mentoraat gekomen worden. Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Regio:
Mijn woonplaats is Bennekom. De afstand tot Bennekom is voor mij een punt van afweging bij het aannemen van een mentoraat.

Uitgangspunt:< br/> Het mentoraat is geen cursus met vastgestelde doelen die iedereen moet halen. Het mentoraat biedt een omgeving voor persoonlijke ontwikkeling op fotografisch gebied. Door de opzet, zoals omschreven, wordt die ontwikkeling uitgelokt, gestimuleerd en gefaciliteerd. Het is daarom van belang om het startniveau en de interesses van de deelnemers goed in te schatten. Om die reden nemen de deelnemers de eerste keer recent werk mee. Het gaat, zoals gezegd om de eigen voorkeuren, interesses en keuzes van de deelnemers, waaraan mijn eigen voorkeuren ondergeschikt zijn.

Ik kan een breed spectrum van fotografische onderwerpen waarderen en sluit dus geen enkele keuze op voorhand uit. Ook bij het bespreken van het werk kies ik er voor om recht te doen aan de keuze van de fotograaf. De besprekingen zijn respectvol, maar wel degelijk kritisch en duidelijk, met als doel: komen tot een zo goed mogelijke verbeelding van het gekozen onderwerp of thema. Ik ga er van uit dat deelnemers zich willen verdiepen, ontwikkelen qua fotografische visie en ervaring. Die verdieping en verruiming van ervaring vragen om:

  • Langer bezig zijn met één onderwerp of thema
  • Inhoudelijke discussie en bespreking n.a.v. het fotowerk
  • Tips en verwijzingen naar andere fotografen en stromingen
  • De durf om een grens te verleggen

Het technische aspect is secundair. Andere activiteiten: Als jurylid: Regelmatig ben ik gevraagd om zitting te nemen in een jury, of om selecties te maken bv. t.b.v. inzending naar Bondsfotowedstrijd, of een expositie. Als (be)spreker: Tonen van eigen werk, bespreken van foto’s bij fotoclubs, of rayonbijeenkomsten. Als cursusleider: Aantal cursussen fotobespreken voor clubleden. Dit zijn cursussen geweest van 5 avonden, die volledig gericht waren op het analyseren en interpreteren van foto’s en het ruimschoots beoefenen van het bespreken van foto’s. Daarnaast in, overleg met clubs, één avond gewijd aan het bespreken van foto’s.