AV groep rayon

Doel
De AV groep wil het maken van hdav producties binnen het rayon stimuleren. Dit wordt gedaan door de aangeboden producties en de realisatie daarvan te bespreken tijdens de bijeenkomsten van de groep.

Hdav productie
Onder een hdav (high definition audio visual) productie wordt verstaan een presentatie in overvloei van overwegend digitale stilstaande beelden met onderlinge samenhang en specifieke inhoud, die wordt ondersteund met geluid. Dat kan zijn muziek, tekst en lifegeluid. De afstemming of synchronisatie van de beelden met het geluid speelt een wezenlijke rol. Deze wordt gerealiseerd door de statijd en overvloeitijd van de beelden te variƫren en aan te passen aan de ontwikkeling en het ritme van de muziek. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van technieken als inzoomen, pannen en beeld in beeld. Ook videofragmenten zijn in beperkte mate toegestaan.

Apparatuur en software
De vertoning van de hdav productie op een groot projectiescherm vindt plaats met behulp van een beamer, een computer en geluidsapparatuur. Het aangemaakte computerbestand kan gemakkelijk worden getransporteerd en overal worden afgespeeld zonder dat het gebruikte programma op de computer hoeft te staan. Ook is het mogelijk een video aan te maken, die dan op de TV kan worden vertoond.

Bij het samenstellen van een productie wordt gebruik gemaakt van computersoftware voor zowel de synchronisatie van beeld en geluid als de montage van het geluid zelf. Deze software is tegenwoordig gemakkelijk te downloaden, geheel gratis of anders tegen betaling van een gering bedrag. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.hdav.nl. 

Bijeenkomsten
De groep komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar in de periode oktober tot en met april. Twee tot vier producties van leden van de groep worden dan besproken in een gemoedelijke sfeer. Aandacht wordt besteed aan zowel de inhoud als de technische realisatie. Met de opmerkingen en suggesties uit de groep kan niet alleen de maker van de presentatie zijn voordeel doen, maar ook de andere aanwezigen. Leden helpen elkaar voor zover mogelijk ook buiten de bijeenkomsten.

Van de leden van de groep wordt verwacht, dat ze zelf al in staat zijn een presentatie samen te stellen en dat ze ook bereid zijn regelmatig producties voor bespreking in te brengen op de bijeenkomsten. Het aantal leden is circa 10.

Leden van de groep willen op uitnodiging van een fotoclub graag een avondvullend programma met demonstratie en uitleg verzorgen

Plaats / data
Plaats: Wijkgebouw De Spil, De Bunders 5, Veghel.

De vier bijeenkomsten vinden plaats in oktober, december, februari en april en zijn altijd op woensdagmiddag aanvang 14.00 uur

De data zijn:

Najaar 2023; 18 oktober en 20 december

Inlichtingen: Jan Janssen tel. 0735033590  mail: js88janber@onsmail.nl.

Belangstellende aspirant-leden zijn van harte welkom op de bijeenkomsten.